Tesisler Teknik Yöneticiliği Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

www.mindset.com.tr

Mindset Institute
 


Program Başlama 
Tarihi: İlan Edilecektir 

Koordinatör:
Öğr. Gör. Dr. Bülent CERİT

Bu program, GÜRSAN TEKNİK HİZMETLER LTD. ŞTİ.’nin katkıları ile yürütülmektedir.

gursanLogo

Programın Amacı:

AVM, iş merkezi ve plazalar, endüstriyel tesisler, köprü ve otoyollar, hidroelektrik santralleri gibi tesislerin teknik yönetimi günümüzde gittikçe önem kazanan ve iyi tasarlanması gereken bir konudur. Atılacak her adımın, stratejik açıdan uzun vadeli geri dönüşleri olmaktadır. Bu sertifika programı ile tesis ve binaların teknik yönetim esaslarının teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılması ve tesislerin teknik bakım işletme departmanlarının yönetilmesi hususunda hizmet sektörüne kalifiye yönetici, planlamacı ve koordinatör mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Kimler Katılabilir:
Teknik alanda yüksek öğrenim görmüş mezunlar ya da son sınıf öğrencileri, özellikle Makine, Elektrik, Elektronik, İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini tamamlamış kişilerle teknik bilimler mezunu adaylar bu kursa katılabilir. Teknik alanda yüksek öğrenim görmüş mezunlar ya da son sınıf öğrencileri, özellikle Makine, Elektrik, Elektronik, İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini tamamlamış kişilerle teknik bilimler mezunu adaylar bu kursa katılabilir.

Dersler ve Konular:

- Acil Durum Müdahale Prosedürleri ve Yönetimi 
- Bakım Planlama ve Uygulanması
- Problem Çözme Teknikleri – Yardım Masası (Help Desk) Metodolojisi
- Tesislerdeki Teknik Sistemlerin Yönetim Prosedürleri ve Uygulaması
- Arızaların Önlenmesi ve Giderilmesi Uygulamaları
- Vardiya Planlaması ve Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Lojistik ve Satınalma Yönetimi
- Halkla ilişkiler ve İletişim Becerileri
- Tesis Ekonomisi
- Enerji Kullanımı ve Verimliliği
- Zorunlu ve Uygulamalı Staj (Staj yeri program koordinatörlüğü tarafından sağlanacaktır.)

Süre ve Günler:

Program Süresi: 9 hafta
Toplam Ders Saati: 130 saat (108 saat ders + 22 saat staj)
Program Günleri:Cumartesi, Pazar
Ders Saatleri: 10:00-17:00

Programın Yapıldığı Yer: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

Öğretim Üyeleri:

Öğr. Gör. Dr. Bülent CERİT

Prof. Dr. Oktay TAŞ

Doç. Dr. Gülgün KAYAKUTLU

Doç. Dr. Emre ÇEVİKCAN 

Yard. Doç. Dr. Murat BASKAK

Yük. İnş. Müh. Ahmet IŞIK

Yük. Mak.Müh. Utku Şahin

 Elk. Müh. Mehmet Yazıcı 

Verilecek Sertifika:

Başarılı katılımcılar, “Uzmanlık Sertifikası” ve “Not Belgesi” almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’de uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden en az 2.5 ortalamayı tutturmak ve tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Bu kısıdı sağlayamayan katılımcılara yalnızca “Katılım Belgesi” verilecektir. Sertifika alamayan katılımcılar, belirli dersleri ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir defaya özgü olmak üzere yineleyip puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükseltmeleri kaydıyla “Uzmanlık Sertifikası” ve “Not Belgesi” almaya hak kazanabilirler.

Kayıt ve daha fazla bilgi için:

Kayıtlar Mindset Institute tarafından yapılmaktadır.

https://www.mindset.com.tr/tesisler-teknik-yoneticiligi-sertifika-programi