UygulamalıStratejikSatınalmaYöneticiligi

Uygulamalı Stratejik Satınalma Yöneticiliği

Sertifika Programı

  Program Başlama Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi

  Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

  Tüsayder: 0-533-541 09 14

  https://www.tusayder.org/duyuru/2019-itu-ve-tusayder-isbirligindeki-satinalma-yoneticiligi-uzmanlik-sertifikasi-programi-basliyor/


  İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

  Programın Amacı:

  Ülkemizi satınalma ve tedârik yönetimi alanında uluslararası düzeyde temsil eden ilk ve tek meslekî dernek olan TÜSAYDER, satınalma meslek standartlarını ATO ile birlikte revize etmiş, mesleğin ulusal meslek standartları, güncel konular da içerilecek şekilde dünya standartlarına uyumlu hâle getirilmiştir. Satınalma mesleğinin ülkemizde geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüren TÜSAYDER, ulusal meslek standartlarına uygun eğitim almış satınalma profesyonellerine olan gereksinimi dikkate alarak, bu amaçla İTÜ ile işbirliğine girmeye karar vermiştir. “Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı” ile katılımcılar öncelikle ulusal meslek standartları ile uyumlu bir satınalma eğitimi almış olacaklardır.

  Bu programda katılımcılar, bir yandan İTÜ’nün değerli ve konusunda uzman akademisyenlerden en doğru kuramsal bilgiyi, diğer yandan TÜSAYDER’in meslekte deneyimli profesyonel eğitmenlerinden en güncel ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Ayrıca bu programı başarı ile bitiren katılımcılar, TÜSAYDER’in IFPSM üyeliği sâyesinde sertifikalarını uluslararası geçerli hâle getirebileceklerdir. Mesleğin en geçerli ve en itibarlı sertifika programı olması nedeniyle katılılımcılar, bu sertifika ile iş başvurularında daha fazla yeğlenir konumda olacaklardır. 

  Kimler Katılabilir:

  Bu eğitim programına, ilk ve orta kademe satınalma ve tedârik yöneticileri ve uzmanlarının, kariyerlerini satınalma mesleğinde yapmak isteyen başka bölüm çalışanlarının ve bir yükseköğretim programından yeni mezun olanların katılması hedeflenmektedir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

  Programın Genel Yapısı:

  Satınalma Yöneticiliği Uzmanlık Sertifika Programı, sınav dahil 8 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 84 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez. Tüsayder üyelerine indirimli ödeme olanağı sunulacaktır.

  Konu-1: STRATEJİK SATINALMA ve KATEGORİ YÖNETİMİ

  1. Tedârik ve Tedârik Zinciri Yönetimi
  2. Strateji Kavramı ve Stratejik Yönetim
  3. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalma
  4. Satınalma Stratejileri
  5. Kategori Tanımı ve Organizasyon Oluşturma
  6. Satınalma Risk Yönetimi
  7. Stratejik Satınalmanın Önemi
  8. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
  9. Şirketlerin Yapacakları
  10. Tedârik ve Satınalma Süreçlerinde Çağdaş Uygulamalar
  11. Satınalma Organizasyonu ve Ekibi
  12. Satınalma Süreç Yönetimi

  Konu-2: MÂLİYET DÜŞÜRME STRATEJİLERİ

  1. Strateji ,Stratejik Yönetim ve Mâliyet ilişkisi
  2. Klasik (Geleneksel) ve Stratejik (Çağdaş) Satınalmada Mâliyet Düşürme Farklılıkları
  3. Satınalma Stratejileri
  4. Emtia Yönetimi, Eskalasyonlar, Varyasyonlar
  5. Mâliyet Düşürmede Temel Teknikler
  6. Yeni Dönem Satınalmada Mâliyet Düşürme Nasıl Olmalıdır ?
  7. Dijital Satınalma: Satınalma 4.0 Nedir ?
  8. Mâliyet Düşürmede Satınalma 4.0 Uygulamaları Nasıl Yapılmalıdır ?
  9. Satınalmayı Şekillendiren Temel Yapı Taşları
  10. Kriz Döneminde Satınalma Bölümlerinde Mâliyet Düşürme Yöntemleri
  11. Dalgalı Kurda Satınalma Kârlılığının Korunması
  12. Satınalma Kârlılık Analizleri
  13. Tedârikçi Fiyatı Nasıl Belirlenir ?
  14. Satınalmada Varyasyon Nasıl Çalışılır ?
  15. Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır ?

   Konu-3: SATINALMADA BÜTÇE YÖNETİMİ

  1. Bütçe Kavramı ve Bütçe Tipleri
  2. Satınalma Bütçe Süreci
  3. Bütçe Dönemi Fiyat Tahminleri
  4. Tedârikçi Sipâriş Dağılımı
  5. Bütçe Dönemi ABC Analizleri
  6. Bütçe Dönemi Satınalma Stratejileri
  7. Bütçe Gerçekleşme Analizi /Bütçe Gerçekleşme Analiz Raporları Nasıl Olmalıdır ?

  Konu-4: SATINALMADA RAPOR YÖNETİMİ

  1. Satınalma Rapor Sistematiği
  2. Mâliyet Raporları Nasıl Olmalıdır ?
  3. Capex / Opex Raporları
  4. Satınalma Rapor Hazırlama Tekniği
  5. Rapor Sunum Teknikleri
  6. Dijital Satınalmada Yeni Dönem Raporlama Yöntemleri
  7. Raporlamada İzlenebilirlik

  Konu-5: SATINALMADA TEDÂRİKÇİ YÖNETİMİ

  1. Tedârikçi Araştırma Yöntemleri
  2. Tedârikçi Seçme ve Değerlendirme
  3. Tedârikçi Sayısı Belirleme Stratejileri
  4. Tedârikçi Yönetim Stratejileri
  5. Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)
  6. Tedârikçi Denetleme ve Geliştirme
  7. Tedârikçi İşbirlikleri
  8. Tedârikçi Risk Yönetimi
  9. Tedârikçi Ödüllendirme Sistemleri
  10. Tedârik Zinciri Oluşturma ve Yönetme Teknikleri

  Konu-6: SATINALMADA SÖZLEŞME YÖNETİMİ

  1. Satınalma Sözleşme Stratejileri
  2. Satınalma Sözleşme Süreci
  3. Satınalma Sözleşme Maddeleri
  4. Sözleşmelerde Uyuşmazlıklar
  5. Sözleşmeler Hukuku
  6. Uluslararası Satınalmalarda Satınalma Sözleşmeleri 

  Konu-7: ENDİREKT SATINALMA ve DIŞ KAYNAK YÖNETİMİ

  1. Yap/Üret-Satınal Kararları
  2. Endirekt Satınalma Modeli
  3. Yatırım Giderleri (CAPEX)
  4. İşletme Giderleri (OPEX)
  5. E-Katalog Yönetimi
  6. Endirekt Satınalma Ana Kalem Mâliyetler
  7. Endirekt Satınalmada Mâliyet Düşürme Yöntemleri
  8. Endirekt Satınalmada Şirketlerin Dikkat Etmesi Gereken Ana Hususlar
  9. Endirekt Satınalmaların ERP Üzerinden İzlenmesi ve Bütünleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır ?

  Konu-8: SATINALMADA FİYAT YÖNETİMİ

  1. Satınalma Talep Yönetimi
  2. Satınalma Teklif Yönetimi
  3. Satınalma Sipâriş Yönetimi
  4. Fiyat Müzâkereleri
  5. Mâliyet Analizleri ve Satınalma Katma Değer Ölçümü
  6. Mâliyet Modelleri
  7. Toplam Yaşam Çevrimi Mâliyet 

  Konu-9: SATINALMADA FİNANSAL ANALİZ

  1. İşletmelerde Finansal Yönetim
  2. Finansal Tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu)
  3. Satınalma Mâliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
  4. Satınalmayı İlgilendiren Temel Vergi Konuları (KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi)
  5. Personel Mâliyetleri
  6. Stok Mâliyetlerinin Hesaplanması (FIFO, LIFO, Ağırlıklı Ortalama Yöntemleri)
  7. Üretim Mâliyetlerinin Unsurları (Hammadde, İşçilik, Genel Üretim Mâliyetleri)
  8. Mâliyetlerin Sınıflandırılması (Direkt / Endirekt Mâliyetler, Sabit / Değişken Mâliyetler)
  9. Fayda / Mâliyet Analizi
  10. Başabaş Noktası Analizi
  11. Paranın Zaman Değeri
  12. Vâde Analizi
  13. Farklı Ödeme Seçeneklerinin Paranın Zaman Değeri Açısından Karşılaştırılması 

  Konu-10: DİJİTAL SATINALMA

  1. Dijitalleşme Nedir ?
  2. Şirketler için Yararları Nelerdir ?
  3. Endüstri 4.0 Ekseninde Satınalma
  4. Satınalma 4.0 Kavramı ve Dijital Satınalmaya Geçiş
  5. Satınalma 4.0 Esasları
  6. Uygulama Yöntemleri (E-ihale)
  7. Kobilerde 4.0 Etkisi ve Mâliyet Düşürme Yöntemleri
  8. BlockChain Teknolojisi ve Büyük Veri (Big Data)
  9. Örnek Vaka Çalışması 

  Konu-11: MÜZÂKERE TEKNİKLERİ

  1. Müzâkere Nedir ? Satınalmada Müzâkere Neden Önemlidir ?
  2. Müzâkere Türleri
  3. Çok Aşamalı ve Çok Taraflı Müzâkereler
  4. Kimlerle Müzâkere Ediyoruz ?
  5. Güç Kaynaklarımız
  6. Başarılı Müzâkere İçin İpuçları
  7. Hazırlık Süreci
  8. Engelleri Ortadan Kaldırma
  9. Müzâkere Sürecinde Tuzakları Keşfetme
  10. Başarılı Müzâkerecilerin Temel Özellikleri
  11. Win-Win Modeli’nden, Oyun Kuramına (Teorisine) Müzâkere Taktikleri
  12. Satışçı Gözünden Satınalma Müzâkereleri
  13. Satınalma Yöneticileri İçin Anahtar Satışçı Taktikleri
  14. Pratik İkna Yöntemleri
  15. Etkin Sonuç İçin Kullanılması Gereken Yöntemler
  16. Duygusal Çatışmaları Yönetme
  17. Örnek Müzâkere Çalışması
  18. Değerlendirme

  Konu-12: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

   

  Konu-13: SATINALMA BİRİMİ İDARÎ YÖNETİMİ

  1. Liderlik ve Yöneticilik
  2. Kişisel Gelişim Yetenekleri (İletişim, Zekâ, Davranış)
  3. Satınalma Birim Hedefleri Yönetimi
  4. Satınalma ile Diğer Birim İlişkilerinin Yönetimi
  5. Satınalma Birimi Çalışanları İçin İç İletişim
  6. Satınalma İnsan Kaynakları Yönetimi
  7. Satınalmada Anahtar Performans Göstergeleri

  Konu-14: SATINALMACININ GİRİŞİMCİ ROLÜ

  1. Liderlik Nedir ?
  2. Girişimcilik Nedir? Neden Önemlidir ?
  3. İşletmeler için Girişimciliğin Önemi
  4. Girişimciliğin Önündeki Engeller
  5. Kurum İçi Girişimcilik Nedir ?
  6. Satınalmacının Girişimcilik Rolü
  7. Girişimciliğin İşletmelerin Kârlılığındaki Etkisi
  8. Satınalmacının Kariyer Dönüşümü
  9. Uygulama

  Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

  Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

  Ders Günleri ve Saatleri:

  Dersler İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-13:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

  Program Eğitim Takvimi:

  Eğitim süresi olan 9 hafta boyunca toplam 84 saat ders anlatılacaktır. Bâzı haftalar cumartesi-pazar, bâzı haftalar ise sadece cumartesi veya sadece pazar günü ders olabilecek, birkaç haftada bir de hiç ders yapılmayacak (tatil olacak) şekilde ders plânlaması yapılmaya çalışılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

  Burayı tıklayınız

  Öğretim Yetkilileri*:

  Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
  Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
  Dr.Öğr.Üys. Çiçek ERSOY KEKEVİ
  Öğr.Gör.Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
  Dr. İsmail KARAKIŞ
  Dr. Sevgi YILMAZ
  Birol KANBİR
  Mehmet SARIDOĞAN
  Ufuk BENDEŞ

  (*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

  Sertifika:

  Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de satınalma vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle, derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

  Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  1 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

  Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

  Tüsayder: 0-533-541 09 14

  https://www.tusayder.org/duyuru/2019-itu-ve-tusayder-isbirligindeki-satinalma-yoneticiligi-uzmanlik-sertifikasi-programi-basliyor/