Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı

  Program Başlama Tarihi: 21 Eylül 2019  

  Programın geneli hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

  Mindset Institute

  info@mindset.com.tr

  444 1 476

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi

  İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

  Programın Amacı:

  Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

  Dünyada ve ülkemizde Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgileri vermek üzere tasarımlanmıştır.

  1999-2000 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmektir.

  Kimler Katılabilir:

  Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, lojistik sektörüne adım atacak olanlar ve lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

  Programın Genel Yapısı:

  Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı sınav dahil 10 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 108 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez

  Konu-1: STOK YÖNETİMİ

  1. Malzeme Yönetimi
  2. Stok Kontrol Sistemleri (Bağımsız Talep Yapısı)
  3. Malzeme Gereksinim Plânlaması (Bağımlı Talep Yapısı) 

  Konu-2: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

  1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar
  2. Tedarik Zinciri Yapıları
  3. Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri
  4. Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri   

  Konu-3: SATINALMA YÖNETİMİ 

  1. Stratejik Satınalma
  2. Sözleşme Yönetimi
  3. Satınalma Süreçleri ve Yönetimi
  4. Fiyat Yönetimi
  5. Dış Kaynak Kullanımı
  6. ERP Sistemlerinde Satınalma
  7. Tedârikçi Yönetimi

  Konu-4: LOJİSTİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ

  1. Genel Bilgiler
  2. Tedarik Zinciri Bilişim Altyapısı
  3. Güncel Tedârik Zinciri Yönetimi Teknolojileri 
  4. Lojistik Bilişim Sistemleri Bileşenleri

  Konu-5: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ  

  1. Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri
  2. Taşımacılık İstatistikleri
  3. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları
  4. Kombine Taşımacılık
  5. Taşımacılıkta Freight Forwarder’lar
  6. Taşıma Modu Seçimi Uygulaması
  7. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner İlkesi, Dönüş Yükü (Taşımacılık Dengesi), Ölçek ve Mesafe Ekonomisi Kavramları
  8. Taşımacılıkta Mâliyet Türleri - Navlun Hesaplama
  9. Vaka Analizleri İle Ulaştırma Problemleri
  10. Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar (Tipleri, Kapasiteleri, Tarifeler), Yükleme Yöntemleri
  11. Uluslararası ve Yurtiçi Taşımacılık Güzergâhları
  12. Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
  13. Taşımacılıkta Kullanılan Dokümanlar ve Mevzuat Bilgisi
  14. Meslekî Yeterlilik Belgeleri
  15. Yetki Belgeleri Türleri
  16. Tehlikeli Madde Taşımacılığı 

  Konu-6: LOJİSTİK YÖNETİMİ 

  1. Taşımacılık, Depolama, Lojistik Kavramları ve Farklılıları, Örnek Vakalar
  2. Temel Lojistik Faaliyetler, Müşteri Hizmet Düzeyi (CSL), Lojistik Maliyetleri ve Toplam Mâliyet Kavramı
  3.  Türkiye Lojistik Sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP)
  4. Lojistikte Performans Yönetimi, Lojistikte Çağdaş Sistemler (Milk Run, Cross-Dock, Araç Yükleme ve Rotalama)

  Konu-7: DEPO YÖNETİMİ 

  1. Depolamanın Lojistikteki Yeri ve Önemi
  2. Depo Ekipmanları ve Kaplar
  3. Depo Binası, Dış ve İç Çevresi
  4. Depo Yönetimi
  5. Depolama Süreçleri  

  Konu-8: DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLEME

  1. Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
  2. Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
  3. İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
  4. Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
  5. Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
  6. Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları
  7. Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
  8. Adım Adım Dış Ticaret
  9. INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
  10. Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
  11. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
  12. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
  13. Gümrük Rejimleri
  14. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
  15. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
  16. Temel Gümrük Uygulamaları
  17. Gümrükleme İşlemlerinde Temel Mali Yükümlülükler
  18. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması   

  Konu-9: LOJİSTİK YÖNETİMİ (VAKA ÇALIŞMASI)

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-13:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi olan 10 hafta boyunca toplam 108 saat ders anlatılacaktır. Arada en az 2 hafta sonu bütünüyle tatil olacak şekilde ders plânlaması yapılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Burayı tıklayınız

  Öğretim Yetkilileri*:

  Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
  Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA
  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
  Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
  Dr. İsmail KARAKIŞ
  Atiye TÜMENBATUR

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de lojistik vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

   

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

  Mindset Institute

  info@mindset.com.tr

  444 1 476

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi