London College of Music Sınavı

2017 LCM sınav başvuru tarihleri: 10 Kasım 2016 - 15 Şubat 2017 arası olup, sınavlar Mayıs ayının ikinci yarısında yapılacaktır. Kesin kayıtlı adayların sınav tarih ve saatleri sınavdan 2 hafta önce ilan edilecektir.

Müracat:

İTÜ İspirtohane Kültür ve Sanat Merkezi: (0212) 560 76 02

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: (0212) 248 90 88

İstanbul Teknik Üniversitesi - London College of Music Ortaklığı

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında dereceye giren İstanbul Teknik Üniversitesi, bir ilke daha imza atmış bulunmaktadır. İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile University of West London'a bağlı London College of Music (LCM) yapılan protokol gereği güçlerini birleştirmiştir. İTÜ, 2014 tarihinden itibaren Taksim, Maçka ve Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi şubeleriyle sınav merkezleri olarak hizmet vermektedir.

Amacımız, Türkiye'de verilen müzik eğitiminin dünya standartlarıyla aynı paralelde yürümesini sağlamak ve müzik öğrencilerinin aldıkları eğitimi ulusal, uluslararası akreditasyon değerine sahip belge ve belgelerle desteklemektir.

PROGRAMIN AMACI : Katılımcıları uluslararası kalite kriterleri ve eğitim standartlarına uygun metot ile eğiterek, iki sertifika (İTÜ ve LCM) alabilmelerini sağlamaktır.