Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Bilimsel Yayın Hazırlama Sertifika Programı

  Program Süresi: 5 gün

  Program Başlama Tarihi: 17 Nisan 2021 (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

  Sonraki Dönemler:

  Program hakkınca detaylı bilgi için: https://www.mindset.com.tr/ar-ge-ve-tasarim-merkezleri-bilimsel-yayin-hazirlama-sertifika-programi 

  Program Koordinatörü: Prof. Dr. Ufuk Cebeci

  Programın Amacı

  Bilimsel yayın/bildiri hazırlanması Ar-ge Merkezi ve Tasarım Merkezi olan firmaların yerine getirmeleri gereken önemli bir çıktıdır. Ayrıca bilimsel yayın hazırlamak isteyen yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerinin, süreci daha hızlı ve etkili yönetmeleri zaman ve kaynak israfını önlemede önem kazanmaktadır.  Eğitimde Katılımcılar bilimsel yayın – konferans bildirisi – uluslararası prestijli kitaplarda bölüm hazırlama yetkinliği kazandırılacak Örnek uygulamalar açıklanacak, Kendi örneğini getiren kuruluşların uygulamaları ele alınacaktır.

  Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

  • Ar-ge Merkezi,
  • Tasarım Merkezinde ve 
  • Teknoparklarda
  • görevli yönetici ve çalışanlar, 
  • tez hazırlayacak lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve 
  • ilgi duyan herkes.

  Program İçeriği:  

  1. Bilimsel Makale, Konferans Bildirisi, Kitapta bölüm nedir? 
  2. Konferans bildirisi makaleye nasıl dönüştürülebilir 
  3. Makale için dergi seçimi, dergi indeksleri ve anlamları nedir? 
  4. Bilimsel yayınların başlıkları - Giriş - Literatür araştırması - Orijinal kısım -Uygulama -Bulgular -Sonuçlar -Bu çalışma sonrasında yapılabilecek çalışmalar (further research) 
  5. Makale örnekleri - Sektörel örnekler 
  6. Bazı bilimsel Teknikler
   •  İstatistiksel Analizler
   •  Analitik Hiyerarşi Prosesi
   • Teknoloji Kabul Modeli
   • v.b.
  7. Uygulama çalışması (workshop) 
  8. Yayın süreçleri - Başvurma -Editör atanması -Hakem atanması -Revizyonlar -Yayınlanma -Ücretli yayınlar

  Programın Öğretim Üyeleri:

  • Prof. Dr. Ufuk Cebeci
  • Prof. Dr. Fethi Çalışır
  • Prof. Dr. Şule Satoğlu