lean_banner

Yalın Üretim ve Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı

Programla ilgili detaylı bilgi için: 

Gülay Bayraktar

(0216) 340 7228

(0541) 681 07 05

celldanismanlik@celldanismanlik.com.tr


Koordinatör:

Prof. Dr. M. Bülent DURMUŞOĞLU

Program Süresi ve Tarih Aralığı: 

Süre : 6 hafta (72 saat)

Program Başlama Tarihi: 30 Kasım 2019
*Dersler hafta sonu yapılacaktır.

Programın Amacı:

Dünya çapında bir üretici olmak için, geleneksel üretim sistemlerinin yalın üretim sistemlerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu da mevcut üretim sistemine özgü doğru tasarımlar gerektirmekte, aynı zamanda bu tasarımların doğru bir şekilde uygulamaya alınmasına ve doğru işletilmesine ihtiyaç göstermektedir. Programın temel amacı, üretim sistemleri içinde sistemli bir şekilde israfları yok ederek müşteriye hızlı tepki verme teorisinin uygulamadan örneklerle katılımcılara aktarılmasıdır.

Programın Kazandırdığı Yetkinlikler

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar;

 • Sistemlere yönelik bütünsel olarak bakabilecek,
 • İsrafları görmeyi öğrenecek,
 • İsraf yok etme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacak,
 • Yalın araçları etkin bir şekilde uygulayabilecek,
 • Sürekli iyileştirme kültürü edinecek,
 • Verim arttırıcı çalışmalara etkin katılım gösterebileceklerdir.

Program Başvuru Koşulları

Ön lisans mezunu olmak veya lisans öğrencisi/mezunu olmak

Programda Kullanılacak Eğitim Materyalleri

Eğitim esnasında uygulama örneklerini içeren videolar ve diğer görsellere yer verilecek olup, Yalın Üretim teknikleri Yalın Oyun oynatılarak simüle edilecektir.

Programda Ders Verecek Öğretim Üyeleri

 • Prof. Dr. M. Bülent Durmuşoğlu (Program Koordinatörü)
 • Prof. Dr. Fethi Çalışır
 • Doç. Dr. Şule Itır Satoğlu
 • Doç. Dr. Ufuk Cebeci
 • Doç. Dr. Emre Çevikcan

Ayrıca programa değişik üst düzey firmalarda görev yapan üç yalın üretim uzmanı ve bir yalın üretim danışmanı uygulama odaklı katkı sağlayacaktır.

Sertifika:

Katılımcıların başarı değerlendirmesinde tüm dersler için ortak olarak yapılacak olan tek oturumlu çoktan seçmeli test sınavı dikkate alınmaktadır. Bir katılımcının "Uzmanlık Sertifikası" almaya hak kazanabilmesi için bu test sınavından başarılı olması ve bunun için de 100 üzerinden en az 50 not alması gerekmektedir.

Sınavdan başarısız olan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.

İçerik

1.Modül

Yalın Üretim ve Yönetime Giriş, İsraf Bulma ve Yok Etme

 • İsrafları Görmeyi Öğrenmek
 • Yalın Kültür ve Yalın Felsefe
 • Yalın Düşünce, Yalın Üretim, Yalın Dönüşüm ve Yalın Yönetime Giriş
 • 3 Tehlikeli M: Muda, Mura, Muri
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme) Sistematiği
 • Yalın Kurum Yol Haritası

2. Modül 

Hücresel Üretim 

 • İmalat Sistemelerinin Ölçülebilir Parametreleri: Takt Süresi, Çevrim Süresi, Temin Süresi
 • İmalat Hücreleri Tasarımı
 • Standart İş
 • Ofis Hücreleri Tasarımı
 • Hücrelerde Performans Ölçümü
 • Uygulamadan Örnekler
3. Modül

5S, Görsel İşyeri ve Kalite Sistemleri

 • Düzen, Temizlik ve Çalışma Disiplini
 • Görsel Kontrol
 • Görsel Yönetim
 • Görsel Kalite Yönetimi ve Poka Yoke

   

  4. Modül

  Yalın Montaj Sistemleri Tasarımı

 • Montaj Hattı Dengeleme ve Yamazumi Şemaları
 • Montaj Hatlarında Karma Model Sıralama
 • Montaj Sistemlerinde Hat Besleme
 • Ergonomik Hat Tasarımı
 • Montaj Sistemlerinde Yeni Yaklaşımlar
 • Montaj için Tasarım
 • Uygulamadan Örnekler

   

  5. Modül

  Hazırlık Süresi Analizi ve Düşürülmesi

 • Hazırlık İşlerinin Analizi
 • SMED Sistematiği
 • Sıraya Bağımlı Hazırlık Sürelerinin Analizi
 • Hazırlık Sürelerinin Düşürülmesinde Otomasyon Uygulamaları
 • Uygulamalardan Örnekler

   

  6. Modül

  Üretim Düzgünleştirme ile İtme/Çekme ve Kanban Sistemi

 • Üretim Düzgünleştirme-Heijunka
 • İtme ve Çekme Sistemleri
 • Kanban Bilgi Akış Sistemine Giriş
 • Kanban Çeşitleri
 • Kanban Sayılarının Hesaplanması
 • Yalın Oyun

   

  7. Modül

  Değer Akış Yönetimi

 • Değer Akış Haritalandırma ve Değer Akış Yönetimi
 • Mevcut Durum Haritalandırma
 • Gelecek Durum Haritalandırma
 • Uygulamadan Örnekler

   

  8. Modül

  Yalın İç Lojistik

 • Malzeme Akış İlkeleri
 • İç Lojistik Sistemleri: Setleme, Döngüsel Sefer (Milkrun) Yaklaşımı, Sürekli Besleme
 • İç Lojistik Araçları
 • Yalın Depo Tasarımı
 • Uygulamadan Örnekler

   

  9. Modül

  Tedarikçilerle Bütünleşme

 • Tedarikçilerle Çekme (Kanban) Sistemi
 • Tedarikçi Deponun Tasarımı
 • Yalın Satınalma
 • Tedarikçi Seçimi
 • Uygulamalardan Örnekler

    

  10. Modül

  Toplam Üretken Bakım

 • Otonom Bakım
 • Planlı Bakım: Periyodik ve Kestirimci Bakım
 • Bakım için Tasarım
 • Bakım Performans Yönetimi: MTTF, MTBF, MTTR, OEE
 • Uygulamalardan Örnekler

   

  11. Modül

  Yalın Ürün Geliştirme

 • Ürün Geliiştirme Süreçleri
 • Ofis Ortamında ve Ürün Geliştirmede İsraflar
 • Ürün Geliştirme Süreçlerinde Değer Akışı Yönetimi
 • Ofis 5S
 • Ürün Geliştirme Projelerinde Kanban
 • Ürün Geliştirme Projelerinde Yalın İşgücü Planlama
 • Uygulamalardan Örnekler

   

  12. Modül

  Hoshin Kanri ve Yalın Yönetim Sistemi

 • Hoshin Kanri ve Stratejilerin Yayılımı
 • Kalite Evi
 • Perakende Sektöründe Hoshin Kanri Uygulaması
 • Ürün Geliiştirme Süreçleri
 • Üretim Sistemerlinde Yalın Yayılım
 • Asakai Yönetim Sistemi: QCDSM ve Üretim Kontrolü
 • İşlerin Standartlaştırılması
 • Uygulamalardan Örnekler
 • YalinUretimveYonetimUzmanligi