İnşaat Sektöründe FIDIC Sözleşmeleri Eğitimi

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

https://www.mindset.com.tr/

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

444 1 476


Koordinatör:
Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER

Program Tarihi:
 Mart 2020
Toplam ders saati: 14 saat
Ders günleri: Cumartesi 
Ders saatleri: 10:00-17:00
Eğitim yeri: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

Programın Amacı:

FIDIC sözleşmeleri eğitimi, işveren ve yükleniciler açsından önemli konular, FIDIC sözleşmelerinde risk paylaşımı, değişiklikler, süre uzatımı, tazminatlar ve hak taleplerinin hazırlanması konularının işleneceği birinci gün ve FIDIC’te uyuşmazlık çözümü, uyuşmazlık çözüm kurulları (DAB), alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (ADR) ve tahkim konularının işleneceği ikinci gün olmak üzere iki günlük bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır. Eğitim birinci ve ikinci gün ayrı ayrı veya iki gün birlikte paket olarak alınabilir. Eğitim boyunca her iki günde de güncel bilgilerin aktarılması sonrası işlenen konularla ilgili örnek uygulamalar yapılacaktır. Uygulamalarda ele alınan örnekler; İşveren, Müşavir ve Yüklenicinin farklı perspektifleri açısından değerlendirilecektir. Eğitim verecek uzmanlar, FIDIC sözleşmelerinin kullanıldığı inşaat projelerinde yöneticilik ve danışmanlık tecrübelerine sahiptir. Aynı zamanda, üniversite ve sektöre yönelik programlarda uzun yıllardır sözleşme yönetimi, hak talepleri ve uyuşmazlık çözümü konularında eğitimler vermektedir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

İnşaat projelerinde görev alan inşaat mühendisi, mimar,  makine, elektrik mühendisleri ve hukuk danışmanlarına yönelik bir programdır. Özellikle FIDIC ve diğer uluslararası standart sözleşmelerin uygulamaları konularında bilgi almak isteyen katılımcılara yönelik olmakla birlikte genel olarak inşaat sözleşmelerinin yönetimi konusunda da bilgi verilecektir. Program, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar tüm katılımcılara açıktır. Sözleşme yönetimi konusunda kendini yetiştirmek isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencileri de programdan yararlanabilir.

Program İçeriği:

Birinci Gün

 • FIDIC Sözleşmelerine Genel Bakış
  • İnşaat sözleşmeleri ve standart formlar
  • FIDIC sözleşmeleri, tarafların görevleri ve risk paylaşımı
  • FIDIC sözleşmelerinde işveren ve yükleniciler için önemli konular
  • Değişiklikler, süre uzatımı ve tazminatlar
  • Gecikme analizi ve tazminat talebi tutarının oluşturulması
 • FIDIC sözleşmelerinde Hak Talepleri
  • FIDIC’te farklı sözleşme formlarına göre yüklenicinin süre uzatımı ve ek ödeme talep edebileceği durumlar
  • Hak Talebi ve Değişiklik prosedürleri, dökümanların hazırlanması, kontrolü ve onayı
  • Talep tutarının oluşturulması, doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetlerin hesaplanması için örnek vaka çalışmaları

İkinci Gün

 • FIDIC sözleşmelerinde uyuşmazlık çözümü
  • Uyuşmazlık bildiriminin yapılması
  • Uyuşmazlık Kurulu (Dispute Adjudication Board / DAB) Kurulması ve İşleyişi
  • DAB heyetine sunulan dökümanların hazırlanması
  • FIDIC’te alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (Amicable Settlement) 
  • FIDIC’te Tahkim (Arbitration)
 •  DAB ve uyuşmazlık çözümü için örnek vaka çalışmaları  

Sertifika:

Programda Katılımcılara koordinatör ve SEM başkanı imzalı başarı sertifikası verilecektir.