yoneticiler_finans_banner

Yöneticiler için Finans Sertifika Programı

-FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN TEMEL FİNANS-

 

Program ile ilgili detaylı bilgi için:

Mindset Institute

Program Süresi: 2 Gün

Program Tarihi: 16-17 Aralık 2017

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Oktay TAŞ

Program Süresi:Programın Amacı :

Finans eğitimi almamış fakat finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolayalı olarak ilgili olan yönetici ve çalışanların, temel finans konularında bilgilendirilmesi.  İş hayatında hemen hemen her bölüm sorumlusu veya üst düzey yönetici aday ve yöneticiler finansal verilerle karşılaşır veya bu verileri kullanır. Eğitimin bir diğer amacı da katılımcıların finansçılarla ortak bir dil kullanımının sağlanmasıdır.

Hedef Kitle :

İşletme sahipleri, şirket yöneticileri ve finans ve muhasebe ile ilgilenen veya bu konuları kullanan bölüm sorumlu ve çalışanları. Seminerde katılımcılara örnek olaylar ve iş hayatından gerçek uygulama ve olaylara yer verilerek konulara özellikle pratik bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Eğitimle finansal verilerin okunması, analizi ve yorumlanmasının yanı sıra; yatırım, planlama, işletme sermayesi ve temel finansman kaynakları ile bunların kullanım şekilleri ve yapısı hakkında da genel bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Metod:

Eğitim; teorik bilginin pratik örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenerek kapsamlı bir şekilde tartışılmaısı suretiyle gerçekleştirilecektir.

İçerik :

 • Finansal Tabloların Okunması
  • Finansal Tablolar
  • Bilanço-Gelir Tablosu- Nakit Akım Tablosu
  • Nakit Akım Tablosuile Finansal Analiz
  • Firma Performasnın Ölçümü: EVA, MVA
  • Finansal Analiz, Ne İçin Nasıl?
 • Finans/Finansman/ Finansal Yönetim Nedir?
  • Organizasyon Yapısı
  • Fonksiyonlar ve İşleyiş
 • Çalışma Sermayesi Yönetim Nedir?
  • Alacak yönetimi /Stok yönetimi
  • İşletme sermayesi yönetimi
 • Finansal Planlama ve Sürdürülebilir Büyüme
  • Finansal planlama süreci
  • Finansal planlamada tahmin yöntemleri
  • Bütçeler ve kontrol
  • İçsel büyüme ve sürdürülebilir büyüme
 • Paranın Zaman Değeri
  • Temel Finans Matematiği
  • Yatırım Analizi
  • Reel veya Nominal Nakit Akışları
  • Excel İle Finansal Hesaplamalar
 • Finansal Piyasalar ve Ürünler
  • Parave Sermaye Piyasaları
  • Menkul kıymet Borsaları
  • Hisse Senedi, Tahvil ve Bonolar
  • Hisse senetlerini değerleme

Verilecek sertifika

Eğitim sonunda yapılacak vaka analizinde başarılı olan katılımclara İTÜ onaylı başarı sertifikası almaya hak kazanacaktır. Diğer katılımcılara ise katılım sertifikası verilecektir.