Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

(Renewable Energy Technologies Certificate Programme)

İTÜ SEM (Sürekli Eğitim Merkezi )   &  BMI (Business Management Institute)

İTÜ Enerji Enstitüsünün   katkılarıyla

http://www.bm-institute.com/yenilenebilirenerjiteknolojileri.htm

Program Tarihi:  6-7 / 13-14 Eylül 2019

Eğitim Gün & Saatleri: Cuma - Cumartesi / 09:30 - 16:30


Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı | Eğitim İçeriği

Program İçeriği

Toplam 4 gün (24 Saat) sürecek eğitimde, aşağıdaki  başlıklar incelenecektir;

Rüzgar Enerjisi:

Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu

Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları

Bir Rüzgar Santralının Planlanması

Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları

Hidroelektrik Enerji:

Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji

HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri

Hidroelektirik  Enerji Üretiminin Temel Prensipleri

İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri

Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası

Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru

Türbin Tipleri ve Seçimi

HE Tesislerinin Fizibilite Analizi Aşamaları

Güneş Enerjisi:

Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları

Güneş pilleri, tipleri, modüler, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları

Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri

Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma

Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular

Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları

Jeotermal Enerji:

Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları

Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri

Jeotermal  Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme

Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar

Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı | Eğitmen Kadrosu

Prof. Dr. Abdurrahman Satman - İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyesi / Konvansiyonel Enerji ABD Başkanı

Prof. Dr. Bihrat Önöz - İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı

Yrd.Doç. Dr. Burak Barutçu - İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ABD