BIM Uzmanı Sertifika Programı

Koordinatör:

Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan
esin.ergen@itu.edu.tr 
Telefon: 212-285 69 12 - 0532 200 78 48

28. eğitimimiz Zoom üzerinden online olarak verilecektir.

Bu eğitimde bir yenilik olarak ortak veri ortamı olarak ACC de kullanılacaktır. Eğitimde kullanılacak olan Revit, Navisworks ve ACC lisansları eğitim sırasında ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Eğitim Tarihleri:
Eğitimimiz 2015 yılından beri düzenlenmektedir. Gelecek eğitimlerimizin tarihleri aşağıda verilmiştir:

28. Eğitim: 4 Kasım - 11 Kasım - 18 Kasım 2023
29. Eğitim: 13 Ocak - 20 Ocak - 27 Ocak 2024

Toplam süre: 3 hafta 
Toplam ders saati: 21 saat
Ders günleri: Cumartesi 
Ders saatleri: 10.00-18.00

28. Eğitim yeri: Zoom üzerinden online olarak

Eğitim ücreti: 11.500 TL + KDV (%10)

Devlet üniversitesi olduğumuzdan Döner Sermaye İşletmesi mevzuatı gereği SEM faaliyetlerinde herhangi kişi ya da kuruma indirim uygulanamamaktadır.

Programın Amacı:

Günümüzde BIM uygulamaları yaygınlaşmakta ve bu konuda yetişmiş personel ihtiyacı hızla artmaktadır. Bu programın amacı, firmalarda BIM Uzmanı olarak görev almak isteyen kişilere gerekli teorik ve pratik bilginin verilerek BIM süreçlerinin yönetiminde yer alacak yetkin kişilerin yetiştirilmesidir. 
Bu program, toplam üç modülden oluşan BIM Uzmanı Sertifikası Eğitimi’nin üçüncü ve son programıdır. Katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 21 saatlik bir sınav olarak düzenlenmiştir. 

Sertifika:

BIM Süreçleri, BIM Uygulama ve BIM Uzmanlık Eğitimlerinin üçünü de tamamlamış katılımcılara, rektör tarafından imzalı “İTÜ BIM Uzmanı Sertifikası” verilecektir. Sertifika, bağımsız bir kuruluş olan bir üniversite tarafından verildiği için ayrıca bir kuruluşun onayına gerek duyulmamaktadır ve herhangi bir yazılım firması ile bağlantısı olmayan bu sertifikanın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. İstenildiği takdirde yurt dışında iş başvurusunda bulunan kişilere eğitim içeriğini detaylı olarak açıklayan referans mektubu verilecektir. Sertifika almaya hak kazanmak için tüm derslere devam edilmesi ve yapılacak olan BIM uygulamasının başarılı olarak tamamlanması  gerekmektedir. Bu kısıtı sağlayamayan katılımcılara yalnızca “İTÜ BIM Uzmanı Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Kimler Katılabilir?

BIM süreçleri hakkında bilgi edinmek ve kariyerini geliştirmek isteyen mühendislik, mimarlık ve şehir bölge planlama programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler ile bu programlardan ön lisans veya lisans derecesi almış kişiler bu programa katılabilir. 

Katılımcıların Revit veya Navisworks bilmesine gerek var mı?
Bu yazılımları hiç kullanmamış kişiler eğitime katılabilir. 

Katılımcıların nasıl bir bilgisayara ihtiyacı var?
Katılımcıların uygulama örneklerini yapabilmeleri için eğitime kendi bilgisayarları ile katılmaları gerekmektedir. Kullanılması önerilen bilgisayar kapasitesi şu linkte "value: Balanced performance" başlığı altında yer almaktadır

Program İçeriği:


Bu sınavda katılımcılara proje verileri sağlanacak ve BIM sisteminin aşağıda verilen adımlarının uygulanması istenecektir. Sınav sonrasında katılımcıların teslim ettiği dosyalar değerlendirilerek sertifikaya hak kazanıp kazanmadıkları belirlenecektir.

Uygulamada Revit ve Navisworks  2022 programları kullanılacaktır ve katılımcıların yetkinlikleri şu başlıklarda değerlendirilecektir:

BIM modeli ön hazırlıklarının yapılması (gerekli elemanların duplicate yoluyla oluşturulması)

3D Modelleme (Statik, mimari ve mekanik)

Copy/monitor 

Koordinasyon ve çakışma raporları

Parametre tanımlanması

Shop Drawing oluşturma ve etiketleme

Elektronik metraj

4D Planlama, simülasyon hazırlanması ve otomatik ilişkilendirme

Eğitmenler:

Eğitimlerin tümünde İTÜ'den  Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan ve Araş. Gör. Neziha Yılmaz, sektörden ise BIM danışmanı Mak. Müh. Serkan ELİBOLLAR, eğitimlerin bir kısmında Mimar Onur Erkan ve Makine Mühendisi Tolga Ak konuk olarak yer almaktadır.

Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan (Koordinatör) – İnşaat Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Esin Ergen Pehlevan, lisans derecesini İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden, Yüksek Lisans derecesini İTÜ Yapı İşletmesi Programı’ndan aldı. Doktorasını YÖK bursu ile ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümünde inşaat sektöründe bilişim teknolojileri kullanımı alanında tamamladı. Halen İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak görev yapan Dr. Pehlevan, aynı zamanda “ASCE Computing in Civil Engineering” dergisinin yardımcı editörü ve European Council of Computing in Construction'ın başkanıdır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve openBIM alanında standartları ve kılavuzları geliştiren buildingSmart International’ın Türkiye temsilciliğinin kurucu yürütme kurulu üyesi ve eğitim çalışma grubu koordinatörüdür. Ayrıca, TÜBİTAK MAG danışma kurulu üyesidir. Bunun yanında, İTÜ'de yüksek lisans programlarında BIM ve inşaat sektöründe bilişim ile ilgili dersler vermektedir. Dr. Pehlevan’ın, proje ve yapım yönetimi ile inşaatta dijitalleşme ve bilişim uygulamaları ile ilgili 100’e yakın ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ndeki BIM Uzmanı Sertifika Programı’nın eğitmeni ve koordinatörüdür. Daha fazla bilgi için tıklayın.

Mak. Müh. Serkan ELİBOLLAR
Serkan ELİBOLLAR, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamladı.  2000 yılından 2012 yılına kadar Ekin Proje firmasında sırasıyla; proje müdürlüğü, proje koordinatörlüğü ve kurumsal kaynak planlama direktörlüğü yaptı. 12 yıllık Ekin Proje kariyerinde, Taşkent Havalimanı, İstanbul Kuyumcukent Alışveriş Merkezi, İstanbul Atatürk Havalimanı Revizyon İşleri ve St. Petersburg Pulkova Havalimanı gibi birçok önemli projede görev yapan ELİBOLLAR, iş hayatına 2012 yılından itibaren ProCS Professional Construction Solutions firmasında Yönetici Ortak ve BIM Danışmanı olarak devam ediyor.

Araş. Gör. Neziha Yılmaz, M.Sc,
Neziha Yılmaz, 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2019-2020 yılları arasında Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Projesi’nde BIM Mühendisi olarak çalıştı. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapı İşletmesi Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans tezinde tesis yönetimde BIM ve karma gerçeklik entegrasyonu üzerine çalıştı. 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosuna atandı ve Yapı Programı’nda doktora eğitimine başladı.

Mimar Onur ERKAN, M.Sc.
Onur ERKAN, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesini aldı. 2012 yılındaki mezuniyetinin ardından BIM süreçlerinin içerisinde yer alan Onur ERKAN, 2012-2015 yılları arasında Selcen Mimarlık, 2015-2016 yılları arasında Tres Mimarlık, 2017-2019 yılları arasında ise Rönesans Holding bünyesinde yurt içi ve yurt dışı büyük ölçekli projelerde BIM Mimarı, BIM Uzmanı ve BIM Koordinatörü görevlerinde yer aldı. 2019-2021 yılları arasında ProCS Professional Construction Solutions firmasında BIM Danışmanı olarak çalıştı. Kariyeri süresince mimar ve BIM sorumlusu olarak çalıştığı Türkmenistan Sınır Güvenlik Enstitüsü, Türkmenistan Sınır Güvenlik İdare Binası, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vakıfbank Genel Merkezi ve Tesisleri, Winnipeg School District TEC-VOC High School İşletme Modeli, Irak Merkez Bankası gibi projelerin yanında akıllı eleman üretimi, BIM standartları geliştirilmesi ile projelere uygulanması alanlarında da görev yaptı.

Mak. Müh. Tolga AK
Tolga AK, 2017 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2017 yılında mezun olduktan sonra ProCS Professional Construction Solutions firmasında Makine Mühendisi olarak işe başladı. İş hayatı sürecinde birçok büyük ölçekli projelerde BIM Modeler / BIM Engineer olarak görev aldı.