imkanlar
05
Tem 2024
E-Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Program Başlangıç Tarihi:

 
  • 12 Ağustos 2024 Hafta İçi 

     

  • 31 Ağustos2024 Hafta Son


PROGRAMIN AMACI:

Hızla gelişen ve dijitalleşen dünyamızda elektronik ortamda mal ve hizmetlerin satış oranı ve bu alanda yeni kurulan şirket sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu durum, e-ticarete ilgi gösteren kişiler için hem kariyer hem de girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Artan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş, donanımlı işgücünü de gerekli kılmaktadır. Diğer yandan ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok destek ve kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar kullanılarak yeni e-ticaret fikirleri başarılı şirketlere dönüşebilmektedir. Bu programın amacı, e-ticaret alanında kariyer yapmayı düşünen kişileri e-ticaretin tüm boyutları (ürün yönetimi, lojistik hukuk, içerik yönetimi vb.) ile tanıştırmak ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Programın diğer bir amacı ise, yaratıcı iş fikirleri olan girişimcilere fikirlerini işe çevirmek için gerekli tüm bilgi ve donanımı aktarmaktır.
Detaylı bilgi için...


17 Eylül 2022 (Örgün Eğitim)
17 Eylül 2022 (Örgün Eğitim)

8 Ekim 2022 (Uzaktan Eğitim)
17 Eylül 2022 (Örgün Eğitim)
8 Ekim 2022 (Uzaktan Eğitim)
17 Eylül 2022 (Örgün Eğitim)