Eğiticinin Eğitimi

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Programla ilgili detaylı bilgi için:

cebeciu@itu.edu.tr, itusem@itu.edu.tr

Program Başlangıç Tarihi: 18 Kasım 2017

Kimler Katılmalı: Kurum içinde eğitim vermesi ve sunum yapması gereken tüm çalışanlar

Amaç:

Katılımcıların, kurum içi eğitimleri etkin ve  verimli gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak.

Eğitim İçerikleri

Yetişkin Eğitimi ve Eğitim Sunumları:

 • Eğitim nedir?
 • Eğitmen kimdir?
 • Yetişkin eğitimi nedir?
 • Yetişkin Kimdir?
 • Yetişkinlerin temel özellikleri.
 • Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri.
 • Yetişkin eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar.
 • Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri.
 • Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri / Öğrenme Bağlamı
 • Öğrenme tarzları – Uygulama
 • Öğrenme Modeli / Farklı Öğrenme Tarzları
 • Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri.
 • Eğitim Sunumlari İzleme ve Geri Bildirim Verme

Çocuk Eğitimi ve Eğitim Sunumları

 • Çocuk eğitiminin temel ilkeleri / Öğrenme Bağlamı
 • Öğrenme tarzları – Uygulama
 • Öğrenme Modeli / Farklı Öğrenme Tarzları
 • Eğitim Sunumlari İzleme ve Geri Bildirim Verme

Eğitim İhtiyaç Analizi:

Kurum içi,
Eğitim ihtiyacını belirleme
İhtiyaca uygun eğitim planlama:
Eğitim hedeflerini belirleme
Eğitim uygun içerik seçimi ve yapılandırılması
Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi
Eğitim değerlendirilmesi
Eğitimin uygulanması,
Uygulanan eğitimin değerlendirilmesi,
Geri bildirimlere uygun, kurum vizyon ve misyonunun revize edilmesi.

Eğitim İçeriği Tasarımı:

Bir eğitimi kurgulamak
Eğitimin açılışı / Bir eğitimin açılışında neler olmalıdır? Örnekler
Eğitimin açılışında etki uyandırmak için nelere dikkat edeceğim? Örnekler / Uygulama

Eğitimin ana gövdesi
Eğitimin ana gövdesine modülleri ve uygulamaları nasıl yerleştirmeliyim?
Eğitimin ana gövdesinde ilgiyi canlı tutmak? Örnekler / Uygulama

Eğitimin kapanışı
Eğitimin kapanışında bir stiliniz var mı?
Bir eğitimin kapanışında neler olmalıdır?
Eğitimin kapanışını nasıl yapmalıyım? Uygulama

Görsel Malzeme Tasarimi ve Eğitim Ortamı:
Tasarım şeklinin ve renklerin seçimi
Yazı karakterlerinin seçimi & Yazı boyutlarının seçimi
Asıl slayt seçeneğinin kullanımı & Animasyonların hazırlanması ve kullanımı
Sayfa numaraları, logolar ve sunumu yapacak kişinin isminin slaytlara konulması konularında bilgilendirmeler

Havalandırma, sıcaklık, ışık
Ses düzeni
Ekipman düzeni
Gürültü

Oturma Düzeni ve Her Bir Düzenin Özellikleri:

 • U düzen
 • V düzen
 • Yuvarlak düzen
 • Anfi Tiyatro düzeni
 • Yuvarlak Masa düzeni
 • Göğüs Kafesi düzeni

Eğitim Sunumu Sırasında Dikkat Edilecekler:

 • Eğitimi sunumu yaparken beden dilini etkin kullanma
 • Etkili duruşlar – Bedenimle ne söylüyorum?
 • İstenmeyen beden duruşları ve Uygulamalar
 • İstenen beden duruşları ve Uygulamalar
 • Jestler ve mimikler
 • Jestlerin ve mimiklerin etkin kullanımı konusunda uygulamalar
 • Göz temasları
 • Etkin göz teması konusunda uygulamalar
 • Soruları karşılama
 • Eğitim sırasında neden soru sorulur?
 • Soruları karşılarken dikkat edilmesi gerekenler
 • Soru soran kişiyi dinlemek
 • Cevabı tüm katılımcılara yöneltmek
 • Cevabı bilmiyorsanız dürüst olmak

Nefes, Konuşma, Vurgu ve Zaman Kullanımı:

 • Doğru nefes alma (diyafram nefesi) ve uygulamalar
 • Konuşma hızı
 • Artikülâsyon ve uygulamalar
 • Vurgulama – Tonlama ve uygulamalar
 • Zaman kullanımı

Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesi:

 • Sınıf Davranış Düzeni ve İstenmeyen Davranışlar
 • İstenmeyen Davranışların Sınıf Dışı ve Sınıf İçi Etkenleri
 • İstenmeyen Davranışlara Karşı Alınacak Önlemler
 • Karşı Yaklaşımlar ve Karşı Eylemler
 • Öğrencilere görev ve sorumluluk verilmesi
 • Öğretim Durumunun Bozulmasının Önlenmesi

İstenmeyen davranış gösteren katılımcılarla başa çıkma

 • Kişiselleştirmemek
 • Sorunun sebebini öğrenmek
 • Proaktif dinlemeye özen göstermek
 • Güvenli bir şekilde yanıt vermek
 • Samimi olmak ve katılımcıların ihtiyaçlarına empati duymak
 • Sorunun çözülmesine yardımcı olmak

Zor katılımcı tipleri ve zor katılımcı tiplerine yönelik özel çözümler

 • Tartışmacı
 • Bilgiçlik taslayan
 • Kendi aralarında konuşan
 • Sürekli şikâyet eden
 • Konuşmayan / Katılımcı olmayan

Eğitim değerlendirme kriterleri:

Reaksiyon: Katılımcıların programa nasıl bir tepki gösterdiğini ölçmek

Öğrenme: Eğitim programının sonunda katılımcılarda meydana gelen tutum değişikliği, bilgi ve/ ya da beceri artışı derecesini ölçmek

Davranış: Katılımcının eğitim programına girmiş olması nedeniyle davranışında ortaya çıkan değişimin derecesini ölçmek

Sonuç: Katılımcıların programa devam etmesinden kaynaklanan kesin sonuçları. (Üretim artışı, satışların artışı, kalite iyileşmesi, maliyet düşüşü, kaza sıklığında ve şiddetinde azalma ve daha yüksek kar, motivasyon yükselişi vb…) ölçmek

Katılımcılar program sonunda ikinci eğitim sunumlarını yapacaklar, neleri iyi yaptıkları, neleri geliştirmeleri konularında geri bildirim alma fırsatı bulacaklardır.

Eğitim Sunumları İzleme ve Geri Bildirim Verme