Patent Profesyonelleri Uzmanlık Sertifika Programı

   
  Koordinatör:

  Yrd. Doç .Dr. Özgür ÖZTÜRK

  Programın Amacı:

  Programın amacı teknik gelişmelerin korunması alanında uzmanlık bilgisi olan fikri mülkiyet profesyonelleri yetiştirmektir. 
  Program çeşitli bilgi düzeylerini ve uzmanlık aşamalarını içeren, farklı kariyer hedeflerine hizmet eden dört modülden oluşmaktadır. Modülleri takip ederek yapılacak sınavlarda başarılı olacak katılımcılara uzmanlık veya katılım sertifikaları verilecektir. 

  Modül I, daha önce fikri mülkiyet hakları ve patentler konusunda herhangi ön bilgisi olmayan ya da var olan bilgilerini pekiştirip geliştirmek isteyen katılımcılara yöneliktir. 

  Buluşun patent tescili aşamasına kadar süreçleri hakkında konuları içeren Modül II, özellikle patent vekili olarak kariyer yapmak ya da işletmelerde fikri mülkiyet departmanlarında çalışmak isteyen kişiler için dizayn edilmiştir. 

  Modül III, patentten doğan hukuki ihtilaflar ve patent yargılamasına ilişkin başlıkları içermektedir. 

  Modül IV, katılımcıları işletmelerde yaratılan teknik yeniliklerin ticarileştirilmesi, değerleme lisans sözleşmeleri hakkında bilgilendirmeye yönelik olup, işletmelerde özellikle teknoloji transferi alanında çalışmayı amaçlayan katılımcıları hedeflemektedir. 

  Kimler Katılabilir:

  Teknik yeniliklerin korunması ve teknoloji yönetimi alanında kariyerini geliştirmek isteyen kişiler bu programa katılabilir. Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.
   
  Program İçeriği:

  - Modül I Temel Fikri Mülkiyet Hakları ve Patent Bilgisi
  - Modül II Patent Vekilliği Eğitimi
  - Modül III Patent Yargılaması 
  - Modül IV Ekonomik Değer Üretimi İçin Entelektüel Varlık Yönetimi ve   Ticarileştirme 

  Süre ve Günler:
  Program, Ekim ve Mart aylarında başlamaktadır. Programda toplam 165 saat ders verilmektedir.

  Dersler, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi’nde (Maçka Kampüsü), hafta sonu 10:00-14:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.
   
  Öğretim Üyeleri:

  Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK (Program Koordinatörü)
  Doç. Dr. Oktay TAŞ
  Av. Aydın DERİŞ
  Avrupa Patent Vekili Selda ARKAN 
  Avrupa Patent Vekili Barış ATALAY
  Avrupa Patent Vekili Aydın MUTLU
  Avrupa Patent Vekili Erkan SEVİNÇ
  Avrupa Patent Vekili Ayşe Ünal ERSÖNMEZ 
  Ve konusunda uzman eğitimciler

  Sertifika:

  Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan katılımcılara, ‘Katılım Belgesi’ verilir. Uzmanlık sertifikası hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

  Kayıt için gerekli belgeler:

  2 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Diploma fotokopisi

  Kayıt bilgileri için tıklayınız.