A-1 Tipi Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Sertifika Programı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlardan saha ölçüm çalışmalarında özellikle destek eleman olarak çalışacak 2 yıllık yüksek okul ve/veya lise mezunu olanların, bu programa %75 devam sağlamış ve program kapsamında yapılacak sınavdan 50 puan almış olması gerekmektedir. 50 puan ve üzeri almış olanlar bu sertifika programı için getirilen uzmanlık koşulunu sağlamış ve sertifikalandırılmış olarak değerlendirilecektir. Bahse konu barajı aşamayanlar daha sonra eğitim programı açan üniversitelerin yapacağı sınavlara üniversitenin belirleyeceği (sınav ücreti) koşulu sağlayarak katılım sağlayabilecektir.


Kimler Katılabilir:

A-1 tipi sertifikayı sadece 2 yıllık yüksek okul ve/veya lise mezunu olan kişiler alabilir. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olan kişiler A-1 tipi sertifikaya katılmayacaklardır. 

A-1 Tipi Sertifika sınıfı açmak için yeteri kadar öğrenci kaydolmadığı takdirde, A-1 ile A-2 sertifika sınıfları birleştirilebilir. İsteyen A-1 öğrencileri, A-2 sınıfının derslerine katılabilir. Bu durumda A-1 öğrencileri, A-2 sınıfının gün ve saatlerine uymalıdır. A-1 öğrencileri, yalnız “Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Akustiği” konularından sorumlu olacaklardır, diğer konuların derslerine katılmaları mecburi değildir. A-1 ve A-2 sınıflarının sınavları ayrı yapılacaktır.

Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları 

Program Yürütücüsü: 

Prof. Dr. Sevtap YILMAZ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Sevtap YILMAZ 
(İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Haluk EROL
(İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi)

A-1 Tipi Sertifika Eğitim Programı Özeti 
    • Akustik İle İlgili Genel Bilgiler
    • Gürültünün Etkileri (Genel Bilgilendirme)
    • Gürültü Kontrol İlkeleri (Genel Bilgilendirme)
Çevresel Gürültünün Tarifi (Endüstri, Ulaşım, Eğlence, İş Yeri, Fan, Jeneratör Vb.)
    • Gürültü Ölçümleri


Genel Bilgiler: 

Sınıf kapasitesi: (en az 10, en fazla 30 katılımcı) 

    • Ders notu verilecektir. 
    • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir. 
    • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
    • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
    • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim) yapılacaktır. 


Süre ve Günler:
Toplam 15 saat sürmekte olan program Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde düzenlenmektedir.


Başvuru için gerekli belgeler:

Başvuru Formu
Diploma fotokopisi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Banka Dekontu

 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ