satinalma_tusayder

Satınalma Yöneticiliği Sertifika Programı

  http://www.tusayder.org/etkinlik/itu-ve-tusayder-isbirligindeki-uzmanlik-sertifikasi-programi-basliyor/
  +90 533 686 51 58

  İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

  Programın Amacı:

  Ülkemizi satınalma ve tedârik yönetimi alanında uluslararası düzeyde temsil eden ilk ve tek meslekî dernek olan TÜSAYDER, satınalma meslek standartlarını ATO ile birlikte revize etmiş, mesleğin ulusal meslek standartları, güncel konular da içerilecek şekilde dünya standartlarına uyumlu hâle getirilmiştir. Satınalma mesleğinin ülkemizde geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüren TÜSAYDER, ulusal meslek standartlarına uygun eğitim almış satınalma profesyonellerine olan gereksinimi dikkate alarak, bu amaçla İTÜ ile işbirliğine girmeye karar vermiştir. “Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı” ile katılımcılar öncelikle ulusal meslek standartları ile uyumlu bir satınalma eğitimi almış olacaklardır.

  Bu programda katılımcılar, bir yandan İTÜ’nün değerli ve konusunda uzman akademisyenlerden en doğru kuramsal bilgiyi, diğer yandan TÜSAYDER’in meslekte deneyimli profesyonel eğitmenlerinden en güncel ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Ayrıca bu programı başarı ile bitiren katılımcılar, TÜSAYDER’in IFPSM üyeliği sâyesinde sertifikalarını uluslararası geçerli hâle getirebileceklerdir. Mesleğin en geçerli ve en itibarlı sertifika programı olması nedeniyle katılılımcılar, bu sertifika ile iş başvurularında daha fazla tercih edilir konumda olacaklardır. 

  Kimler Katılabilir:

  Bu eğitim programına, ilk ve orta kademe satınalma ve tedârik yöneticileri ve uzmanlarının, kariyerlerini satınalma mesleğinde yapmak isteyen başka bölüm çalışanlarının ve bir yükseköğretim programından yeni mezun olanların katılması hedeflenmektedir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

  Programın Genel Yapısı:

  Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi kapsamakta, toplam 72 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez. Tüsayder üyelerine indirimli ödeme olanağı sunulacaktır.

  Konu-1: STRATEJİK SATINALMA ve KATEGORİ YÖNETİMİ

  1. Tedârik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
  2. Strateji ve Stratejik Yönetim
  3. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalma
  4. Satınalma Stratejileri
  5. Kategori Tanımı ve Organizasyonu Oluşturma
  6. Satınalma Risk Yönetimi
  7. Stratejik Satınalmanın Önemi
  8. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
  9. Şirketlerin Yapacakları
  10. Tedârik ve Satınalma Süreçlerinde Çağdaş Uygulamalar
  11. Satınalma Organizasyonu ve Ekibi
  12. Satınalma Süreç Yönetimi

  Konu-2: SATINALMA TEDÂRİKÇİ YÖNETİMİ 

  1. Tedârikçi Araştırma Yöntemleri
  2. Tedârikçi Seçme ve Değerlendirme
  3. Tedârikçi Sayısı Belirleme Stratejileri
  4. Tedârikçi Yönetim Stratejileri
  5. Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
  6. Tedârikçi Denetleme ve Geliştirme
  7. Tedarikçi İşbirlikleri
  8. Tedarikçi Risk Yönetimi
  9. Tedarikçi Ödüllendirme Sistemleri

  Konu-3: SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ

  1. Satınalma Sözleşme Stratejileri
  2. Satınalma Sözleşme Süreci
  3. Satınalma Sözleşme Maddeleri
  4. Sözleşmelerde Uyuşmazlıklar
  5. Sözleşmeler Hukuku
  6. Kamu İhale Kanunu

  Konu-4: ENDİREKT SATINALMA ve DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ 

  1. Yap/Üret-Satınal Kararları
  2. Endirekt Satınalma Modeli
  3. Yatırım Giderleri (CAPEX)
  4. İşletme Giderleri (OPEX)
  5. E-Katalog Yönetimi

  Konu-5: SATINALMA BÜTÇE YÖNETİMİ 

  1. Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri 
  2. Satınalma Bütçe Süreci
  3. Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
  4. Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
  5. Bütçe Dönemi ABC Analizleri
  6. Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
  7. Bütçe Gerçekleşme Analizi

  Konu-6: SATINALMA FİYAT YÖNETİMİ  

  1. Satınalma Talep Yönetimi
  2. Satınalma Teklif Yönetimi
  3. Satınalma Sipâriş Yönetimi
  4. Fiyat Müzakereleri
  5. Mâliyet Analizleri
  6. Mâliyet Modelleri
  7. Toplam Sahip Olma Mâliyeti (TCO)
  8. Mâliyet Düşürme Stratejileri

  Konu-7: SATINALMA RAPOR YÖNETİMİ

  1. Satınalma Rapor Sistematiği
  2. Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
  3. Dashboard – Kokpit Raporlama
  4. Rapor Sunum Teknikleri

  Konu-8: SATINALMA BİRİMİ İDARÎ YÖNETİMİ

  1. Liderlik ve Yöneticilik
  2. Kişisel Gelişim Yetenekleri (İletişim, Zekâ, Davranış)
  3. Satınalma Birim Hedefleri Yönetimi
  4. Satınalma ile Diğer Birim İlişkilerinin Yönetimi
  5. Satınalma İnsan Kaynakları Yönetimi

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde Cumartesi ve Pazar günleri 9:30-12:30 ve 13:30-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi olan 8 hafta boyunca toplam 72 saat ders anlatılacaktır. Bâzı haftalar cumartesi-pazar, bâzı haftalar ise sadece cumartesi veya sadece pazar günü ders olacak, birkaç haftada bir de hiç ders yapılmayacak (tatil olacak) şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Burayı tıklayınız

  Öğretim Yetkilileri*:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
  Dr.Öğr.Üys. Çiçek ERSOY KEKEVİ
  Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
  Dr. İsmail KARAKIŞ
  Dr. Sevgi YILMAZ
  Birol KANBİR
  Murat ALTUN
  Selda YÜKSEKBAŞ

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de satınalma vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  2 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

  http://www.tusayder.org/etkinlik/itu-ve-tusayder-isbirligindeki-uzmanlik-sertifikasi-programi-basliyor/
  +90 533 686 51 58