Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Uzmanlığı Sertifika Programı

Program Süresi:  72 Saat (6 Hafta)

Ders Günleri: Cumartesi - Pazar (10:00 - 17::00)

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Fethi Çalışır

Program Başlama Tarihi: 14 Eylül 2024

Program Ücreti: ₺23,000 + KDV

Program ile ilgili detaylı bilgi için 
https://www.mindset.com.tr/ar-ge-ve-tasarim-merkezi-uzmanligi-sertifika-programi

Programın Amacı

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerin başında Ar-Ge ve İnovasyona yapılan yatırımlar ve bu yatırımların sürdürülebilirliği gelmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bu alanlara yapılacak yatırım ve verilecek desteklerle, ülkemiz ihracatının gelecekte katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünler içeren bir yapıya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın son verilerine göre Mart 2020 itibariyle ülkemizde 1239 Ar-Ge merkezi, 371 tasarım merkezi ve 85 teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermekte, bu sayılardaki artış eğiliminin de devam edeceği öngörülmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, nitelikli Ar-ge ve tasarım merkezi personeline olan ihtiyaç artmakta ve bu talep karşılanamamaktadır. Bu programın nihai amacı, ilgili alanlarda varolan bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini katılımcılara aktararak ihtiyaç duyulan nitelikli Ar-Ge ve tasarım merkezi personeli yetiştirme çabalarında öncü olmaktır.

Katılımcılarda Aranan Nitelikler:

İşletmelerin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji odaklı birimlerinde çalışan veya gelecekte çalışmayı planlayanlar ile sözü edilen alanlarla ilgili bilgi almak, bilgisini ilerletmek isteyen herkese uygun bir eğitimdir.

Program İçeriği:  

 •  Ar-Ge Yönetimi (2 gün)
 • Teknoloji Yönetimi (2 gün)
 • Proje Yönetimi (1 gün)
 • TRIZ (1 gün)
 • Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi (1 gün)
 • Düşünme ve Problem Çözme Teknikleri (1 gün)
 • İnovatif Kurum Kültürü (1 gün)
 • Kurum-İçi Girişimcilik (1 gün)
 • İnovasyon Yönetimi (1 gün)
 • Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet (1 gün)

Programın Öğretim Üyeleri:

 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Prof. Dr. Metin O. Kaya
 • Prof. Dr. Tufan Vehbi Koç
 • Prof. Dr. Başar Öztayşi
 • Prof. Dr. Emre Çevikcan
 • Doç. Dr. Adnan Veysel Ertemel
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy
 • Öğr. Gör. Dr. Bülent Cerit