B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü Haritalama

  Her bir ulaşım kaynağı için maksimum süre 30 saattir. (teorik bilgi ve saha çalışmasını içermektedir.)
   
  Gürültü Haritası hazırlanması zorunlu olan kaynakların gürültü haritası çalışmasını yapacakların üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olmuş,  bu programa katılım sağlamış ve program kapsamında yapılacak sınavdan 70 puan almış olması gerekmektedir. 70 puan ve üzeri alan kişiler bu sertifika programı için getirilen uzmanlık koşulunu sağlamış ve sertifikalandırılmış olarak değerlendirilecektir. Bahse konu barajı aşamayanlar daha sonra eğitim programı açan üniversitelerin yapacağı sınavlara üniversitenin belirleyeceği (sınav ücreti) koşulu sağlayarak katılım sağlayabilecektir. (Bu programın alınması için A-2 Mühendislik Akustiği Programının alınmış olması gerekmektedir.)

  Bu program gerekli çoğunluğun sağlanması halinde katılımcıların da talebi doğrultusunda her bir veya birkaç ulaşım kaynağını içerecek şekilde de düzenlenebileceği gibi hepsini içerecek şekilde paket program olarak da düzenlenebilir.

  Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları

  Program Yürütücüsü: 

  Prof. Dr. Sevtap YILMAZ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

  Prof. Dr. Sevtap YILMAZ
  (İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) 


  B-2 Tipi Sertifika Eğitim Programı Özeti
  • Emisyon (Ses Gücü Düzeyinin) Verileri
  • İmisyon (Çevresel Gürültü Düzeyinin) Hesabı İçin Gerekli Alansal Veriler
  • Haritalama Ve Raporlama


  Genel Bilgiler: 

  Sınıf kapasitesi:  (en az 6, en fazla 20 katılımcı)

  • Ders notu verilecektir.
  • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir.
  • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
  • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
  • Gürültü Haritalama için simülasyon programı kullanılacaktır.
  • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

  Süre ve Günler

  Toplam 30 saat sürmekte olan program Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazartesi, Salı ve Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde düzenlenmektedir.

  Başvuru için gerekli belgeler:

  A veya A-2 Sertifikasının Fotokopisi
  Başvuru Formu
  Diploma fotokopisi
  Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  Banka Dekontu

   

  PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ