London College of Music (LCM)

2022-2023 İTU LCM Sınav Sonuçları

İstanbul Teknik Üniversitesi - London College of Music Ortaklığı

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında anılan İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) aracılığı ile University of West London'a bağlı London College of Music (LCM) ile yapılan protokol gereği güçlerini birleştirerek, Türkiye’deki sınav merkezi akreditasyonuna sahip tek üniversite olmuştur, 2014 yılı itibari ile LCM sınav merkezi olarak hizmet vermektedir.

Programın Amacı

Türkiye'de verilen müzik eğitiminin dünya standartlarıyla aynı paralelde yürümesini sağlamak ve müzik öğrencilerinin aldıkları eğitimi ulusal, uluslararası akreditasyon değerine sahip belge ve belgelerle desteklemektir.

2022-2023 London College of Music sınavları

 Kayıt başlangıç-bitiş ve sınav tarihleri:

Online/ Yüz yüze sınavlar:

Kayıt Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2023

Kayıt Bitiş Tarihi: 15 Mart 2023

Sınav Tarihi: LCM Tarafından açıklanacak

Not: Yüz Yüze sınavları tercih edenler; yeterli katılım sağlanmaması halinde maçka yerleşkesinde online olarak sınava alınacaktır.

Recorded sınavlar:  

Recorded sınavlar yıl içerisinde istenilen tarihte yapılacaktır. Başvuru formları Sınav tarihinden 15 (on beş) gün önce teslim edilmelidir. 

Teori Sınavları:

Teori sınavları Sadece online/yerleşkede gerçekleştirilir.

Kayıt Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2023

Kayıt Bitiş Tarihi: 10 Nisan2023

Sınav Tarihi: 17 Haziran 2023 Saat: 10:00

Kayıt Formu:

Başvuruların işleme alınabilmesi için İTÜ LCM 2022-203 Kayıt Formu ‘nu eksiksiz doldurup iletmeniz gerekmektedir. Ödeme bilgileri, formda belirtilen e-mail adresine gönderilecektir.

Bilgi için:

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi: +90 (212) 251 08 09 (Özlem Topal)