Satınalma Yönetimi Sertifika Programı

  Programla ilgili detaylı bilgi için:

   

  İTÜ Akademik Koordinatör:

  Programın Süresi: 4 hafta
  Toplam Ders Saati: 48 saat
  Program Günleri: Cumartesi, Pazar
  Ders Saatleri: 10:00-17:00

  Program içeriği

  Modül 1

  +Stratejik Satınalma Yönetimi

  Kategori Yönetimi

  Satınalma Stratejileri

  Satın Almanın Doğruları

  Satın Almada SWOT Analizi

  Satın Almada Kıyaslama (Benchmarking)

  Stratejik Satın Almadaki Yenilikler

  +Satınalma Bütçe ve Raporlama Yönetimi

  Satınalma Bütçe Aşamaları

  Satınalma Bütçesi ABC Analizleri

  Yeni Dönem Fiyat Tahminleri

  Bütçe Gerçekleşme Tâkibi

  Satınalma Raporlama Sistematiği

  Stratejik Satınalma Raporları

  Modül 2

  +Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik

  Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik İçin Başarı Etmenleri

  Satınalma Organizasyonu

  Satınalma Ekip Yönetimi

  Satınalma Süreci

  Süreç Sırasında Ortaya Çıkan Hatalar ve Çözüm Önerileri

  Satınalma Performans Ölçütleri

  +Endirekt Satınalma ve Tedarik

  Endirekt Satınalma Modeli

  Endirekt Satın Almada Fiyat ve Tedârikçi Yönetimi

  Endirekt Satın Almada Dış Kaynak Kullanımı

  Endirekt Satın Almada Maliyet Tasarrufları

  Endirekt Satın Almada Verimlilik Ölçütleri

  Endirekt Satın Almada Tedârikçi Değerlendirme Ölçütleri

  Endirekt Satın Almada En Sık Görülen Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

   

  Modül 3

  +Fiyat Yönetimi ve Fiyat Müzakereleri

  Fiyat Teklifleri

  Fiyat Modelleri ve Analizleri

  Toplam Sahip Olma Mâliyeti

  Mâliyet Düşürme Teknikleri

  Fiyat Müzakerelerine Hazırlık

  Fiyat Müzakerelerinde Kullanılabilecek Taktikler

  Satın Almacılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik

  Satışçılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik

  +Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi

  Yap/Satın Al Kararlarının Verilmesine Etki Eden Durumlar

  Dış Kaynak Kullanımı

  Sözleşme Maddelerinin Yorumlanması

  Sözleşme Çeşitleri (Tedârik Zinciri, Satınalma, Dış Kaynak, Depo vb.)

  Sözleşmelerde Kritik Maddeler

  Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları

  Sözleşmelerde Risk Yönetimi

  Sözleşmelerde Anlaşmazlık Çözümleri

  Kanunlarda Sözleşmeyi Bağlayan Noktalar

  Elektronik (e) Sözleşme Yönetimi

  Modül 4

  Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

  Tedârikçi İlişkilerine Hazırlık Çalışmaları

  Tedârikçi Bilgi Formunun Hazırlanması

  Tedârikçi El Kitabının Hazırlanması

  Tedârikçi Seçme Ölçütlerinin Belirlenmesi

  Tedârikçi Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

  Tedârikçi Geliştirme Çalışmaları

  Tedârikçi Ödüllendirme Sisteminin Kurulması

  Tedârikçi Risk Analizi

  Tedârikçi Yönetiminde Tedârik Zinciri Araçları

  Elektronik (e) Tedârik Yönetimi