Uluslararası Pazarlama ve Satış

Detaylı Bilgi için:

www.ufukcebeci.com 

Eğitim Süresi: 1 gün

Eğitim Tarihi: 16 Şubat 2019 C.tesi

Eğitimin Amacı:

Bu eğitim; uluslararası boyutta Pazarlama Yönetimi, Stratejik Planlama, ve Satış konularına yoğunlaşmakta ve gerçek iş dünyası tecrübeleri ve örneklerini içermektedir. Pazarlama değişmez, kuralları da kavramları da. Pazarlamanın çeşitli alanlarda kullanımları vardır sadece değişen. Yurtdışında ayrı, yurt içinde ayrı, dijital dünyada ayrı, perakendede ayrı, B2B işlerinde ayrı. Dolayısıyla bu eğitimde önce biraz pazarlamanın önemli kavramlarını hatırlayacağız hep birlikte ve daha sonra uluslararası ticarette bu kavramları nasıl kullanmak gerektiğine göz atacağız. Örnekleri, kitaplardan değil, tecrübeden, yaşanmışlıklardan ve özellikle de başarısızlıklardan alacağız.

Bu Program Size Neler Katacak?

 • Uluslararası pazarlamanın en kritik sürecinde tam anlamıyla bir aydınlanma yaşayacaksınız,
 • İşinize tamamen farklı bir gözle bakıp ‘ben bunları yapıyor muyum?’’ diyeceksiniz,
 • En yeni satış süreçlerini ilk ağızdan dinleyip uygulama şansına sahip olacaksınız,
 • Kitaplarda olan bilgilerin dışında, internette arasanız dahi bulamayacağınız gerçek vakalar ve tecrübeleri dinleyebileceksiniz.

Sizin ve firmanızın, uluslararası pazarlarda etkinlik gösterirken karar verme süreçlerinde bilgiye ihtiyacınız var. Bu eğitim programı, bu süreçlerden pazarlama karmasını, pazarlama programını ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasını içermektedir

Hedef Kitlesi Kim?

Yurtdışı Pazarlama Yönetici ve Sorumluları, Marka/Ürün sorumluları, Pazarlama Profesyonelleri, Stratejik Planlama sorumluları, İhracat sorumluları, Yurtdışı Satış Müdürleri

İçerik

Başlık Açıklama
Değişen dünyamız ve trendler
Küresel pazarlamanın evreleri,
Riskleri ve yönetimi
2010'dan günümüze saptamaların yapıldığı, 2025'e kadar öngörü ve trendlerin paylaşıldığı bilmece ve sorularla süslenmiş heyecanlı bir giriş. Kürsel pazarlamada Türkiye'de çoğu firmanın olduğu durum, gelmek istenilen yer. Bu süreçte kayıp edilebilecekler ve önlemek için yöntemler
Misyon-Vizyon-Strateji üçlüsü
İşletme stratejisi
Stratejik Pazarlama Planı
Küresel pazarlara açılma esnasında gözden kaçan vizyon, misyon ve strateji terimlerinin hatırlatılması, işletmelerdeki yeri ve pazarlama planıyla ilişkileri
Uluslararası pazarlara açılma stratejileri
Bölümleme-Konumlama-Hedefleme tanımlar
Pazarlara açılmanın 6 değişik yolu ve bu yolların ne zaman kullanılacağı ile ilgili bilgi. Pazarlamanın en önemli noktalarından bölümleme, dedefleme ve konumlandırmanın tanımı ve 4 uluslararası konumlandırma stratejisi
İhracat Pazarlaması için 5 kritik madde:
1) Hedef Pazarı Belirleme ve seçme yöntemleri
Uluslararası pazarlamada belki de en kritik ama en çok hata yapılan bölüm hakkında nasıl yapılacağının uygulamalı olarak gösterileceği, ayrıntılı matriks ve yöntemlerin (BCG ve Ansoff matrisi) paylaşılacağı kısım
2) Pazar Araştırması
Masa başı araştırması ve aşamaları
Alan çalışmaları
Verilerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
Pazar araştırması ile ne elde edilmek istenir sorusuyla başlayan, masa başı araştırması için tanımın belirlenmesi, ürünün sınıflandırılması, araştırmada gerekli bilgilerin belirlenmesiyle devam eden ve bilgi kaynaklarının (e-ticaret ve e-pazaryeri siteleri) anlatılarak verilerin değerlendirilmesi ile son bulan süreç. Alan araştırması ve çeşitlerinin özetlendiği, nasıl yapılacağının anlatıldığı bölüm.
3) Kontrol dışı faktörleri bilmek ve yönetmek
4) Çevrimiçi olmak
Hedef ülkelerin politik, ekonomik,sosyal, teknolojik, legal ve çevresel faktörlerini bilmek ve analiz edebilmek için kolay ve uygulanabilir bir yöntem geliştirmek
5) Satış için yeni müşteri adayları yaratmak e-ticaret sitelereini ve trademap kullanarak uygulamalı olarak yeni müşteri adaylarını bulmak ve pazar bilgilerini almak (bu uygulama için Internet bağlantısı gerekmektedir)
İhracat Pazarlaması için oyun planları ve müşterilerin/bayilerin değerlendirilmesi Hedef ülkeleri belirledikten sonra uygulanması gereken giriş stratejilerinin belirlenmesi ve bu süreçte yapılması gereken müşteri değerlendirmeleri (Turquality çalışmaları örnekleri üzerinden)
4 P bazında uluslararası pazarlama yöntemleri Değişen küresel trendlere göre pazarlamanın 4 P'sinin dönüşümü ve bu değişime paralel olarak hedef pazara uygun ürün, uygun fiyat teklifi, uygun dağıtım kanalı ve uygun tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi
Devlet destekleri ve desteklenen faaliyetler Uluslararası pazarlamada mutlaka bilinmesi ve en iyi şekilde kullanılması gereken devlet destekleri ve teşviklerin kategorisel olarak incelenmesi ve hangi faaliyetlerde hangi teşviğin kullnılabileceği. Turquality ve marka destek programları ve bu desteklerin nasıl alınabileceği ile ilgili yol haritası

 

Eğitimde Olanlar / Olmayanlar

 • Slide Okuyarak İnsan Bayıltma teşebbüsü
 • Türkiye’de kendini başarılı ilan eden ama uluslararası arpa boyu yol alamamış şirketlerin örnekleri
 • Gerçek rekabetin olmadığı sektörlerden gelen ya da çok büyük markaların pazarlama ve satış kültürü
 • Yanlış pazarlama planı ve uluslararası strateji yapmamış insanlardan eğitim
 • Interaktif olmayan bir monolog
 • Paylaşım yapılarak çoğalan bir eğitim
 • Konuların anlatıldığı ve vaka çalışmaları ile içselleştirilen bir eğitim