Kurumsal Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı || Corporate Cyber Security Expert Certificate Program

Amacı:
İTÜ Bilişim Enstitüsü ile Smart Valley’in birlikte düzenlediği "Kurumsal Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı" sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi güncellemeye, bütünlemeye, geliştirmeye, daha güvenli bir siber dünyada yaşamaya ve çalışmaya, kendinize ve kurumunuza/kuruluşunuza yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin Kurumsal Siber Güvenlik Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

Ana Konular:

 • Siber Güvenlik Temel Kavramları,
 • Siber Saldırılar ve Korunma Yöntemleri,
 • Yazılım Güvenliği,
 • Veri Güvenliği,
 • Ağ Güvenliği,
 • Altyapı Güvenliği,
 • Mobil Sistemler Güvenliği,
 • Sosyal Medya Güvenliği,
 • Bilgi Varlıkları Fiziksel Güvenliği,
 • Kritik Altyapılar Bilişim Sistemleri Güvenliği,
 • Siber Risk Analiz ve Yönetimi,
 • Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME),
 • Siber Güvenlik Yönetim ve Denetimi,
 • Siber Güvenlik Strateji ve Politikaları,
 • Bilişim Hukuku,
 • Uluslararası Bilgi Güvenliği Standartları,
 • Türkiye Bilgi Güvenliği Standartları, Kurumların Denetimi ve Belgelendirilmesi,
 • Kurumsal Siber Güvenlik Politikası Oluşturma.

Main Topics:

 • Cyber Security Basic Concepts,
 • Cyber Attacks and Prevention Methods,
 • Software Security,
 • Data security,
 • Network Security,
 • Infrastructure Security,
 • Mobile Systems Security,
 • Social Security,
 • Information Assets Physical Security,
 • Critical Infrastructure Information Systems Security,
 • Siber Risk Analysis and Management,
 • Siber Events Intervention Teams (SOME),
 • Cyber Security Management and Control,
 • Cyber Security Strategy and Policies,
 • IT law,
 • International Information Security Standards,
 • Turkey Information Security Standards, Audit and Certification of Authority
 • Creating a Corporate Cyber Security Policy.

Katılımcı Özellikleri:

Kurumsal ortamlarda çalışan yöneticiler, bilgi güvenlik yönetim sistemi süreçlerinden ve bilişim teknolojileri kurmaktan, işletmekten ve denetimden sorumlu personel, yazılım geliştiriciler ve yazılım güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar.

Süre ve Günler:

 • Toplam ders saati: 100 saat
 • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.
 • Eğitim yeri: Eğitim yeri: Canlı Online
 • Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 7.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır (Kamu kurum/kuruluşları çalışanlarına % 10, İTÜ çalışanlarına ve öğrencilerine % 15 Şehit/gazi eş ve çocuklarına % 25 indirim uygulanacaktır.)
 • Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan "Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlık Sertifikası", başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Kayıt ve daha fazla bilgi için: Bu eğitimin kayıt ve satış işlemleri "Smart Valley" tarafından yürütülmektedir. Kurumsal Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı ile ilgili daha fazla bilgi ve kayıt için tıklayınız. [Telefon: (0216) 413 09 53]