Cephe Sistemleri Sertifika Programı

ASAŞ, SCHÜCO, DEKORAL, RHEINZINK, TRAKYA CAM ve FİBROBETON katkılarıyla düzenlenmektedir.

Program tarihi: 
05 -28 Mart 2016

Dersler, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde, cumartesi günleri  düzenlenmektedir.

Kayıt tarihi: 
KAYIT KAPANMIŞTIR. 

Koordinatör:
Prof. Dr. A. Nil TÜRKERİ
e-posta: sahal@itu.edu.tr

Kimler katılabilir:
Mimarlık Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun, veya
cephe sektöründe en az 3 yıldır çalışan diğer mühendislik bölüm mezunları... 


Programın Amacı:
Günümüzde, cephe sektörü, inşaat sektörünün en önemli bileşenidir. Ülkemizde, cephe sistemi mimari tasarımı mimar tarafından tasarlanmaktadır; ancak, cephe malzeme, sistem ve yapım teknolojilerinin gelişmesi ve bir cephe sisteminden beklenilen işlevlerin artması nedeniyle cephe sistemi yapısal tasarımı ayrı bir uzmanlık alanı olarak gelişmektedir. 

Cephe sisteminin en önemli tasarım ölçütlerinden biri sistemden beklenilen performans gereksinmeleridir. Bu nedenle, performans gereksinmeleri, bunları tarifleyen ilgili yönetmelik ve standartlar, cephe sektörü paydaşları (mimar, mühendis, yüklenici, alt yüklenici-uygulayıcı, malzeme-sistem üreticisi, cephe danışmanı) tarafından gerekli düzeyde bilinmelidir. 

“Cephe Sistemleri: Performans, Standart ve Şartname” isimli uzmanlık sertifika programın amacı, cephe sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerine, doğru cephe sistemi tasarlanabilmesi, inşa edilebilmesi ve bu süreçlerin doğru yönetilebilmesi için cephe sistemleri performans gereksinmeleri, ilgili yönetmelik, standart, deney ve şartname konularında bilgi vermek; böylece, sektörde istenilen düzeyde bir kalite oluşturmak ve kalitenin gelişmesine öncülük etmektir.

Eğitmenler:
Prof. Dr. A. Nil TÜRKERI, İTÜ
Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL, İTÜ
Prof. Dr. Alpin KÖKNEL YENER, İTÜ
Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELIK, İTÜ
Prof. Dr. Aslıhan ÜNLÜ TAVİL, İTÜ
Y.Doç. Dr. M. Cem ALTUN, İTÜ
Y. Doç. Dr. Nurgün TAMER BAYAZIT, İTÜ

 

Program takvimi, ders gün ve saatleri ile süre için tıklayınız.

 

Kayıt için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Kayıt bilgileri için tıklayınız.