Karar Vericiler için Oyun Teorisi ve Uygulamaları

Programla ilgili detaylı bilgi için:

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

0 212 259 57 58
0 532 349 88 62

Program Başlangıç Tarihi: 03 Kasım 2019

İ.T.Ü. Akademik Koordinatörü:
Yard. Doç. Dr. Sinan Ertemel

Oyun Teorisi rasyonel karar vericiler arasındaki işbirliği ve çatışmayı matematiksel modellerle araştırmak olarak tanımlanabilir. Temel olarak, iki veya daha fazla kişinin birbirinin refahını etkilediği durumları analiz etmek için matematiksel araçlar sunulur. Dolayısıyla, Oyun Teorisi sosyal bilimler ve genel olarak pratik hayattaki etkileşimi anlamak ve yönlendirmek için araştırmacı ve karar vericilere önemli bir bakış açısı kazandırır.

Bu derste, ilk olarak etkileşim olan stratejik durumları kavramsal bir çerçeveye oturtarak, bu ‘oyun’ları çözmek için analitik araçlar geliştireceğiz. Denge kavramını kullanarak stratejik hamleler (inandırıcılık, tehdit, ve vaat), bilginin stratejik kullanımı, pazarlık, ve son olarak ihale konularını inceleyeceğiz 

Bu dersin amacı, katılımcılara kompleks ve etkileşimli durumlarda stratejik düşünme yeteneği kazandırmak ve böylece "oyun"da avantajlı duruma geçmelerini sağlamaktır. Derslerde bazı basit oyunlardan hareketle iş dünyasında ve pratik hayatta karşılaşılabilecek durumlar analiz edilecektir. Bununla birlikte, öğrenciler bu uygulamaların daha iyi anlaşılması için bazı ek kaynaklara yönlendirilebilecektir.

Dersin Amaçları:

  • Karar verirken stratejik düşünme yetisini kazanmak
  • Diğer kişi ve kurumların stratejik durumlarda nasıl davranacağını öngörmek ve böylece en iyi cevabı verebilmek
  • Teorik oyun teorisi modellerini iş dünyasında ve diğer pratik problemlerde nasıl uygulanabileceğini kavramak
  • Oyunlarda bilginin önemini belirmek ve bunu kendi avantajına çevirmenin yollarını öğrenmek

Kimler Katılabilir?

  • Üst düzey yöneticiler
  • Strateji danışmanları
  • Üretim, pazarlama ve satış departmanları personeli
  • Finans, bankacılık ve sigorta sektörü çalışanları
  • İnsan kaynakları uzmanları
  • Kamu politikası belirleyicileri (Denetleme ve düzenleme)

 

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

Mindset Institute

info@mindset.com.tr

0 212 259 57 58
0 532 349 88 62

http://www.mindset.com.tr/karar-vericiler-icin-oyun-teorisi-ve-uygulamalari