qualityslider

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

Mindset Institute
444 1 476


Koordinatör:

Öğr. Gör. Dr. Bülent CERİT

Eğitim Başlangıç Tarihi: 

  • 14 Eylül 2024 (Hafta Sonu) - Online

Programın Amacı:

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı, İş ve endüstri hayatımızda önemli bir eksikliği gidermek ve işletmelerin bu yöndeki taleplerin yanıt vermek amacıyla başlatılmıştır. Bilindiği gibi ‘kalite’ öğesi, işletmelerin rekabet güçlerini artıran temel faktörlerin başında gelmektedir. Programdaki dersler teorik ve uygulamalı olarak İ.T.Ü. içinden ve dışından seçkin bir kadro tarafından yürütülmektedir. İşletmelerin kalite bölümlerinin yönetiminde olduğu kadar genel yönetiminde de yer almak isteyen herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve içerikte bir program sunulmaktadır.

Kimler Katılabilir:

Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen Yüksek Öğretim mezunu kişiler bu programa katılabilir.

Dersler ve Konular:

- Kalite Yönetimi ve Mükemmelliği
- Problem Çözme ve Çağdaş Kalite Teknikleri
- Kabul Örneklemesi ve İstatistik
- Süreç ve Dokümantasyon Yönetimi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçilik
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçilik
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve İç Tetkikçilik
- Hizmet Kalitesi ve Yönetimi
- Kalite Yönetiminde Seçilmiş Konular
- Proje Yönetimi
- Profesyonel Davranış ve İletişim

Ders İçerikleri:

KALİTE YÖNETİMİ VE MÜKEMMELLİĞİ
Kalite yönetimine giriş, yönetimin unsurları, sistemin kurulması, alt sistemler ile Kalite Mükemmelliği ve Kalite Ödülleri konusunda bilgiler verilmektedir.

PROBLEM ÇÖZME VE ÇAĞDAŞ KALİTE TEKNİKLERİ
Problemlerin sayısallaştırılması ve çözümü ele alınmakta, bunun için çağdaş ve geleneksel kalite tekniklerinden bahsedilmektedir.

KABUL ÖRNEKLEMESİ VE İSTATİSTİK
Kalite kontrol, giriş ve çıkış işlemleri ve bunların kararlarına ait örneklemelerden bahsedilecek, temel istatistiksel bilgiler paylaşılacaktır.

SÜREÇ VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ
Süreç yönetimi tanımları, ana ve alt süreçlerden bahsedilecek, süreç haritalarının çıkartılması ve süreç verimliliği gibi konular paylaşılacaktır.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE İÇ TETİKÇİLİK
Kalite Yönetim Sistemi anlatılacak, iç denetçilikten uygulamalarla bahsedilecek, yapılan sınavı başaranlara “İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İÇ TETİKÇİLİK
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anlatılacak, iç denetçilikten uygulamalarla bahsedilecek, yapılan sınavı başaranlara “İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE İÇ TETİKÇİLİK
Çevre Yönetim Sistemi ve uygulamaları anlatılacak, sistem standardının gereksinimlerinden bahsedilecek, yapılan sınavı başaranlara “İç Denetçi” sertifikası verilecektir.

HİZMET KALİTESİ VE YÖNETİMİ
Hizmet üretimi yapan şirketlerin verimlilikleri, hizmet parametreleri, hizmet süreçlerinde iyileştirme gibi konulardan bahsedilip, çeşitli uygulamalarla konu pekiştirilecektir.

KALİTE YÖNETİMİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Günümüzün çağdaş şirketlerinde uygulanan Müşteri İlişkileri Yönetimi, Marka Yönetimi, Benchmarking (Kıyaslama), 5S Temizlik-Düzen-Disiplin, Kalite Ekonomisi, 6 Sigma gibi konular işlenecektir.

PROJE YÖNETİMİ
Mal veya hizmet üreten şirketlerin gerek kuruluş aşamasında, gerekse yeni bir operasyonel aktivitede yapılması zorunlu olan aktiviteler ve bunların çizelgelenmesi ile zamansal takibinin yapılması irdelenecektir.

PROFESYONEL DAVRANIŞ VE İLETİŞİM
Tüm çalışanların temel ihtiyaçlarından biri olan iletişim konusu çeşitli testler, uygulamalar ve örnek olaylarla işlenecektir. 

Süre ve Günler:

Programın süresi: 9 hafta
Toplam ders saati : 108 saat
Ders Saatleri: 10:00 - 17:00
Programın yapıldığı yer: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Yerleşkesi

Öğretim Üyeleri:

Dr. Bülent Cerit
Program Koordinatörü
İTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Seçkin Polat
İTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Seda Yanık Uğurlu
İTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Doç Dr. Umut Asan
İTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Başar Öztayşi
İTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Erhan BOZDAĞ
İTÜ-Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

Fizik Müh. Erhan TALU

Bilgisayar Müh. Okan KARADAĞ

Çevre Müh. Cem KURAL​

 
Sertifika:

Başarılı katılımcılar, ’Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır.

Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için % 70 oranında devam zorunluluğunu yerine getirmek ve İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak gerekmektedir. Notları ortalama başarı notunun altında kalan katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Sertifika alamayan katılımcılar belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

Ayrıca;

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İç Tetkikçilik sınavlarında da başarılı olanlar, ilgili alanlarda İç Tetkikçilik Sertifikası da alabileceklerdir.

Böylece programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, 1 adet uzmanlık sertifikası ve 3 adet iç tetkikçi sertifikasının sahibi olacaklardır.

Bunun yanı sıra program sonunda başarılı katılımcılara, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 standartlarını kapsayan uluslararası geçerliliği olan İç Denetçi Akredite Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Program Peşin Ücreti: ₺20.000 + KDV

Kayıt ve daha fazla bilgi için:

Kayıtlar Mindset Institute tarafından yapılmaktadır.

http://www.mindset.com.tr/kalite-yoneticiligi-sertifika-programi