Konforlu, Enerji Verimli ve Sürdürülebilir Binalar Sertifika Programı

Programın Amacı

Günümüzde enerji ve çevre sorunları karşısında binalarda kullanıcıların her türlü konfor şartlarının sağlanması zorunluluğunun yanı sıra enerji verimli ve sürdürülebilir yapma çevrelerin gerçekleştirilmesi de kaçınılmazdır. Binalarda ısı, ışık, ses, su, yangın gibi parametreleri kontrol altına alarak konfor koşulları ve enerji verimliliği konularında temel olan Yapı Fiziği her geçen gün önemi artan bir alandır. Yapı Fiziği alanının temel konularından yola çıkan sertifika programının amacı; “Konforlu, enerji verimli, sürdürülebilir binaların tasarımı, uygulamaları ve mevzuat hakkında gerekli teknik bilginin verilmesidir”

Kimler Katılabilir

Bina ve yapım sektöründe tasarım ve uygulama alanında çalışan en az ön lisans derecesine sahip kişiler başvurabilir ( Mimarlık, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği vb.)


Eğitim İçeriği

  • Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği
  • Görsel Konfor ve Enerji Verimliliği
  • İşitsel Konfor ve Ses Yalıtımı
  • Su Yalıtımı-Kullanıcı ve Yapı Sağlığı
  • Su Korunumu ve Sürdürülebilirlik
  • Güneş Enerjisi Sistemleri
  • Yangından Koruma ve Sürdürülebilirlik


Eğitim Kadrosu

Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL, İTÜ
Prof. Dr. Alpin KÖKNEL YENER, İTÜ

Prof. Dr. Nil TÜRKERİ, İTÜ
Yard. Doç. Dr. Nurgün TAMER BAYAZIT, İTÜ

Yard. Doç. Dr. Gülten Manioğlu, İTÜ

Yard. Doç. Dr. Nuri Serteser, İTÜ

Öğr. Gör. Dr. Filiz Akşit, İTÜ

 

Süre ve Günler

Toplam süre: 7 hafta
Toplam ders saati: 36saat + sınav
Ders günleri: Çarşamba, Perşembe

Ders saatleri: 19.00- 22.00
Eğitim yeri: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü


Koordinatör

Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu

e-posta: manioglugu@itu.edu.tr

 

 

Kayıt için gerekli belgeler:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diploma Fotokopisi

Kayıt bilgileri için tıklayınız.

 

Detaylı program:

KONFORLU, ENERJİ VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR SERTİFİKA PROGRAMI
Çarşamba, 19:00-22:00 Perşembe, 19:00-22:00
Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL
29.04.15 30.04.15
Konforlu enerji verimli ve sürdürülebilir binalarda Yapı Fiziği Konuları ve önemi Isı enerjisi verimliliğinde etkili olan parametreler
Isıl Konfor Isı enerjisi verimliliğinde yalıtım
Isı enerjisinin etkin kullanımı ve enerji etkin sürdürülebilir tasarım Standart ve yönetmelikler
Görsel Konfor ve Enerji Verimliliği Prof. Dr. Alpin YENER
06.05.15 07.05.15
Görsel konfor Aydınlatmada sürdürülebilirlik
Enerji verimli aydınlatma tasarımı Sertifika programlarında aydınlatma
Günışığının etkin kullanımı Standartlar
İşitsel Konfor ve Ses Yalıtımı Yrd. Doç. Dr. Nurgün TAMER BAYAZIT
13.05.15 14.05.15
İşitsel konfor Uygulama: Temel konularla ilgili örnek çözümler
Ses yalıtımı göstergeleri, hesap ve ölçüm yöntemleri
Hacim akustiği
Ölçme ve hesaplamaya yönelik standartlar ve yönetmelikler
Sertifika programlarında akustik ihtiyaçlar
Su Korunumu ve Sürdürülebilirlik Yrd. Doç. Dr. Gülten MANİOĞLU
20.05.15 21.05.15
Su Korunumu, suyun sürdürülebilirliği Binalarda su tüketimini azaltmak
Su tüketimini etkileyen faktörler Yenilikçi atık su yöntemleri
Binalarda su kayıplarını azaltmak Yağmur suyunun kullanılması
Güneş Enerjisi Sistemleri: Pasif ve Aktif Sistemler Öğr. Gör. Dr. Filiz AKŞİT
27.05.15 28.05.15
Enerji korunumunda güneş enerjisinin önemi Güneş enerjisinden yararlanmada kullanılan aktif sistemler
Ülkemizde ve dünyada güneş enerjisi potansiyeli Konuyla ilgili ülkemizden ve dünyadan örnekler
Güneş enerjisinden yararlanmada kullanılan pasif sistemler
Su Yalıtımı-Kullanıcı ve Yapı Sağlığı Prof. Dr. Nil TÜRKERİ Yangından Korunma ve Sürdürülebilirlik Yrd. Doç. Dr. Nuri SERTESER
03.06.15 04.06.15
Su yalıtımı-tasarım ilkeleri Mimaride yangın emniyeti
Su yalıtım malzemeleri Binalar arasında ve bina içinde yangının yayılması
Çatı sistemlerinde su yalıtımı Yangından korunmada sürdürülebilirlik
Dış duvar sisteminde su yalıtımı Önleyici tedbirler
Yönetmelik ve standartlar Yasal düzenlemeler
Sınav 10.06.15

 
Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diploma Fotokopisi

Kayıt bilgileri için 

tıklayınız.