imkanlar
27
Haz 2024
İş Analizi Uzmanlığı Sertifika Programı - IIBA

Program Başlama Tarihi: 
  • 17 Temmuz 2024 (Online) Hafta içi
  • 20 Temmuz 2024 (Online) Hafta sonu

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Prof. Dr. Başar ÖZTAYŞİ

PROGRAMIN AMACI:

Katılımcıların program sonunda aşağıdaki konularda gelişimi hedeflenmektedir; 

- İş analizi alanında dünya çapında kabul görmüş yetkinlikleri ve IIBA® Uluslararası İş Analistliği Sertifika sınavına başvurmak için gereklilikler konusunda yetkinlik kazanmaları

- Eğitim ile iş analizi planlama ve izlemede kullanılan araçları ve teknik uygulamaları öğrenmeleri Çevik (Agile) proje yönetim metodolojisi hakkında temel bilgiler edinip iş süreçlerine dahil edebilmeleri

- İş analizi temel kavramlarını ve iş analizi temel kavram modelini (BACCM) kavramaları İş analizi görevlerinin çeşitli öğelerini belirleme, tanımlama, değerlendirme ve sonuçlara göre aksiyon planları oluşturma konusunda bilgi sahibi olmaları

- Veri analizi, iş süreci analizi, süreç iyileştirme, süreç modelleme, paydaş yönetimi, kaynak yönetimi ve iş sorunlarının çözümünde etkin stratejiler kurgulayıp uygulayabilmeleri

- İş süreçlerini etkin şekilde analiz edip iyileştirmek için gerekli içgörüyü kazanıp standartlara uygun süreç yönetimi yetkinliğine sahip olmaları

- İş analizinin üç temel alanı olan planlama ve izleme, gereksinimlerin ortaya çıkarılması,gereksinim yönetimi ve iletişimi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları

- Farklı süreç paydaşlarını ve iş süreçlerindeki rollerin belirlenip mevcut iş süreçlerinde uygulanabilir çözüm stratejileri oluşturabilmeleri