İnsan Kaynakları Yöneticiliği Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 23 Şubat 2019

Programla ilgili detaylı bilgi için:

 

https://www.mindset.com.tr/insan-kaynaklari-yoneticiligi-sertifika-programi

Mindset Institute

Koordinatör:
Prof. Dr. Seçkin POLAT

Programın Amacı:
Bu programın amacı, insan kaynakları konusundaki temel bilgilerin ve çağdaş yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarılmasıdır.

Kimler Katılabilir:
Endüstri ve hizmet işletmelerinin İnsan Kaynakları veya Genel Yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler bu programa katılabilir. Programa en çok 30 kişi kabul edilecektir.
 
İnsan Kaynakları Programı 1998 yılından bu yana kesintisiz devam etmektedir.

Dersler ve Konular:
- İş Analizi ve İnsangücü Planlama 
- İşe Alma ve Yerleştirme
- Eğitim Yönetimi 
- Kariyer Yönetimi
- İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
- Performans Değerlendirme 
- İş Hukuku ve İşçi-İşveren İlişkileri
Not: 108 saatlik toplam ders saatinin dışında  datassist-bordro-servisi-logo tarafından 5 saatlik “Bordrolama” eğitimi verilmektedir.

Süre ve Günler:
Toplam süre: 12 hafta 
Toplam ders saati: 108 saat
Ders günleri: Salı, Çarşamba, Perşembe
Ders saatleri: 19:00 - 21:45
Eğitim yeri: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. Seçkin POLAT
Öğr. Gör. Dr. Bülent CERİT
Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Öğr. Gör Dr. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK
 
Sertifika:
Başarılı katılımcılar, ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan katılımcılara, ‘Katılım Belgesi’ verilir. Uzmanlık sertifikası hakkını kazanamayan katılımcılar, belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

Kayıt ve daha fazla bilgi için:

Kayıtlar Mindset Institute tarafından yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Eğitimi 'ne kayıt olmak için aşağıda yer alan linke tıklayınız.

http://www.mindset.com.tr/insan-kaynaklari-yoneticiligi-sertifika-programi