Resim Eğitimi

Resim programının uygulama alanı, görmek ve bakmak fiilerini bilinçli bir şekilde öğrenmeyi, analiz ve sentez yaparak estetik ve güzeli fark etmeyi sağlamayı, gördüğünü doğru olarak algılamayı, renklendirmeyi ve soyutlamayı yaparken bu uygulamaları farklı tekniklerle (desen, boya, kolaj gibi) sunmayı kapsar.

Teorik bölümünün içeriğini, biçem ve akımların birbiriyle karşılaştırılması, bilim, ekonomi, bulunduğu çağın yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılması oluşturmaktadır.

Ayrıca, resim sanatı alanında tek bir doğru olmadığından bu eğitimin bütünü eleştiri üzerine kurulmaktadır. Kursiyerlerin çalışmalarının her aşamasında eleştiri verilerek kendi tarzları içinde tutarlı bir dil oluşturmalarını sağlamak bu eğitimin en önemli amaçlarından biridir.

Süre ve Günler
Program, Eylül ve Ocak aylarında başlamakta olup 14 hafta sürmektedir. Programda toplam 84 saat ders verilmektedir.

Dersler, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde, Perşembe günleri ve 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenmektedir.