Model Analiz Uzmanlık Sertifika Eğitimi - Modül 2

- Bilgisayar Tabanlı Parametrik Modellerin Belirsizlik Analizi

Program Başlama Tarihi: 05 Ocak 2019

Koordinatör:

Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL

Süre ve Günler:

 • Toplam Ders Saati: 24
 • Toplam Hafta: 2
  Dersler, hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.
 • Program Ücreti: 2400 TL + %8 KDV
  (Lisans öğrencilerine %50 indirim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine %25 indirim uygulanacaktır!)

Programın Amacı:

Belirsizlik günümüzde bir çok mühendislik kestirim (tahmin) modellerinin sonuçlarına farkedilir veya farkedilmez düzeyde etki etmektedir. Örneğin hava tahmin modelleri gibi bir çok varsayıma ve sadeleştirmeye dayanan modellerin sonuçları artık belirli bir güven endeksi (ihtimal yüzdesi) ile kullanıcılara sunulur. Gelecek bir kaç gününün havasını, yağışını kesinlik derecesinde hesap edemeyen bizler bu belirsizliği önce kabul edip, en önemli kaynaklarını bulmaya çalışırız. Bulunan kaynakların tekli veya çoklu şekilde modele sokularak belirsizliğin nicelik açısından analiz edilir. Sonuçların son kullanıcıya sunumu da önemli bir adımdır. Sonuçlarımıza güven aralığı eklemek bunlardan biridir. Sonuç olarak belirsizlik bir çok disiplinde ciddi riskler oluşturur. Çevre hukukunda ihtiyati tedbir kararlarının nedeni öngörülemeyen belirsizliklerin çevreye zararvermesini önlemektir. Döviz kurundaki ve ekonomideki belirsizlikler bir ülke için ciddi problem oluşturabilir. İster ekonomik model ister atmosferik/hidrolojik model olsun hepsi büyük resmin insanın sınırlı algısı ve bilgisi ile parametrize edilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması ile oluşturulurlar. Dolayısıyla kaçınılmaz eksiklikleri ve hataları bünyelerinde barındırılar. Bu program Model Analiz Uzmanlık Sertifika Eğitimlerinin ikinci programıdır ve sistematik belirsizlik analizinin adımlarını katılımcılara öğretmeyi amaçlar.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

Bilgisayar tabanlı parameterik modellerle çalışan özellikle optimizasyon problemiyle (design space exploration) uğraşan araştırmacılar ve mühendisler katılabilir. Python/R/Matlab/Fortran programlama dillerinde hazırlanan matematik fonksiyonlar ve hidrolojik modeller üzerinde temel uygulamalar olacağından bu dillere aşinalık kurstan edinilecek verimi artıracaktır. Katılımcıların kursa kendi matematik/fizik/ekonometrik modelleri ile katılmaları da mümkündür ancak modellerini komut satırından çalıştırabilir düzeyde komutlama bilgisi gereklidir.

Program İçeriği:

1. Gün: Belirsizlik (Risk) Analizine Giriş

 • Belirsizliğin Tanımı
 • Modellerde aynı sonuca farklı parametre değerleriyle ulaşma sorunu (equifinality)
 • Başlıca belirsizlik kaynaklarının tespiti
 • Belirsizlik Kaynaklarının sınıflandırılması ve değerlenmesi (classification and importance asses.)
 • Uniform, Monte Carlo (MC) ve Latin Hybercube (LH) ile örnekleme

2. Gün: Generalized Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) yöntemi

 • Davranışsal model tanımı (behavioral and non-behavioral models)
 • Amaç fonksiyonu ve eşik değerinin tayini (objective functions and threshold value definition).

3. Gün: Örnek modellerle ve katılımcıların modelleriyle MC-GLUE uygulaması

 • 1 ve 2. gün tespit edilen yöntemlerle parametere örneklemesi
 • Belirsizliğin modele sokulması (uncertainty propogation)

4. Gün: Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

 • Belirsizliğin İletişimi (communcation of uncertainty to end users)
 • Sonuçların çizim programları yardımıyla etkin sunumu

Öğretim Üyesi:

Doç. Dr. Mehmet Cüneyd Demirel

Eğitimleri:
 • Post Doktora, Geological Survey of Denmark and Greenland, Department of Hydrology , SPACE project , DANIMARKA, 2015-2017
 • Post Doktora, Portland State University, Maseeh College of Engineering and Computer Science, Civil and Environmental Engineering , A.B.D., 2013-2015
 • Doktora, Universiteit Twente, Engineering Technology, Water Engineering and Management , HOLLANDA, 2008-2014
 • Yüksek Lisans, Universidad de Cadiz, Erasmus Mundus European Joint Masters, Water and Coastal Management, ISPANYA, 2005-2007
 • Yüksek Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, 2001-2004
 • Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 1997-2001
 Detaylı özgeçmiş ve yayın listesi: http://avesis.itu.edu.tr/demirelmc/cv

Kayıt Formu

Katılacağınız Modül?

KAYIT BİLGİLERİ:

1 - Program Koordinatörlüğü gereken durumlarda program saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.
2 - Yeterli başvurunun bulunmaması halinde programı açıp açmamak program koordinatörlerinin takdirindedir Programın açılmamasına karar verilirse,  katılım ücretleri iade edilir.
3 - Katılımcılar program başladıktan sonra programa devam etmeseler de program ücretinin tamamını ödemek zorundalar. Ödenmediği taktirde yasal yollara başvurulacaktır. 
4 - Eğitim ücreti, İTÜ Döner Sermaye Saymanlığı Türkiye Vakıflar Bankası TAO Maslak Şubesi 401 – 00158007301406721  nolu hesaba (IBAN: TR 4400 0150 0158 0073 0140 6721) yatırılabilir.
5 - Bankaya yapılan ödemelerde, katılımcı ve program isminin yazılması zorunludur.
6 - Tüm ödemelerin dekontları, program başlamadan en geç 2 gün önce, faks veya e-posta ile ITUSEM'e ulaştırılmalıdır.  Bilgilendirilmeyen banka işlemleri dikkate alınmayacaktır.

 

Kayıt Bilgilerini okudum ve kabul ettim