A-2 Tipi Mühendislik Akustiği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlardan (Çevre ve Orman Bakanlığı, yetki devri yapılan belediye ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) saha ölçüm çalışmalarını yürüten, denetim, şikayetlerin değerlendirilmesi ve izin/onay kapsamında raporları inceleyip değerlendirilmesinde çalışacak  üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun, bu programa %75 devam  sağlamış  ve bu program kapsamında yapılacak sınavdan 60 puan almış olması  gerekmektedir. 60 puan ve üzeri almış olanlar bu  sertifika programı için getirilen uzmanlık koşulunu sağlamış ve sertifikalandırılmış olarak değerlendirilecektir.  Bahse konu barajı aşamayanlar daha sonra eğitim programı açan üniversitelerin yapacağı sınavlara üniversitenin belirleyeceği (sınav ücreti) koşulu sağlayarak katılım sağlayabilecektir.

Kimler Katılabilir:

A-2 tipi sertifikayı sadece üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden (Mühendislik, Mimarlık, Fen Edebiyat Fakülteleri) mezun olan kişiler alabilir. Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olan kişiler A-1 tipi sertifikaya katılmayacaklardır.

Programı Verecek Olan Öğretim Üye ve Yardımcıları

Program Yürütücüsü: 

Prof. Dr. Sevtap YILMAZ (İTÜ Mimarlık Fakültesi)


Prof. Dr. Sevtap YILMAZ
(İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi) 

Doç. Dr.  Haluk EROL
(İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi)


A-2 Tipi Sertifika Eğitim Programı Özeti
 • Akustik İle İlgili Genel Bilgiler
 • Gürültünün Etkileri (Genel Bilgilendirme)
 • Çevresel Titreşim
 • Gürültü Kontrol İlkeleri (Genel Bilgilendirme)
  Çevresel Gürültünün Tarifi (Endüstri, Ulaşım, Eğlence, İş Yeri, Fan, Jeneratör Vb.)
 • Gürültü Ölçümleri

 

Genel Bilgiler: 
Sınıf kapasitesi:  (en az 10, en fazla 30 katılımcı)

 • Ders notu verilecektir.
 • Her program sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım ve Başarı Belgesi verilecektir.
 • Derslere devam mecburiyeti % 75’tir.
 • Eğitim bilgisayar destekli olup ve ölçümler için gerekli cihazlar sağlanacaktır.
 • Tüm dersler İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ( Taşkışla, Taksim ) yapılacaktır.

 

Süre ve Günler:

Toplam 30 saat sürmekte olan program Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsünde düzenlenmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

Başvuru Formu
Diploma fotokopisi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Banka Dekontu

 

PROGRAMA KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ