C-1 Tipi Bina Akustiği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 28 inci maddesinin (a) bendi gereği Tablo-9’da yapılar için getirilen esasların sağlanıp sağlanmadığını yapı ruhsatı ve izni aşamasında ilgili belediye’nin bu çerçevede yapacağı veya yapılmasını isteyeceği raporu hazırlayacakların (belediye veya özel sektör)  üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve fen fakültelerinden mezun olmuş,  bu programa %75 devam sağlamış ve  program kapsamında yapılacak sınavdan 70 puan almış olması gerekmektedir. 70 puan ve üzeri almış olanlar bu sertifika programı için getirilen uzmanlık koşulunu sağlamış ve sertifikalandırılmış olarak değerlendirilecektir. Bahse konu barajı aşamayanlar daha sonra eğitim programı açan üniversitelerin yapacağı sınavlara üniversitenin belirleyeceği (sınav ücreti) koşulu sağlayarak katılım sağlayabilecektir. (Bu programın alınması için  A-2 Mühendislik Akustiği Programının alınmış olması gerekmektedir.)

Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları 

Program Yürütücüsü: 

Prof. Dr. Sevtap YILMAZ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)


Prof. Dr. Sevtap YILMAZ
(İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr.  Haluk EROL
(İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yard. Dç. Dr. Nurgün TAMER BAYAZIT
(İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

C-1 Tipi Sertifika Eğitim Programı Özeti
  • İç Mekan Akustiği (Genel Hatlarıyla Tanımlanması)
  • Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Yalıtım Değerlendirme Yöntemlerı
  • İç Mekan Akustiği Ölçümleri (Ölçüm Kriterleri ve Metodolojisinin Açıklanması)
  • Gürültü Kontrolü
  • Bina Ruhsatı Safhası


Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi:  (en az 12, en fazla 25 katılımcı)

  • Ders notu verilecektir.
  • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir.
  • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
  • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
  • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim) yapılacaktır.

Süre ve Günler

Toplam 30 saat sürmekte olan program Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde düzenlenmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

A veya A-2 Sertifikasının Fotokopisi
Başvuru Formu
Diploma fotokopisi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Banka Dekontu

 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ