Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Sistemi ile İşletmelerde Performans Değerlendirme ve Arttırma 

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Tarihi: 15 Mayıs 2024 (Uzaktan Eğitim)

Eğitim Ücreti: 2.500₺ + KDV (%10)

Eğitimin Amacı:

Son 75 yılın en önemli yönetim araçlarından biri olarak nitelendirilen (Harvard Business Review) Balanced Scorecard yaklaşımı, 1993 yılından sonra en önemli yönetim araçlarından birisi haline gelmiş ve Fortune 500 şirketlerinin % 80’inde ve diğer pek çok kuruluşta uygulamaya alınmıştır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) yaklaşımını tanıtmak ve örnek şirket uygulamalarını açıklamaktır.

İçerik:

 • Hedeflerle Yönetim Nedir
 • Performans değerlendirme
 • Stratejik Planlama
  • Şirketlerin yaptığı büyük hatalar
  • Vizyon Belirleme
  • SWOT Analizi
  • TOWS Analizi
  • Strateji oluşturma
 • Balanced Scorecard Nedir
  Niçin Balanced Scorecard
  Hedeflerle Yönetim Felsefesi
  Balanced Scorecard Metodolijisi
  Balanced Scorecard’ın Oluşturulması
  Balanced Scorecard’ın Kullanılması
 • Balanced ScoreCard’ın Takibi
 • Örnek Şirket Uygulamaları
 • Öncül ve sonuç göstergeler
 • Şirket Hedef kartı hazırlanması
 • Departman Hedef kartı hazırlanmas
 • Yönetici Hedef kartı hazırlanması
 • Çalışan Hedef kartı hazırlanması
 • BSC ve performans yönetimi entegrasyonu
 • Balanced Scorecardın Kullanılması 
  Balanced ScoreCardın Takibi
 • Strateji haritalarının hazırlanması
 • ERP ile entegrasyonu ve veri alımı
 • Konuyla ilgili yazılımlar

Kimler Katılabilir: Kuruluşlarda her departmandan yöneticiler, beyaz yakalılar ve üst yönetim.

Kazanımlar:  

 • Vizyonu günlük işlere indirgeyebilmek
 • KPI belirleme ve formüle etme
 • Strateji haritası ve KPI ilişkisinin oluşturulması
 • ERP ve BSC entegrasyonu sağlama gibi kazanımlar sağlanacaktır

Eğitmen: Prof. Dr. Ufuk  CEBECİ