sem_lojistik_banner

Satınalma Uzmanlığı Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 

 • 14 Ocak 2023 (Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf)

Eğitim Günleri: Cumartesi - Pazar

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

Mindset Institute: info@mindset.com.tr - 444 1 476

https://www.mindset.com.tr/satinalma-egitimi-sertifika-programi


İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Bu programda katılımcılar, satınalma ve tedârik konularında uzman akademisyenlerden en doğru kuramsal bilgiyi almakta, meslekte deneyimli profesyonel eğitmenlerden de en güncel ve en iyi uygulamaları öğrenmektedir.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen program, çağdaş satınalma yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir:

Satınalma ve Tedârik konularında temel bilgileri almak ve bilgilerini tazelemek isteyenler, satınalma görevlisi ve uzmanı olarak çalışmayı hedefleyenler, hâli hazırda deneyimi fazla olmayan Satınalma Görevlisi olarak çalışanlar, kariyerlerini satınalma mesleğinde yapmak isteyen diğer bölüm çalışanları katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Programın Genel Yapısı:

Satınalma Uzmanlığı Sertifika Programı sınav dahil 8 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 84 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez

Konu-1: STRATEJİK SATINALMA YÖNETİMİ

 1. Kategori Yönetimi
 2. Satınalma Stratejileri
 3. Satın Almanın Doğruları
 4. Satın Almada SWOT Analizi
 5. Satın Almada Kıyaslama (Benchmarking)
 6. Stratejik Satın Almadaki Yenilikler
 7. Sürdürülebilir Satınalma
 8. Satınalma Risk Yönetimi
 9. Satınalma 4.0 : Dijital Dönüşüm

Konu-2: SATINALMA BÜTÇE ve RAPORLAMA YÖNETİMİ

 1. Satınalma Bütçe Aşamaları
 2. Satınalma Bütçesi ABC Analizleri
 3. Yeni Dönem Fiyat Tahminleri
 4. Bütçe Gerçekleşme Tâkibi
 5. Satınalma Raporlama Sistematiği
 6. Stratejik Satınalma Raporları

Konu-3: SATINALMA YÖNETİCİLİĞİ ve LİDERLİK

 1. Satınalma Yöneticiliği ve Liderlik İçin Başarı Etmenleri
 2. Satınalma Organizasyonu
 3. Satınalma Ekip Yönetimi
 4. Satınalma Süreci
 5. Süreç Sırasında Ortaya Çıkan Hatalar ve Çözüm Önerileri
 6. Satınalma Performans Ölçütleri

Konu-4: ENDİREKT SATINALMA ve E-TEDÂRİK

 1. Endirekt Satınalma Modeli
 2. Endirekt Satın Almada Fiyat ve Tedârikçi Yönetimi
 3. Endirekt Satın Almada Dış Kaynak Kullanımı
 4. Endirekt Satın Almada Maliyet Tasarrufları
 5. Endirekt Satın Almada Verimlilik Ölçütleri
 6. Endirekt Satın Almada Tedârikçi Değerlendirme Ölçütleri
 7. Endirekt Satın Almada En Sık Görülen Eksiklikler ve Çözüm Önerileri

Konu-5: FİYAT YÖNETİMİ ve FİYAT MÜZAKERELERİ

 1. Fiyat Teklifleri
 2. Fiyat Modelleri ve Analizleri
 3. Toplam Sahip Olma Mâliyeti
 4. Mâliyet Düşürme Teknikleri
 5. Fiyat Müzakerelerine Hazırlık
 6. Fiyat Müzakerelerinde Kullanılabilecek Taktikler
 7. Satın Almacılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik
 8. Satışçılar İçin Vazgeçilmez Yedi Teknik
 9. Satınalma Müzakerelerinde Beden Dili

Konu-6: DIŞ KAYNAK KULLANIMI ve SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 1. Yap/Satın Al Kararlarının Verilmesine Etki Eden Durumlar
 2. Dış Kaynak Kullanımı
 3. Sözleşme Maddelerinin Yorumlanması
 4. Sözleşme Çeşitleri (Tedârik Zinciri, Satınalma, Dış Kaynak, Depo vb.)
 5. Sözleşmelerde Kritik Maddeler
 6. Başarılı Sözleşme Yönetim Araçları
 7. Sözleşmelerde Risk Yönetimi
 8. Sözleşmelerde Anlaşmazlık Çözümleri
 9. Kanunlarda Sözleşmeyi Bağlayan Noktalar
 10. Elektronik (e) Sözleşme Yönetimi

Konu-7: YURTDIŞI SATINALMA, İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ ve UYGULAMALARI

 1. İthalat Prosedürleri [Nasıl İthalatçı Olunur ?, İthalat İş Akışı, İthalat Çeşitleri, İthalatta Vergi Hesaplamaları, İthalatta Örnek Olay ve Uygulamalar]
 2. İthalat Gümrük Prosedürleri [Gümrük Uygulamalarında Tarife, Kıymet ve Menşe, Gümrük İşlemleri Süreci, Gümrük Antrepo Rejimi, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Sınır Ticareti, Gümrüklerde Temsil ve Gümrük Müşavirliği]
 3. İthalatta Kullanılan Belgeler
 4. İthalatta Risk Yönetimi
 5. Teslim Şekilleri (INCOTERMS)
 6. Ödeme Yöntemleri

Konu-8: TEDÂRİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 1. Tedârikçi İlişkilerine Hazırlık Çalışmaları
 2. Tedârikçi Bilgi Formunun Hazırlanması
 3. Tedârikçi El Kitabının Hazırlanması
 4. Tedârikçi Seçme Ölçütlerinin Belirlenmesi
 5. Tedârikçi Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması
 6. Tedârikçi Geliştirme Çalışmaları
 7. Tedârikçi Ödüllendirme Sisteminin Kurulması
 8. Tedârikçi Risk Analizi
 9. Tedârikçi Yönetiminde Tedârik Zinciri Araçları
 10. Elektronik (e) Tedârik Yönetimi

Konu-9: SATINALMA SATRANÇ TAHTASI 

 1. Satınalma Fonksiyonunun Dört Ana Stratejisi
 2. Dört Ana Stratejinin 64 Yöntemi
 3. Satınalma Satranç Tahtası Yaklaşımının Yenileşimci (İnovatif) Kullanım Tarzları
 4. Satınalma Yönetimi Yatırımlarının Geri Dönüşlerinin Ölçümü

Konu-10: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ve SATINALMANIN YERİ 

 1. Tedârik Zinciri (TZ) Kavramı
 2. TZ’de Bilgi Bozulması, Kamçı Etkisi (Bullwhip Effect), Neden ve Sonuçları
 3. Tedârik Zinciri Yönetimi (TZY) Kavramı
 4. Lojistik Yönetimi ve TZY'nin Farklılıkları
 5. TZY Evrimi, İçsel ve Dışsal TZY
 6. TZY’deki Zorluklar ve Karmaşıklık
 7. TZY İlkeleri ve Stratejileri
 8. Tedârik Zinciri Paradigmaları, İtme-Çekme, Yalınlık-Çeviklik, Erteleme
 9. TZY Organizasyonu (SCOR Modeli)
 10. Lojistik Dış Kaynak Kullanımındaki Gelişim, Üçüncü Parti (Taraf) Lojistik (3PL), Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı (LLP) ve Dördüncü Parti Lojistik Kavramları (4PL)
 11. Tedârikçi Yönetimli Envanter (VMI)
 12. Tedârik Zinciri Ağ Tasarımı
 13. Talep ve Arz Plânlama-S&OP Döngüsü
 14. Tedârikçilerle Bilgi Paylaşım Modelleri
 15. Yeşil ve Tersine TZY
 16. TZY’de Performans Yönetimi
 17. TZY’de Bilgi Teknolojileri Kullanımı
 18. Tedârik Zinciri 4.0
 19. TZY'nin Yararları
 20. TZY Uygulamaları

Konu-11: LOJİSTİK ve TAŞIMACILIK YÖNETİMİ 

 1. Lojistik Kavramı ve Temel Lojistik Faaliyetler
 2. Lojistik Yönetimi
 3. Lojistik Mâliyetler ve Müşteri Hizmet Düzeyi
 4. Lojistikte Konsolidasyon ve Dekonsolidasyon Modelleri
 5. Lojistikte Optimizasyon
 6. Lojistikte Taşımacılığın Yeri, Taşımacılık ile İlgili Temel Bilgiler
 7. Taşıma Yöneticisinin Temel Görevleri ve Taşıma İşleri Organizatörleri
 8. Taşımacılık Ekonomisi, Lardner Yasası, Mesafe ve Ölçek Ekonomisi, Ticaret ve Ekipman Dengesi
 9. Uluslararası ve Yurt İçi Ticarette Taşıma Modları Bazında Temel Kavramlar ve İstatistikler, Taşıma Araçları (Ekipman ve Kaplar), Taşıma Mâliyetleri,Dokümantasyon (CMR, denizyolu ve havayolu konşimentosu, CIM ve diğer belgeler), Liman ve Terminaller, Filo ve Sürücü Yönetimi)
 10. Karma Taşımacılık

Konu-12: STOK YÖNETİMİ ve SATINALMA İÇİN STOK ANALİZLERİ 

 1. Stok İle İlgili Temel Bilgiler ve Malzeme Sınıflandırması
 2. Stok Mâliyetleri 
 3. Tam Zamanında Satınalma
 4. Temel Ekonomik Büyüklükler ve Ekonomik Sipâriş Miktarı
 5. Malzeme Gereksinim Plânlaması ve Sipâriş Verilecek Miktar Hesabı 
 6. Stok Analizleri

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Eğitim Yeri, Ders Günleri ve Saatleri:

Dersler İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde bulunan İşletme Fakültesi binasında veya Yabancı Diller Yüksekokulu binasında (Pandemi döneminde uzaktan eğitim), Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-12:45 ve 13:45-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Eğitim Takvimi:

Eğitim süresi olan 8 hafta boyunca toplam 84 saat ders anlatılacaktır. Arada tatiller olacak şekilde ders plânlaması yapılacaktır. Program takvimlerine aşağıdaki bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Güncel Akademik Takvim için burayı tıklayınız (15 Ekim'de başlayan sınıf içi eğitim)

Öğretim Yetkilileri*:

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA
Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
Dr.Öğr.Üys. Atiye TÜMENBATUR
Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Dr. İsmail KARAKIŞ
Gürkan HÜRYILMAZ
Meriç Kemâl BAYKAL

(*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili test sınavından başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Devam koşulu yerine getirmiş ancak sınavdan yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

Program Peşin Ücreti: 17.500₺+KDV

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

Mindset Institute: info@mindset.com.tr - 444 1 476 

https://www.mindset.com.tr/satinalma-egitimi-sertifika-programi