pm_top

Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı - PMI® Uyumlu

Program ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için:

https://www.mindset.com.tr/proje-yonetimi-egitimi-sertifika-programi

444 1 476

PROGRAM TARİHLERİ:

 • Program Başlangıç Tarihi 
 • 104. Dönem: 10 Haziran 2024 (Hafta içi - Uzaktan Eğitim)
 • 105. Dönem: 29 Haziran 2024 (Hafta sonu - Uzaktan Eğitim)
PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR, Öğr. Gör. Dr. Murat DURUCU
 
PROGRAMIN AMACI:
Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.

PMI® Kimdir? - PMP® Sınavı Nedir?

PMP® (Project Management Professional / Proje Yönetimi Uzmanı) sertifikası, ABD merkezli bir kuruluş olan PMI (Project Management Institute / Proje Yönetimi Enstitüsü) tarafından verilen ve proje yönetimi alanından en çok kabul gören sertifikadır. PMI, dünyada 185 ülkeye yayılmış yarım milyonun üzerinde sertifikalı profesyoneliyle dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonudur. PMI’ın yaygınlığıyla doğru orantılı olarak, PMP proje yönetimi disiplininin en prestijli sertifikalardan biri haline gelmiştir.

PMI tarafından hazırlanmış bir yayın olan Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK®), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından, proje yönetimi alanının standardı olarak kabul edilmektedir. PMP sınavı, Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu’nun içeriğini kapsayan bir sınavdır ve sınav başarılı biçimde tamamlandığında alınan PMP unvanı, proje yönetimi mesleğinin standartlarına hâkim olunduğunu gösteren, uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

KİMLER KATILABİLİR:

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile Project Management Institute (PMI) tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi sahibi olmak, sınava hazırlanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir. 
Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden proje paydaşları
  • Proje Yöneticileri
  • Proje Koordinatörleri
  • İş Analistleri
  • Proje Mühendisleri
  • Proje Uzmanları
 • Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
 • Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar
PROGRAM İÇERİĞİ:


6 Saat - PMP Sınav soruları Çözümü ve Yorumlaması

 

Program bünyesinde 200 Adet PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan 100 soru derste tartışılarak çözülmekte, diğer 100 soru ise tartışılmaktadır. 


3 Saat - Deneyim Paylaşımı

 

Program bünyesinde sektörde uzun yılar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlardan deneyim payaşımı gerçekleştirilmektedir.  


48 Saat - Proje Yönetimi Metodolojisi

 

Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji 

 • Proje, program, portföy tanımları
 • Projeler vs. Operasyonlar
 • Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
 • Projelerde başarısızlık nedenleri
 • Proje başarı faktörleri
 • Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
 • Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
 • Projelerde paydaşlar
 • Proje kısıt üçgeni
 • Proje yönetimi metodolojisi
 • Proje yaşam döngüsü
 • Çevik yaşam döngülerinin özellikleri
 • Proje yönetimi vs. Program yönetimi
 • Proje portfolyo yönetimi (PPM)
 • PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

 • Stratejiler vs. Projeler
 • Projelerin sınıflandırılması
 • Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
 • Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)
 • Çevik ve Öngörücü proje yönetimin karşılaştırılması
 • Çevik yaklaşımları harmanlamak

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü 

 • Proje yönetiminde organizasyon yapıları
  • Fonksiyonel organizasyon yapısı
  • Proje tabanlı organizasyon yapısı
  • Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
  • Çevik organizasyon yapısı
  • Hibrit organizasyon yapısı
  • Sanal yapılar
 • Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
 • Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması
 • Çevik düşünce
 • Çevik bir zihniyet ile başlamak

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları 

 • Proje yaşam döngüsü
 • PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
  • Projenin başlatılması
  • Projenin planlanması
  • Projenin yürütülmesi
  • Projenin izlenmesi ve kontrolü
  • Projenin kapatılması
 • PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
 • Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi 

 • Entegrasyon yönetimine giriş
  • Kaynak atama
  • Rekabet eden talepleri dengeleme
  • Alternatif yaklaşımları inceleme
  • Proje hedeflerine ulaşmak için süreçleri uyarlama
  • Yinelemeli ve çevik yaklaşımlar
  • Proje Yönetimi Bilgi Alanları arasındaki karşılıklı bağımlılıkları yönetme
 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
 • Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi
 • Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
 • Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
 • Projenin ya da Fazın Kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi 

 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsamın Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısı (WBS - İKY)'nin Oluşturulması
 • Çevik yaklaşımlarda, gereksinimler iş listesini oluşturmak
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü

Bölüm 7 : Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi 

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
  • Çizelgeleme Araçları
  • Bar şemaları ve ağ diyagramları
  • Milestone(kilometretaşı) kavramı
  • Gantt şeması oluşturma teknikleri
  • Ağ-Şebeke diyagramı oluşturma teknikleri
  • Aktivite ilişkilendirme metotları
  • Kritik yol hesaplama teknikleri
  • Bolluk hesaplama yöntemleri
  • PERT ve diğer tahminleme teknikleri
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü
 • Çevik sistemler ve zaman yönetimi
 • Hibrit yaklaşımlar

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi 

 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Maliyetlerin Kontrolü
  • Proje gelişiminin izlenmesi
  • Durum raporları
  • Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (KDA)
  • KDA’nın özellikleri
  • KDA ile proje zaman ve maliyet kontrolü
  • KDA formülleri
  • KDA tekniğinin projelerde uygulanması
  • KDA grafiksel analizi
  • KDA tekniğinin sağladığı faydalar
  • Çevik kontroller ve maliyet değerlendirme

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi 

 • Kalite Tanımları
 • Kalite Yönetiminin Planlanması
  • Deney tasarımı (Design of experiments)
  • Pareto analizi
  • Kalite ve 6 Sigma felsefesi
  • DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
  • Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
  • IT projelerinde test süreci
  • Test tipleri
  • Kalite maliyetleri
 • Kalitenin Yönetimi
 • Kalitenin Kontrolü
 • Kalitenin iyileştirilmesinde çevik yaklaşımlar

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi 

 • Kaynak Yönetiminin Planlanması
 • Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi
 • Kaynakların Sağlanması
 • Ekibin Geliştirilmesi
  • Proje takımının oluşturulması
  • Takım oluşturma aşamaları
  • Sorumluluk atama matriksi
  • Yetkinlik matriksi
  • Kadro yönetim planı
  • Proje takım tipleri ve yapıları
 • Ekibin Yönetilmesi
 • Kaynakların Kontrolü
 • Kaynak değişkenliği yüksel projelerde çevik yaklaşımlar

Bölüm 11 : Proje İletişim Yönetimi 

 • İletişim Yönetiminin Planlanması
  • İletişim ve proje yöneticisi
  • İletişim yönetimi süreci
  • İletişim tipleri
  • İletişim stratejileri
  • İletişim planının oluşturulması
  • Toplantı yönetimi
  • Çevik toplantı yönetimi
 • İletişimin Yönetilmesi
 • İletişimin İzlenmesi

Bölüm 12 : Proje Risk Yönetimi 

 • Risk Yönetiminin Planlanması
  • Risk yönetimi süreci
 • Risklerin Tanımlanması
  • Olasılık ve etki matriksi
  • Risk kategorileri ve türleri
 • Niteliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Niceliksel Risk Analizinin Yapılması
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
  • Risk yanıt stratejileri
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Risklerin İzlenmesi 
 • Risklerin izlenmesi ve risk yanıtlarında çevik yaklaşımlar

Bölüm 13 : Proje Tedarik Yönetimi 

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
  • Pazar koşullarının değerlendirilmesi
  • “Yap” ya da “Satınalma” kararı
  • Kontrat tipleri
  • Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Çevik ortamlarda, tedariklerin değerlendirilmesi
Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi 
 • Paydaşların Belirlenmesi
  • Paydaş tanımı
  • Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
 • Paydaş Katılımının Planlanması
  • Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
  • Paydaşlar arası iletişim
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
 • Paydaş Katılımının İzlenmesi
 • Çevik projelerde paydaş katılımlarının sağlanması


9 Saat - Microsoft Project ile Proje Yönetimi

 

 • Proje çalışma takviminin oluşturulması
 • MS Project ile proje içeriğinin oluşturulması
 • Faaliyet bolluk süreleri ve kritik faaliyetlerin analizi
 • Kaynakların atanması ve ortak kaynak kullanımı (kaynak paylaşımı)
 • MS Project ile proje takibi ve raporlama
 • Kazanılmış değer analizleri:

Görevler

 • Proje Planını Tanımlamak
 • Takvim Yönetimi
 • Proje Özelliklerini Girmek
 • Görev Sürelerini Oluşturmak
 • Bir Kilometre Taşı Girmek
 • Özet Görevler
 • Görevleri İlişkilendirmek
 • Planı Biçimlendirmek ve Yazdırmak
 • Gannt Grafiği İle Çalışmak
 • Görev Sınırlandırmaları
 • Kritik Yolun Analizi
 • Görevdeki Çalışmayı Belirlemek
 • Bağımsız Görev Takvimi
 • Yinelenen Görev Tanımlamak

Proje Verilerini Düzenlemek

 • Proje Verilerini Sıralamak
 • Proje Verilerini Gruplandırmak
 • Proje Verilerini Filtrelemek

Kaynak Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Havuzunu Oluşturmak
 • Ekipman Kaynakları Havuzunu Oluşturmak
 • Malzeme Kaynakları Havuzunu Oluşturmak
 • Maliyet Kaynakları Listesini Oluşturmak
 • Kaynak Maliyetleri İle Çalışmak
 • Kaynak Çalışma Zamanını Ayarlamak
 • Görevlere Kaynak Atamak
 • Görevlere Ek Kaynaklar Atamak
 • Göreve Maliyet Kaynağı Ataması ve Analizi
 • Kaynak Yüklemelerini İncelemek ve Çözümlemek
 • Fazla Yüklenmiş Kaynakları Seviyelendirmek

Proje Baseline

 • Temel Planı
 • İlerleyişi Güncellemek
 • Yüzdesel Fiili Gerçekleştirme Verileri İle Çalışmak
 • Birden Fazla Baseline Tanımlamak
 • Proje Sapmalarını Analizi

Raporlar

 • Raporları Tanımlamak
 • Raporların İncelenmemesi ve Analizi
 • Raporları Özelleştirmek
 • Özet Raporlar Oluşturmak
 • Raporları Yazdırmak
 • Project ile Diğer Office Uygulamaları Arasında Veri Aktarımı

ÖĞRETİM ÜYELERİ

 • Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR (Program Koordinatörü)
 • Doç. Dr. Umut ASAN
 • Doç. Dr. Murat BASKAK
 • Doç. Dr. Cemil CEYLAN
 • Öğr. Gör. Dr. Murat DURUCU
 • Doç. Dr. Şeyda SERDAR ASAN

VERİLECEK SERTİFİKA:

%70 devam şartını sağlayan katılımcılar, sınava girme hakkı kazanırlar. Sınavdan 60/100 başarı notunu alan katılımcılara, İTÜ Rektörü imzalı ‘Uzmanlık Belgesi’ verilir. %70 devam şartını sağlayan ancak sınavdan 60/100 başarı puanını alamayan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilir. Her iki belge de PMI - PMP sınavları için gerekli olan 35 saat eğitim alma şartını sağlanmaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Program Peşin Ücreti: ₺21.500 + KDV

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgiler için:

 

https://www.mindset.com.tr/proje-yonetimi-egitimi-sertifika-programi

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

444 1 476