Toplam Üretken Bakım Eğitimi

Program Başlama Tarihi: 25 Mayıs 2017

Amaç: 

Bakım konusunda çalışan herkesin, yaptığı işin yönetimi hakkında bilgi sahibi olması; kendisinin bakım sistemi içinde nasıl bir konumda olduğunu bütünsel anlamda görmesi gerekmektedir. Bu seminerde öncelikle bakım konusundaki temel  kavramlar verilecek, bakım sistemlerinin yönetimi ve analizi konuları açıklanacak, ardından toplam üretken bakımın geleneksel sistemlerle karşılaştırmalı anlatımı yapılacaktır. Seminer, toplam üretken bakımın bir işletmede uygulamaya sokulmasındaki adımların anlatımı ile sona erdirilecektir.

Hedef Kitle: Üretimve Bakım-Onarım Bölümü yöneticileri, çalışanları, mühendisler ve ara teknik elemanlar (bakım işçileri dışında)

İçerik:

1. Genel Tanımlar

2. Neden Toplam Üretken Bakım ?

3. Toplam Üretken Bakımın Gelişimi

4. Toplam Ekipman Etkinliği Hesabı ve Bu Değerin Enbüyüklenmesi

5. Hata Önleme Sistemleri: Sıfır Hata (ZD: Zero Defect) ve Toplam Üretken Bakım, Otomasyon ve Toplam Üretken Bakım

6. 5S Çalışmaları

7. Toplam Üretken Bakımın İşletmede Uygulamaya Sokulması

8. Türkiye’den Uygulama Örnekleri

Süre: 1 gün

Eğitmen: Doç. Dr. Murat BASKAK, Doç. Dr. Ufuk CEBECİ

NOT: Eğitimler, İşletme Fakültesinde (Maçka) verilmektedir.