pm_top

Proje Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı

Program ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için:

https://www.mindset.com.tr/proje-yonetimi-egitimi-sertifika-programi

Mindset Institute


PROGRAM TARİHLERİ:

Program Başlangıç Tarihi: 23 Kasım 2019

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR, Öğr. Gör. Dr. Murat DURUCU
 
PROGRAMIN AMACI:
Program, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara bilgisayar destekli (MS Project) proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini ve standartlarını, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı, uluslararası proje yöneticiliği programlarına hazırlık sağlamayı amaçlar. Bu amaçla "Project Management Institute (PMI) bakış açısı ile proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır, ayrıca PMI tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi aktarımı ile PMP sınavına yönelik örnek soru çözümü gerçekleştirilir.


KİMLER KATILABİLİR:

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile Project Management Institute (PMI) tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavı hakkında bilgi sahibi olmak, sınava hazırlanmak isteyen en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir. 
Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden proje paydaşları
  • Proje Yöneticileri
  • Proje Koordinatörleri
  • İş Analistleri
  • Proje Mühendisleri
  • Proje Uzmanları
 • Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
 • Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar
PROGRAM İÇERİĞİ:


6 Saat - PMP Sınav soruları Çözümü ve Yorumlaması

 

Program bünyesinde 200 Adet PMP sınav sorusu paylaşılmakta, bunlardan 100 soru derste tartışılarak çözülmekte, diğer 100 soru ise tartışılmaktadır. 


3 Saat - Deneyim Paylaşımı

 

Program bünyesinde sektörde uzun yılar proje yönetimi konularında çalışmış uzmanlardan deneyim payaşımı gerçekleştirilmektedir.  


48 Saat - Proje Yönetimi Metodolojisi

 

Bölüm 1 : Proje Yönetimi, Tanımlar ve Metodoloji 

 • Proje,program, portföy tanımları
 • Projeler vs. Operasyonlar
 • Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
 • Projelerde başarısızlık nedenleri
 • Proje başarı faktörleri
 • Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
 • Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
 • Projelerde paydaşlar
 • Proje kısıt üçgeni
 • Proje yönetimi metodolojisi
 • Proje yaşam döngüsü
 • Proje yönetimi vs. Program yönetimi
 • Proje portfolyo yönetimi (PPM)
 • PPM modelinin riskleri

Bölüm 2 : Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

 • Stratejiler vs. Projeler
 • Projelerin sınıflandırılması
 • Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
 • Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)

Bölüm 3 : Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü 

 • Proje yönetiminde organizasyon yapıları
 • Fonksiyonel organizasyon yapısı
 • Proje tabanlı organizasyon yapısı
 • Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
 • Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
 • Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması

Bölüm 4 : Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları 

 • Proje yaşam döngüsü
 • PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
 • Projenin başlatılması
 • Projenin planlanması
 • Projenin yürütülmesi
 • Projenin izlenmesi ve kontrolü
 • Projenin kapatılması
 • PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
 • Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki

Bölüm 5 : Proje Entegrasyon Yönetimi 

 • Proje beratı hazırlama
 • Proje yönetim planları
 • Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
 • Projelerin kapatılması

Bölüm 6 : Proje Kapsam Yönetimi 

 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Proje gereksinimlerinin analizi
 • Kapsam tanımlama dokümanı
 • Kapsam genişlemesi ve yönetimi
 • Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
 • Proje planı oluşturma
 • İş Ayrışım Yapısı (WBS)
 • WBS yapısı ve oluşturma teknikleri

Bölüm 7 : Proje Zaman Yönetimi 

 • Çizelgeleme Araçları
 • Bar şemaları ve ağ diyagramları
 • Milestone(kilometretaşı) kavramı
 • Gantt şeması oluşturma teknikleri
 • Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
 • Aktivite ilişkilendirme metotları
 • Kritik yol hesaplama teknikleri
 • Bolluk hesaplama yöntemleri
 • PERT ve diğer tahminleme teknikleri

Bölüm 8 : Proje Maliyet Yönetimi 

 • Proje kontrolü
 • Proje gelişiminin izlenmesi
 • Durum raporları
 • Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
 • EVM’nin özellikleri
 • EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
 • EVM formülleri
 • EVM tekniğinin projelerde uygulanması
 • EVM grafiksel analizi
 • EVM tekniğinin sağladığı faydalar

Bölüm 9 : Proje Kalite Yönetimi 

 • Kalite tanımları
 • Kalite yönetim planı
 • Kalite planlama
 • Kalite güvence
 • Kalite kontrol
 • Deney tasarımı (Design of experiments)
 • Pareto analizi
 • Kalite ve 6 Sigma felsefesi
 • DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
 • Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
 • IT projelerinde test süreci
 • Test tipleri
 • Kalite maliyetleri
 • Proje kalitesinin iyileştirilmesi

Bölüm 10 : Proje Kaynak Yönetimi 

 • Proje takımının oluşturulması
 • Takım oluşturma aşamaları
 • Sorumluluk atama matriksi
 • Yetkinlik matriksi
 • Kadro yönetim planı
 • Proje takım tipleri ve yapıları

Bölüm 11 : Proje Risk Yönetimi 

 • Risk yönetimi süreci
 • Risk yanıt stratejileri
 • Olasılık ve etki matriksi
 • Risk kategorileri ve türleri
 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin analiz edilmesi
 • Risklerin önceliklendirilmesi
 • Kalitatif risk analizi
 • Kantitatif risk analizi
 • Risklerin kontrol edilmesi
 • Risk yönetim planı

Bölüm 12 : Proje Satınalma Yönetimi 

 • Satınalma yönetimi süreçleri
 • Satınalma planlaması
 • Pazar koşullarının değerlendirilmesi
 • “Satın al” ya da “Yap” kararı
 • Kontrat tipleri
 • Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Satınalma detayları

Bölüm 13 : Proje İletişim Yönetimi 

 • İletişim ve proje yöneticisi
 • İletişim yönetimi süreci
 • İletişim tipleri
 • İletişim stratejileri
 • İletişim planının oluşturulması
 • Toplantı yönetimi
 • Yıkıcı takım profilleri

Bölüm 14 : Proje Paydaş Yönetimi 

 • Paydaş tanımı
 • Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
 • Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
 • Paydaşlar arası iletişim


9 Saat - Microsoft Project ile Proje Yönetimi

 

 • Proje çalışma takviminin oluşturulması
 • MS Project ile proje içeriğinin oluşturulması
 • Faaliyet bolluk süreleri ve kritik faaliyetlerin analizi
 • Kaynakların atanması ve ortak kaynak kullanımı (kaynak paylaşımı)
 • MS Project ile proje takibi ve raporlama
 • Kazanılmış değer analizleri:

Görevler

 • Proje Planını Tanımlamak
 • Takvim Yönetimi
 • Proje Özelliklerini Girmek
 • Görev Sürelerini Oluşturmak
 • Bir Kilometre Taşı Girmek
 • Özet Görevler
 • Görevleri İlişkilendirmek
 • Planı Biçimlendirmek ve Yazdırmak
 • Gannt Grafiği İle Çalışmak
 • Görev Sınırlandırmaları
 • Kritik Yolun Analizi
 • Görevdeki Çalışmayı Belirlemek
 • Bağımsız Görev Takvimi
 • Yinelenen Görev Tanımlamak

Proje Verilerini Düzenlemek

 • Proje Verilerini Sıralamak
 • Proje Verilerini Gruplandırmak
 • Proje Verilerini Filtrelemek

Kaynak Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Havuzunu Oluşturmak
 • Ekipman Kaynakları Havuzunu Oluşturmak
 • Malzeme Kaynakları Havuzunu Oluşturmak
 • Maliyet Kaynakları Listesini Oluşturmak
 • Kaynak Maliyetleri İle Çalışmak
 • Kaynak Çalışma Zamanını Ayarlamak
 • Görevlere Kaynak Atamak
 • Görevlere Ek Kaynaklar Atamak
 • Göreve Maliyet Kaynağı Ataması ve Analizi
 • Kaynak Yüklemelerini İncelemek ve Çözümlemek
 • Fazla Yüklenmiş Kaynakları Seviyelendirmek

Proje Baseline

 • Temel Planı
 • İlerleyişi Güncellemek
 • Yüzdesel Fiili Gerçekleştirme Verileri İle Çalışmak
 • Birden Fazla Baseline Tanımlamak
 • Proje Sapmalarını Analizi

Raporlar

 • Raporları Tanımlamak
 • Raporların İncelenmemesi ve Analizi
 • Raporları Özelleştirmek
 • Özet Raporlar Oluşturmak
 • Raporları Yazdırmak
 • Project ile Diğer Office Uygulamaları Arasında Veri Aktarımı

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. M. Bülent DURMUŞOĞLU
Doç. Dr. Murat BASKAK
Dr. Öğr. Üys. Cemil CEYLAN
Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Öğr. Gör. Dr. Murat DURUCU


VERİLECEK SERTİFİKA:

Katılımcılara, İTÜ Rektörü imzalı ‘Uzmanlık Belgesi’ verilir %70 devam şartı aranır. PMI - PMP sınavları için gerekli olan 35 saat eğitim alma şartı sağlanmaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

https://www.mindset.com.tr/proje-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

444 1 476