B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor-Haritalama

Ek-VII’de yer alan her bir endüstri tesisi ve/veya bu tesislerin bir arada bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi/Sanayi Alanı vb. yerlerin bütünü için hazırlanacak gürültü haritası çalışmasını yapacakların üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olmuş, bu programa %75 devam sağlamış ve program kapsamında yapılacak sınavdan 70 puan almış olması gerekmektedir. 70 puan ve üzeri alan kişiler bu sertifika programı için getirilen uzmanlık koşulunu sağlamış ve sertifikalandırılmış olarak değerlendirilecektir. Bahse konu barajı aşamayanlar daha sonra eğitim programı açan üniversitelerin yapacağı sınavlara üniversitenin belirleyeceği (sınav ücreti) koşulu sağlayarak katılım sağlayabilecektir. (Bu programın alınması için A-2 Mühendislik Akustiği Programının alınmış olması gerekmektedir.)


Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları 

Program Yürütücüsü: 

Prof. Dr. Sevtap YILMAZ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)Prof. Dr. Sevtap YILMAZ 
(İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Haluk EROL
(İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi)

B-1 Tipi Sertifika Eğitim Programı Özeti
• Emisyon (Ses Gücü Düzeyinin) Hesaplaması
• İmisyon (Çevresel Gürültü Düzeyinin) Hesaplaması (TS ISO 9613-2 Standardına Göre)
• Haritalama Ve Raporlama

Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi: (en az 10, en fazla 20 katılımcı) 
• Ders notu verilecektir. 
• Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir. 
• Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
• Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
• Gürültü Haritalama için simülasyon programı kullanılacaktır.
• Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim) yapılacaktır. 


Süre ve Günler

Toplam 30 saat sürmekte olan program Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde düzenlenmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

A veya A-2 Sertifikasının Fotokopisi
Başvuru Formu
Diploma fotokopisi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Banka Dekontu

 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ