WCTRS - İTÜ Lojistik Yönetimi Uluslararası Sertifika Programı

Program ile ilgili detaylı bilgi için:

Bu program World Conference on Transport Research Society (WCTRS) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgiye http://www.logistics.itu.edu.tr/en/homepage adresinden ulaşabilirsiniz. 

Program Başlangıcı: 15.09.2020 (Uzaktan Eğitim – Canlı Sınıf)

Son Kayıt Tarihi: 07.09.2020

Eğitim Süresi: 72 saat (Salı - Perşembe 18:30 − 19:30)

Eğitim Kontenjanı: En az 20 ve en çok 40 kişi

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Dilay Çelebi (İTÜ)

Programın Amacı : WCTRS DL-İTÜ Lojistik Sertifika programı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Dünya Ulaştırma Araştırma Konferansı Derneği / World Conference on Transport Research Society (WCTRS) ile birlikte oluşturulmuş, ulaştırma ve lojistik alanında farklı disiplinleri bir araya getiren, uzaktan eğitime dayalı bir sertifika programıdır. Bu programın amacı, lojistik sektöründe de yaşanan nitelikli işgücü sıkıntısının giderilmesi ve lojistik alanındaki yükseköğrenimin araştırma ve sanayi gereksinimleri ile ilişkilendirilmesidir.

Program uluslararası ve disiplinler-arası bir yapıda oluşturulmuştur. Programda yer alacak öğretim üyelerinin tamamı alanında öncü kesitlerden gelmektedirler ve hem öğretim deneyimleri hem de dünya ekonomisinin bütüncül karakterinin içinde yer alan kimlikleri ile Türkiye’nin bu alanda ciddi bir odak noktası durumuna getirilmesini sağlama olanağı bulunmaktadır. Programın dili İngilizcedir ve Uzaktan Eğitim yolu ile verilecektir.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler: 

Ön lisans veya lisans öğrencisi/mezunu olmak,

Çok iyi seviyede İngilizce bilmek

Programın Öğretim Üyeleri:

Dr. Banu Yobaş – Koç Üniversitesi – Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Dilay Çelebi – İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Mühendisliği Bölümü

Prof. Gernot Liedtke, DLR Almanya Havacılık ve Ulaştırma Araştırma Merkezi (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) – Berlin Teknik Üniversitesi

Doç Dr. Mehmet Erçek - İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Mühendisliği Bölümü

Prof. Rosário Macário, MIT Portekiz - Lizbon Ulaştırma Enstitüsü (MIT Portugal / Instituto Superior Tecnico. Univ. of Lisbon)

Prof. Ryuichi Shibasaki, Tokyo Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Şenesen – İstanbul Teknik Üniversitesi – İşletme Mühendisliği Bölümü/Emekli

Prof. Vasco Reis, MIT Portekiz - Lizbon Ulaştırma Enstitüsü (MIT Portugal / Instituto Superior Tecnico. Univ. of Lisbon)

Prof. Werner Rothengatter, Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (Karlsruher Institut für Technologie), Ekonomik Politika Araştırmaları Enstitüsü

Program İçeriği: 

Program dört adet temel ders ve dört adet uzmanlık dersinden oluşmaktadır. Temel derslerin amacı, farklı alanlardan gelen öğrencilerin uzmanlık alan derslerini en az sorunla takip edebilmesi için öğrencilerin finans, muhasebe, bilgi sistemleri, istatistik ve yöneylem araştırması gibi temel konularda donanımını pekiştirmektir. Temel programda başarılı olan öğrenciler, uzmanlık programına devam edebilmektedir. Uzmanlık dersleri, temel lojistik sorunlar, üretim-ticaret-lojistik sistemleri, kusursuz tedarik zincirleri ve yönetsel karar verme ve pazarlama başlıkları altında, lojistik ve ulaştırma sistemlerinin bütüncül yapısının yönetimini içeren konuları kapsamaktadır. Programda yer alan dersler kısa içerikleri ile birlikte aşağıda sunulmuştur:

Basic Modules

Module 1: Business Engineering                                               

Innovative business models, strategic management and benchmarking, general accounting principles, fundamentals of corporate finance, industrial organization for the logistics industry: industrial economics, market structures, competition.

Module 2: Information Management                                                               

Logistics Information Systems (LIS), Strategies for Implementing Data Mining to Enhance Logistics Intelligence, New trends in information technology, Information Technologies Service Management (ITSM), Technologies for logistics: Warehouse automation systems, vehicle interoperability issues, autonomous and electric vehicles: Impacts, developments.

Module 3: Statistics for Logistics                                                                                  

Measurement and describing data, Basic probability distributions, Parametric and Non-parametric statistics, Elementary forecasting techniques.

Module 4:  Modelling Transport and Logistics Systems                          

Optimization with constraints: Linear Programming and Mixed Integer Programming, Sensitivity analysis. Basic network flow problems: TSP, routing problems, pick-up and delivery problems, problems with time windows. Basic heuristics for solutions. 

WCTRS Modules                                                                                 

Module 5: Concepts, Notions, and Challenges                                       

Introduction to Logistics, Logistics Systems, E-Logistics: Logistics Information Systems, Sustainable logistics, Urban Logistics.

Module 6: Production, Trade and Logistics                                            

Production and trends in production, trade and trends in international trade (globalisation, geo-political aspects, trade barriers ), logistics and trends in logistics markets (logistics outsourcing, contract logistics), transport and trends and challenges in transport (intermodality, climate).

Module 7: Planning Global Supply Chains

Synchronized sourcing of material and parts, Synchronized planning of production and supply chains, Traveling salesman problem, Warehouse location problem. Global logistics history in Japan, Kanban and other logistic control systems, Seaport hinterland and intermodal land transport.

Module 8: Integrated Decision Making             

Decisions under certainty: Basic theory of producer and consumer decisions, Investment decisions, Integrated decisions on investment and production programs, Cost-benefit analysis, Multi Criteria Decision Making, Decisions under risk and uncertainty: Treatment of risk, Uncertainty, Decisions with many decision units: Partners and competitors, Voting mechanisms.

 

Sertifika : 

Başarılı öğrenciler program sonunda hem İTÜ, hem de WCTRS tarafından verilen ve uluslararası saygınlığı olan bir “Uzmanlık Sertifikası” alacaklardır.  Bir katılımcının sertifika almaya hak kazanabilmesi için derslere devam etmiş ve bütün modülleri, ilgili sınav ve uygulamalı çalışmalardan başarılı olacak şekilde tamamlamış olması  gerekmektedir. Bu koşulları sağlamayan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Program Ücreti:  12.000 TL + KDV

Önemli Not: Adaylar arasında yapılan değerlendirme sonucunda ilk 20 kişiye Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından burs verilecektir.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
  • Özgeçmiş
  • Diploma fotokopileri  + Not döküm belgeleri
  • Çalıştığı kurumdan bir adet referans (iletişim bilgisi)
  • Niyet Mektubu

Not döküm belgesi  eksik olan varsa da, sonradan tamamlamak üzere kabul edilebilir.

Not: Ödemenizi yapmadan önce İTÜ SEM kayıt ofisinden kontenjan onayı almanızı rica ederiz! 

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Başkanlığı
İTÜ Taskışla Binası No.133 Taksim Istanbul
Tel: (0212) 243 15 25
Faks: (0212) 292 42 66
E-posta: itusem@itu.edu.tr