Bakım Yönetimi Eğitimi

Program Başlama Tarihi: 02 Mart 2024  - 10:00 - 16:00 (Uzaktan Eğitim)

İsteyenler uzaktan katılabilirler.

SÜRE: 1 gün

Eğitim Ücreti: 2,500₺ + KDV (%10)

AMAÇ:

İşletmeler makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arıza nedeniyle yaşanan (arızî) duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları, önemli kayıplara neden olmaktadır. Sıfır duruş ve kayıp ideali doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri bulunmaktadır. Eğitimde bu konulara yönelik ilke ve yöntemler açıklanmaktadır.

HEDEF KİTLE:

Üretim ve Bakım-Onarım Bölümü yöneticileri, çalışanları, mühendisler ve ara teknik elemanlar (bakım işçileri dışında)

İÇERİK

 1. Bakım-Onarım Sistemlerinin Yönetimi
  • Üretim Sisteminde Bakımın Yeri
  • Temel Kavramlar
 2. Bakım-Onarım Politikası
  • Bakım-Onarım Sistemlerinin Analizi
  • Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgi Toplanması
  • Plânlı Bakım Uygulamalarının Analizi
  • Makina Duruşlarının Analizi
  • Bakım Çalışmalarının Yapılış Şeklinin Analizi
  • Bakım Aralıklarının Analizi
  • Yedek Parça Tedârik Sisteminin Analizi
  • Kullanım Kataloglarının İncelenmesi
  • Bakım Fonksiyonunun Organizasyonel Yapısı
  • Bakım Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  • Bakım-Onarım Haberleşme Sistemi
 3. Plânlı Bakım
  • Plânlı Bakım Kavramı
  • Küvet Eğrisi
  • Bakım Mâliyetleri ve Ekonomik Bakım Düzeyi
  • En Uygun Bakım Plânının Seçimi
  • Plânlı Bakım Sistemi
  • Kestirimci Bakımın Aşamaları
  • Kestirimci Bakım Organizasyonunda İzlenecek Yöntem
  • Kestirimci Bakımın Ekonomik Yararı
 4. Üretken Bakım
  • Üretken Bakım Kavramı, Amaçları ve Yöntemi
  • Ekipmandan Kaynaklanan Hatalar
  • İşgücünden Kaynaklanan Hatalar
  • Malzemeden Kaynaklanan Hatalar 
 5. 5S ve Görsel Fabrika

Eğitmenler:

Doç. Dr. Murat BASKAK 

Prof. Dr. Ufuk CEBECİ