sem_lojistik_banner

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği

Sertifika Programı

Program Başlama Tarihi: 26 Ekim 2019

Program hakkında ayrıntılı bilgi almak için:

Mindset Institute: 444 1 476   -   0-532-349 88 62

https://www.mindset.com.tr/lojistik-ve-ted-rik-zinciri-yoneticiligi-sertifika-programi


İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:

Doç.Dr. Murat BASKAK (İ.T.Ü. Endüstri Müh. Bölümü Öğretim Üyesi)

Programın Amacı:

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedârik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedârik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği arttırmak, mâliyetleri azaltmak, plânlı, hızlı ve esnek bir tedârik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek tedârik zinciri ve lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri arasındadır.

Dünyada ve ülkemizde Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi alanındaki çalışmalar gelişmekte, bu konularda çok çeşitli teknolojiler, sistemler ve yöntemler kullanılmaktadır. Ürünlerde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış olup rekabetteki fark hizmetlerde yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, daha çağdaş ve ileri lojistik ve tedârik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması gerekmektedir. Bu program genel olarak bu alanda temel bilgi ve deneyimi olanlara daha ileri bilgileri aktarmak üzere tasarımlanmıştır.

1999-2000 Eğitim ve Öğretim yılından beri yürütülen programın amacı, sözkonusu gelişmeleri içeren çağdaş lojistik ve tedârik zinciri yönetimi sistemleri konularında bilgi sahibi yöneticiler yetiştirmektir.

Kimler Katılabilir:

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yönetimi konularında temel bilgilere sahip olanlar, lojistik sektöründe bir süredir çalışanlar ve odak konusu lojistik olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılımcı olarak başvurabilirler. Bir yükseköğretim programından mezun olanlara kabulde öncelik verilir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir.

Programın Genel Yapısı:

Lojistik ve Tedârik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı, sınav dahil 9 haftalık bir dönemi içermekte, toplam 102 saatlik dersten ve 1 sınav gününden oluşmaktadır. Programa katılmak için, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu veya öğrencisi olmak gerekmez.

Konu-1: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN KURULUMU 

 1. Arz –Talep Ağlarının Amaçları ve Amaçların Belirlenmesi
 2. Bütünleşik Plânlama, Uygulama ve Kontrol Sistemi
 3. Yeni İş Akışlarının Belirlenmesi ve Kurulmaları
 4. Ağdaki Firmaların İşlevlerinin Eşgüdümü
 5. Veri Akış Diyagramlarının Hazırlanması ve Doküman Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 6. Performans Yönetimi Sistemi ve Kurulması 

Konu-2: TALEP PLÂNLAMA

 1. Geçmişe Göre Geleceği Tahmin Etme (Satış Noktası, Müşteri Sipârişi ve İade Verileri ve Dekonsolidasyon İle)
 2. Bugüne Göre Geleceği Tahmin Etme (Model ve Aktif Veri Ambarı İle)
 3. Yeni Geliştirilen Ürün İçin Tahmin Teknikleri
 4. İşbirliği İle Tahmin ve Plânlama
 5. Talebi Etkilemek ve Şekillendirmek
 6. Talep Plânlama Olgunluk Modeli  

Konu-3: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE REFERANS MODELLER

 1. Referans Model Tanımı
 2. SCOR (Supply Chain Operation Reference: Tedârik Zinciri Çalışma Referans) Modeli
 3. SCOR Modeli Yapısı ve Özellikleri
 4. SCOR Süreçleri
 5. SCOR Modelini Uygulama
 6. SCOR ve Performans Ölçümü
 7. SCOR Proje Adımları
 8. SCOR Modelini Destekleyen Modeller
 9. Dünyadan ve Türkiyeden Endüstriyel Uygulamalar

Konu-4: DEPO TASARIMI

 1. Depo Tasarım Metodolojisi
 2. Depolama Süreçlerinin Tasarımı
 3. Depo Tasarımı 

Konu-5: KENTSEL LOJİSTİK ve ÂFET LOJİSTİĞİ

 1. Kentleşme, Kentsel Lojistik Problemleri ve Çözümleri
 2. Lojistik Köyler/Merkezler
 3. Âfet Lojistiğine İlişkin Genel Kavramlar ve Tanımlar
 4. Âfetlerin Analizi ve Âfet Lojistik Plânları

Konu-6: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE AĞ TASARIMI

 1. Ağ Tasarım Kararlarının Önemi ve Arz-Talep Ağlarının Tasarım Amaçları
 2. Tasarım Sürecinde Dikkate Alınması Gereken Stratejik, Teknolojik, Makro Ekonomik ve Politik Etmenler ile Altyapı Öğeleri
 3. Rekabet Yönetimi, Simülasyon ve Senaryo Analizleri
 4. Ağ Tasarımı İçin Başlangıç Adımları: Tesis Rollerinin, Tesis Yerlerinin, Tesis Kapasitelerinin, Tesisleri Besleyecek ve Tesislerin Besleyecekleri Kaynakların BelirlenmesiAğ Tasarımının Ayrıntıları: SKU Sayıları, Sevkiyat ve Taşıma Frekansları ve Diğer Konular 

Konu-7: MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETİMİ  

 1. Sipâriş Yönetim Sistemi
 2. Sipâriş Çevrimi
 3. Müşteri Hizmeti Kavramı
 4. Müşteri Hizmet Boyutları
 5. Ana Veri Yönetimi
 6. Müşteri Hizmetlerinde Performans Yönetimi
 7. Müşteri Kârlılık Analizi (CPA)
 8. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY)
 9. Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
 10. İade ve Boş Kap Yönetimi 

Konu-8: LOJİSTİKTE OPTİMİZASYON 

 1. Optimizasyon Tanımı ve Lojistikte Optimizasyonun Kapsamı
 2. Envanter Optimizasyonu ve Hizmet Düzeyi Belirleme
 3. Ulaştırma Optimizasyonu
 4. Araç Rotalama 

Konu-9: ÇAĞDAŞ SATINALMA YÖNETİMİ ve UYGULAMALARI

 1. Satınalma’da Raporlama
 2. Harcama Analizi (Spend Analysis)
 3. İleri Tedârikçi Yönetim Teknikleri
 4. İleri Fiyat Yönetim Teknikleri
 5. Satınalma Bütçesi
 6. Endirekt Satınalma 

Konu-10: TEDÂRİK ZİNCİRİNDE KALİTE YÖNETİMİ

 1. Tedârik Zinciri Kalite Yönetimi Tanımı ve Kapsamı
 2. Tedârik Zincirinde Kalite Araç ve Yöntemlerinin Uygulanması
 3. Lojistik Hizmet Kalitesi
 4. Tedârik Zincirinde Tedârikçi Kalitesi Yönetimi

Konu-11: YEŞİL TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

 1. Yeşil Tedârik Zinciri Yönetimi ve Yeşil Lojistik Faaliyetleri (Yeşil Satınalma, Yeşil Üretim, Yeşil Paketleme, Yeşil Dağıtım)
 2. Tersine Lojistik 

Konu-12: TEDÂRİK ZİNCİRİ SİMÜLASYONU (OYUNU)

Bu ders, katılımcıların; tedârik zincirinin ne olduğunu, bileşenlerini ve nasıl çalıştığını bir oyunla daha net olarak algılamalarını sağlayacaktır. Ayrıca doğru ürünü, doğru miktarda ve doğru zamanda stoklamak için yapılması gerekenler uygulamalarla anlatılacaktır.

Konu-13: TEDÂRİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (VAKA ÇALIŞMASI)

Ders Dili, Ders Notları ve Kaynaklar:

Programın öğrenim dili Türkçe’dir. Tüm dersler için Türkçe ders notu ve/veya sunum dosyası verilmektedir (Sunum dosyası e-posta ile iletildiği takdirde basılı ders notu verilmeyecektir). Öğretim yetkilileri yabancı dilde kaynak da önerebilir.

Ders Günleri ve Saatleri:

Dersler İ.T.Ü. İşletme Fakültesi Maçka Kampüsünde Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-13:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Program Eğitim Takvimi:

Eğitim süresi olan 9 hafta boyunca toplam 102 saat ders anlatılacaktır. Arada en az 1 hafta sonu bütünüyle tatil olacak şekilde ders plânlaması yapılacaktır. Güncel takvime aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Burayı tıklayınız

Öğretim Yetkilileri*:

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
Prof.Dr. Umut Rıfat TUZKAYA
Doç.Dr. Murat BASKAK (Koordinatör)
Doç.Dr. Başar ÖZTAYŞİ
Dr.Öğr.Üys. Şeyda SERDAR ASAN
Dr.Öğr.Üys. Halil Halefşan SÜMEN
Dr.Öğr.Üys. Özay ÖZAYDIN
Dr.Öğr.Üys. Emre ÇAKMAK
End.Müh. Gürkan HÜRYILMAZ

(*) Programda ayrıca konuk konuşmacılar olabilecektir.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde, eğitim tamamlandıktan sonra tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınacaktır. Buna ek olarak bir de tedârik zinciri vaka analizi sınavı yapılacaktır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için öncelikle derslere en az %70 devam etmiş olması ve ilgili sınavlardan (test ve vaka analizi) ayrı ayrı başarılı olması (100 üzerinden en az 50 not alması) gerekmektedir.

Bu koşullardan en az birinden yetersiz/başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Mezun olunan üniversite-lisans program(lar)ının diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

Mindset Institute: info@mindset.com.tr - 444 1 476

http://www.mindset.com.tr/lojistik-satinalma-ve-tedarik-zinciri-yoneticiligi-sertifika-programi