Lojistik, Satınalma ve Tedârik Zinciri Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

  Program Başlama Tarihi: 29 Eylül 2018  

  Programın geneli hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

  Mindset Institute

  merve.sahkulubey@mindset.com.tr

  444 1 476

  0 532 205 22 65

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi

  İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

  Programın Amacı:

  Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

  Dünyada ve ülkemizde Satınalma, Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek, temel bilgi ve deneyimi olanlara da daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

  1999-2000 Eğitim Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş satınalma, lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektir.

  Kimler Katılabilir:

  Lojistik, Satınalma ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, lojistik sektörüne adım atmak isteyenler, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar, odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

  Programın Genel Yapısı:

  Lojistik, Satınalma ve Tedârik Zinciri Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı 9 haftalık bir dönemi kapsamakta, toplam 102 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez

  Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

  1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar
  2. Tedarik Zinciri Yapıları
  3. Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri
  4. Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri   

  Konu-2: LOJİSTİK YÖNETİMİ 

  1. Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar
  2. Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı
  3.  Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)
  4. Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

  Konu-3: SATINALMA YÖNETİMİ 

  1. Stratejik Satınalma
  2. Sözleşme Yönetimi
  3. Satınalma Süreçleri ve Yönetimi
  4. Fiyat Yönetimi
  5. Dış Kaynak Kullanımı
  6. ERP Sistemlerinde Satınalma
  7. Tedârikçi Yönetimi

  Konu-4: STOK YÖNETİMİ

  1. Malzeme Yönetimi
  2. Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)
  3. Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı) 

  Konu-5: DEPO YÖNETİMİ 

  1. Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi
  2. Depo Ekipmanları ve Kaplar
  3. Depo Binası, Dış ve İç Çevresi
  4. Depo Yönetimi
  5. Depolama Süreçleri  

  Konu-6: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ  

  1. Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
  2. Taşımacılık İstatistikleri
  3. Dağıtım Kavramı, Yurtiçi ve Uluslararası Dağıtımda Önemli Unsurlar
  4. Taşıma Maliyetleri – Navlun Hesaplama
  5. Taşımacılıkta Maliyet Türleri
  6. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları
  7. Intermodal Taşımacılık
  8. Freight Forwarder’lar
  9. Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
  10. Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri
  11. Taşıması yapılan yük kavramı ve karakteristikleri, Türleri ve Taşımada Dikkat Edilecek Konular
  12. Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme yöntemleri
  13. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner prensibi, Dönüş Yükü (taşımacılık dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları,
  14. Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
  15. Milk Run ve Cross Docking Uygulamaları
  16. Uluslararası Güzergahlar
  17. Karayolu Taşıma Mevzuatı
  18. Mesleki Yeterlilik Belgeleri
  19. Yetki Belgeleri Türleri
  20. Taşımacılıkta Kullanılan Gerekli Belgeler
  21. Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR Konvansiyonu – İlgili Yönetmelik) 

  Konu-7: LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

  1. Genel Bilgiler
  2. Tedarik Zinciri Bilişim Altyapısı
  3. Güncel Tedârik Zinciri Yönetimi Teknolojileri 
  4. Lojistik Bilişim Sistemleri Bileşenleri

  Konu-8: DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLEME

  1. Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
  2. Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
  3. İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
  4. Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
  5. Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
  6. Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları
  7. Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
  8. Adım Adım Dış Ticaret
  9. INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
  10. Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
  11. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
  12. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
  13. Gümrük Rejimleri
  14. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
  15. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
  16. Temel Gümrük Uygulamaları
  17. Gümrükleme İşlemlerinde Temel Mali Yükümlülükler
  18. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması   

  Konu-9: LOJİSTİK YÖNETİMİ (VAKA ÇALIŞMASI)

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde Cumartesi ve Pazar günleri 9:30-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi olan 9 hafta boyunca toplam 102 saat ders anlatılacaktır. Arada en az 1 hafta sonu bütünüyle tatil olacak şekilde ders plânlaması yapılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

   

  Öğretim Yetkilileri*:

  Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
  Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
  Dr. İsmail KARAKIŞ
  Atiye TÜMENBATUR

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de lojistik vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  2 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

  Mindset Institute

  merve.sahkulubey@mindset.com.tr

  444 1 476

  0 532 205 22 65

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi