sem_lojistik_banner

Satınalma Uzmanlığı Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 29 Eylül 2018

Ayrıntılı Bilgi Almak İçin:

Mindset Institute

https://www.mindset.com.tr/satinalma-uzmanligi-sertifika-programi 

444 1 476

0 532 205 22 65


İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)


Program Akademik Takvimi:

HAFTA-1 (Cumartesi-Pazar)
Stratejik Satınalma Yönetimi (End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ) [Cumartesi 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]
Satınalma Bütçe ve Raporlama Yönetimi (End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ) [Pazar 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]

HAFTA-2 ( Cumartesi)
Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik (End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ) [Cumartesi 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]

HAFTA-3 (Cumartesi-Pazar)
Endirekt Satınalma ve Tedârik (End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ) [Cumartesi 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]
Fiyat Yönetimi ve Fiyat Müzakereleri 
(End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ) [Pazar 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]

HAFTA-4 (Cumartesi-Pazar)
Dış Ticaret ve Gümrükleme (Atiye TÜMENBATUR) [Cumartesi-Pazar 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]

HAFTA-5 (Cumartesi-Pazar)
Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (Dr. İsmail KARAKIŞ) [Cumartesi-Pazar 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]

HAFTA-6 (Cumartesi-Pazar)
Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi (End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ) [Cumartesi 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]
Satınalma Satranç Tahtası
(Y.Doç.Dr. H. Halefşan SÜMEN) [Pazar 10:00-13:00 ve 14:00-17:00]

HAFTA-7 (Pazar)
Test Sınavı
 (Tüm ders konularını içeren çoktan seçmeli test sınavı) [Pazar 14:00-17:00]

Program Ders İçerikleri:

Stratejik Satınalma Yönetimi

 1. Kategori Yönetimi
 2. Satınalma Stratejileri
 3. Satın Almanın Doğruları
 4. Satın Almada SWOT Analizi
 5. Satın Almada Kıyaslama (Benchmarking)
 6. Stratejik Satın Almadaki Yenilikler

 Satınalma Bütçe ve Raporlama Yönetimi

 1. Satınalma Bütçe Aşamaları
 2. Satınalma Bütçesi ABC Analizleri
 3. Yeni Dönem Fiyat Tahminleri
 4. Bütçe Gerçekleşme Tâkibi
 5. Satınalma Raporlama Sistematiği
 6. Stratejik Satınalma Raporları

 Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik

 1. Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik İçin Başarı Etmenleri
 2. Satınalma Organizasyonu
 3. Satınalma Ekip Yönetimi
 4. Satınalma Süreci
 5. Süreç Sırasında Ortaya Çıkan Hatalar ve Çözüm Önerileri
 6. Satınalma Performans Ölçütleri

Endirekt Satınalma ve Tedârik

 1. Endirekt Satınalma Modeli
 2. Endirekt Satın Almada Fiyat ve Tedârikçi Yönetimi
 3. Endirekt Satın Almada Dış Kaynak Kullanımı
 4. Endirekt Satın Almada Maliyet Tasarrufları
 5. Endirekt Satın Almada Verimlilik Ölçütleri
 6. Endirekt Satın Almada Tedârikçi Değerlendirme Ölçütleri
 7. Endirekt Satın Almada En Sık Görülen Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

 Fiyat Yönetimi ve Fiyat Müzakereleri

 1. Fiyat Teklifleri
 2. Fiyat Modelleri ve Analizleri
 3. Toplam Sahip Olma Mâliyeti
 4. Mâliyet Düşürme Teknikleri
 5. Fiyat Müzakerelerine Hazırlık
 6. Fiyat Müzakerelerinde Kullanılabilecek Taktikler
 7. Satın Almacılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik
 8. Satışçılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik

 Dış Kaynak Kullanımı ve Sözleşme Yönetimi

 1. Yap/Satın Al Kararlarının Verilmesine Etki Eden Durumlar
 2. Dış Kaynak Kullanımı
 3. Sözleşme Maddelerinin Yorumlanması
 4. Sözleşme Çeşitleri (Tedârik Zinciri, Satınalma, Dış Kaynak, Depo vb.)
 5. Sözleşmelerde Kritik Maddeler
 6. Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları
 7. Sözleşmelerde Risk Yönetimi
 8. Sözleşmelerde Anlaşmazlık Çözümleri
 9. Kanunlarda Sözleşmeyi Bağlayan Noktalar
 10. Elektronik (e) Sözleşme Yönetimi

Tedârikçi İlişkileri Yönetimi 

 1. Tedârikçi İlişkilerine Hazırlık Çalışmaları
 2. Tedârikçi Bilgi Formunun Hazırlanması
 3. Tedârikçi El Kitabının Hazırlanması
 4. Tedârikçi Seçme Ölçütlerinin Belirlenmesi
 5. Tedârikçi Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
 6. Tedârikçi Geliştirme Çalışmaları
 7. Tedârikçi Ödüllendirme Sisteminin Kurulması
 8. Tedârikçi Risk Analizi
 9. Tedârikçi Yönetiminde Tedârik Zinciri Araçları
 10. Elektronik (e) Tedârik Yönetimi

Dış Ticaret ve Gümrükleme

 1.  Küreselleşme Süreci ve Dünya Ekonomisindeki Değişim
 2. Dünya Ticareti ve Türk Dış Ticaret Göstergelerinde Gözlemlenen Gelişmelere Genel Bakış
 3. İşletmelerin Dış Pazarlara Açılma Nedenleri, Dış Pazarlara Açılmayı Etkileyen Unsurlar
 4. Dış Pazarlara Yönelirken Bilinmesi Gerekenler
 5. Dış Ticaret Yapacak İşletmeler İçin Fizibilite Ayrıntıları
 6. Yurt İçi Ticaret ve Dış Ticaret Farklılıkları 
 7. Dış Ticarette Kullanılan Temel Belgeler ve Önemi
 8. Adım Adım Dış Ticaret
 9. INCOTERMS 2010 Esasları ve Uygulaması
 10. Dış Ticaret Mevzuatı ve Temel Esasları
 11. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
 12. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Esasları
 13. Gümrük Rejimleri
 14. 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan 5911 Sayılı Kanun ve Esasları
 15. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
 16. Temel Gümrük Uygulamaları
 17. Gümrükleme İşlemlerinde Temel Malî Yükümlülükler
 18. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması


Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

Mindset Institute

444 1 476

0 532 205 22 65