Bilirkişilik Temel Eğitimi

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, İstanbul Teknik Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 29/09/2017 tarihi itibariyle “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiştir.


ÖNEMLİ DUYURU:

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 2019 yılı için bilirkişilik bölge kurulları tarafından alınacak bilirkişilik başvuruları için takvim duyurulmuştur: 

BAŞVURU TAKVİMİ:

 Başvuru tarihleri  05 Kasım - 30 Kasım 2018
 Başvuruların değerlendirilmesi   03 Aralık 2018 - 18 Ocak 2019
 Eksik belgesi olanların ilanı  18 Aralık 2018
 Başvuruları kabul edilenlerin ilanı   22 Ocak 2019
 Yemin tarihleri  24 - 29 Ocak 2019
 Listelerin ilanı   31 Ocak 2019

 

Eğitmen Kadrosu:

Doç.Dr.Mahmut KABAKCI

Yrd.Doc.Dr. Ulaş BAYSAL

Eğitime Kimler Katılabilir?

Beş yıllık mesleki deneyimi olup İl Adalet Komisyonlarına 2017-2018 Adli Yılı’nda başvurmayı düşünen tüm bilirkişi ve bilirkişi adayları eğitime katılabilir.

Eğitim Yeri:

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Maçka İSTANBUL

Eğitim Sonunda Katılımcılara Verilecek Belge

Eğitimi tamamlayan katılımcılara, eğitim sonunda “Temel Bilirkişilik Eğitimi” ni tamamladıklarına dair İTÜ onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Gün

BÖLÜM 1- YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Giriş

 • Türk yargı teşkilatı

 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

 • İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri

 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

2. Gün

Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi

3. Gün

Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması

 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

4. Gün

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 • UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
  Örnek Olayların Sunulması

 • Eğitim Değerlendirme Anketi

Kurs Takvimi

 • GRUP 55: 17-18-24-25 Kasım 2018 (Cumartesi, Pazar, Cumartesi, Pazar) saat 09.00-16.00

 • GRUP 56: 14-15-16-17 Kasım 2018 (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe) saat 17.30-23.30

(İlerleyen tarihlerde yeni eğitim tarihleri de eklenecektir.)

 

İlan edilen her bir grubun açılması için asgari katılımcı sayısı 15’dir.

Ücret (KDV dahil)

1000 TL

İTÜ personeline %25 indirim uygulanmaktadır.

Hesap Bilgileri

İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721 

IBAN: TR 440001500158007301406721

Not-1: Ödemenizi yapmadan önce İTÜ SEM kayıt ofisinden kontenjan onayı almanızı rica ederiz!


Not-2:
Ödeme yapılırken açıklama olarak eğitim adı ve katılımcı ad soyadı ile katılmak istediğiniz GRUP numarasını belirtiniz.

İletişim

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

e-posta: itusem@itu.edu.tr

Tel 1: (0212) 251 08 09

Kayıt Formu

KAYIT BİLGİLERİ:

Ödemenizi yapmadan önce İTÜ SEM kayıt ofisinden kontenjan onayı almanızı rica ederiz"
1 - Program Koordinatörlüğü gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
2 - Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak program koordinatörlerinin takdirindedir Programın açılmamasına karar verilirse,  katılım ücretleri iade edilir.
3 - Katılımcılar program başladıktan sonra programa devam etmeseler de program ücretinin tamamını ödemek zorundalar. Ödenmediği taktirde yasal yollara başvurulacaktır. 
4 - Eğitim ücreti, İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721  nolu hesaba (IBAN: TR 4400 0150 0158 0073 0140 6721) yatırılabilir.
5 - Bankaya yapılan ödemelerde, katılımcı ve program isminin yazılması zorunludur.
6 - Tüm ödemelerin dekontları, program başlamadan en geç 2 gün önce, faks veya e-posta ile ITUSEM'e ulaştırılmalıdır.  Bilgilendirilmeyen banka işlemleri dikkate alınmayacaktır.


Kayıt Bilgilerini okudum ve kabul ettim