Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı

  Program Başlama Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

  Eğitim Günleri : Cumartesi - Pazar

  Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

  Mindset Institute

  info@mindset.com.tr

  444 1 476

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi

  İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

  Programın Amacı:

  Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolünü içeren tedârik zinciri süreci aşamasına lojistik denmektedir. Amaç, en yüksek müşteri hizmet düzeyini en düşük lojistik mâliyetle karşılamak üzere lojistik faaliyetlerin yönetimidir.

  Lojistik kapsamındaki temel faaliyetler; taşımacılık, depolama, paketleme ve katma değerli hizmetler, gümrük, sigorta, sipâriş yönetimi, stok yönetimi ve muayene/ekspertiz/gözetim'dir.

  Bu program, katılımcılara, sözkonusu faaliyetler ile tedârik zinciri yönetimi, üretim plânlama ve dış ticaret konularına yönelik temel bilgileri vermek üzere tasarımlanmıştır. Ayrıca derslerin bitimini tâkiben lojistik vaka çözümlemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

  1999-2000 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmektir.

  Kimler Katılabilir:

  Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, lojistik sektörüne adım atacak olanlar ve lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.

  Programın Genel Yapısı:

  Lojistik ve Tedârik Zinciri Uzmanlığı Sertifika Programı sınav dahil en az 7 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 84 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.

  Konu-1: LOJİSTİK YÖNETİMİ

  1. Ürün ve Lojistik İlkeler
  2. Taşımacılık, Depolama, Stoklama ve Paketleme Faaliyetleri
  3. Temel Lojistik Faaliyetler
  4. Lojistik Kavramı
  5. Müşteri Hizmet Düzeyi
  6. Lojistik Mâliyetler
  7. Lojistik İlkeler
  8. Lojistik Modeller
  9. Lojistik Yönetimi Kavramı
  10. Lojistik Vakalar
  11. Lojistik Trendler
  12. Dünya ve Türkiye Lojistik Sektörü
  13. Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL
  14. Lojistikte Kalite ve Performans Yönetimi Etmenleri
  15. Çağdaş Lojistik Sistemler
  16. Yeşil ve Tersine Lojistik

  Konu-2: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

  1. Tedarik Zinciri Yönetiminin Doğuşu, Evrimi ve Temel Kavramlar
  2. Tedarik Zinciri Yapıları
  3. Tedarik Zinciri Yönetim İlkeleri
  4. Tedarik Zinciri Yönetim Modelleri

  Konu-3: DEPO YÖNETİMİ

  1. Depo ve Depolama Kavramları
  2. Depolamanın Önemi ve Lojistik İçindeki Yeri
  3. Depo Çeşitleri
  4. Depolama Fonksiyonları ve Faaliyetleri
   • Depo Fonksiyonları
   • Depolardaki Faaliyetler
   • Sipariş Toplama Yöntemleri
   • Sipariş Toplama Rota Oluşturma Teknikleri
  5. Depolama Operasyonları
  6. Malzeme Elleçleme ve Raf Sistemleri
   • Malzeme Elleçleme Araçları
   • Malzeme Saklama Kapları
   • Raf Sistemleri
  7. Depolarda Kullanılan Bilişim Teknolojileri
   • Depo Yönetim Sistemleri
   • Veri Toplama Teknolojileri
  8. Depo Performans Göstergeleri​

  Konu-4: DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ

  1. Dış Ticarete Genel Bakış
  2. İthalat
  3. İhracat
  4. Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2010)
  5. Ödeme Yöntemleri
  6. Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
  7. Dış Ticaret ve Lojistik
  8. Dış Ticarette Temel Lojistik İş Süreci Olarak Gümrükleme
  9. Gümrük Rejimleri (Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, İhracat Rejimi)
  10. İhracat ve İthalatta Gümrüklerde İş Akışı ve Uygulaması
  11. Gümrükleme İşlemleri İle İlgili Örnekler ve Vaka Çalışması

  Konu-5: TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

  1. Lojistikte Taşımacılığın Yeri, Taşımacılık ile İlgili Temel Bilgiler
  2. Taşıma Yöneticisinin Temel Görevleri ve Taşıma İşleri Organizatörleri
  3. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner Yasası, Mesafe ve Ölçek Ekonomisi, Ticaret ve Ekipman Dengesi
  4. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları Bazında:
   • Temel Kavramlar ve İstatistikler
   • Taşıma Araçları (Ekipman ve Kaplar)
   • Taşıma Mâliyetleri
   • Dokümantasyon (CMR, Denizyolu ve Havayolu Konşimentosu, CIM ve Diğer Belgeler)
   • Liman ve Terminaller
   • Filo ve Sürücü Yönetimi
  5. Karma Taşımacılık
  6. Özel Yük Taşımacılığı (Tehlikeli Maddeler, Soğuk Zincir, Proje Taşımacılığı)
  7. Uluslararası ve Yurt İçi Taşıma Güzergâhları
  8. Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi
  9. Uygun Taşıma Modu Seçim Yaklaşımları
  10. Toplam Mâliyete Göre Taşıma Modu ve Araç Seçimi – Sayısal Örnekler ve Vaka Analizleri

  Konu-6: ÜRETİM YÖNETİMİ

  1. Üretim Plânlama Sistematiği
  2. Talep Plânlama
  3. Malzeme Yönetimi ve Bağımsız Talep Yapısı
  4. Toplu Üretim Plânlama ve Ana Üretim Çizelgeleme
  5. Stok Kontrol ve Bağımlı Talep Yapısı (Malzeme Gereksinim Plânlaması)
  6. Kapasite Plânlama

  Konu-7: LOJİSTİK VAKA ÇÖZÜMLEMESİ

  1. Lojistik Vakalarının Özellikleri
  2. Vaka Analizi Yöntemi
  3. Vaka-1 Çözümlemesi
  4. Vaka-2 Çözümlemesi
  5. Vaka-3 Çözümlemesi

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi boyunca toplam 84 saat ders anlatılacaktır. Arada bazı hafta sonları bütünüyle veya kısmen tatil olacak şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Güncel Akademik Takvim için burayı tıklayınız

  Öğretim Yetkilileri*:

  Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
  Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA
  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
  Dr.Öğr.Üys. Emre ÇAKMAK
  Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak sınıf ortamında yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak yine sınıf ortamında bir de lojistik vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Devam koşulunu yerine getirmiş ancak sınavlardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1 adet fotoğraf
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

  Program Peşin Ücreti: 11.700₺+KDV

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

  Mindset Institute

  info@mindset.com.tr

  444 1 476

  http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi