ITU

Dördüncü Sanayi Devrimi Farkındalık ve Uzmanlık Sertifika Programı

 İTÜ SEMBakanlık-Yeni-Logo2

Bu program, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İTÜ Arasında Yapılan Protokol Kapsamındadır.

Program ile ilgili detaylı bilgi için:

PROGRAM ÜCRETİ: 
 • 5800 TL + KDV
PROGRAM TARİHLERİ:

 Yeni Program Tarihi :  14 Kasım 2020
 
EĞİTİM SÜRESİ: 84 Saat (Cumartesi − Pazar 10:00 − 17:00)
 
EĞİTİM YERİ: İTÜ İşletme Fakültesi (Maçka Kampüsü)
PROGRAM MODÜLLERİ:

DDOU01: Dördüncü Sanayi Devrimi Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve

 

Amacı: Bu derste Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümün kavramsal boyutları tartışılacak ve teknoloji komponentleri açıklanacaktır. Akıllı ürün ve iş süreçleri tanımlanacak, şirketler açısından değişim süreci tartışılacaktır. Şirketler açısından tasarım ilkeleri anlatılacak ve teknoloji ilişkisi irdelenecektir. Dijital dönüşümün farklı sektörlerdeki etkiler tartışılacaktır.

 • Endüstriyel dönüşüm ve tarihçesi
 • Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm temel teknolojiler ve uygulamaları
 • Akıllı ürün ve iş süreçlerinin tanımları ve kavramsal boyutları
 • Dijital dönüşümü gerçekleştirecek şirketler için tasarım ilkeleri
 • Dijital dönüşümün farklı sektörlerdeki etkileri

DDU02: Bulut Bilişim Sistemlerini Anlamak

 

Amacı: Bulut bilişim sistemleri dersinde bulut bilişim ekosistemindeki gerekli tanımlar yapılıp, bulut bilişim sistemlerinin gereklilikleri anlatılacaktır. Bu çerçevede Iaas, Saas ve Paas modelleri detaylı olarak incelenecektir. Bu sistemlerin avantajları ve dezavantajlarına detaylı olarak değinilicektir. Endüstri 4.0 özelinde, bulut bilişimin önemine değindikten sonra, diğer endüstri 4.0 öğeleri ile ilişkisi incelenecektir. Bulut bilişimin, geleneksel yöntemlerden ne gibi farklılıkları olduğu konusunda detaylı bilgi verilecektir. Ek olarak, dünyada ve Türkiyedeki bulut bilişim başarı hikayeleri aktarılacaktır. Bulut bilişim sayesinde nasıl yaratıcı teknolojiler geliştirildiği incelenip, günlük hayatta kullandığımız bazı global uygulamalardan detaylar paylaşılacaktır. Son bölümde ise Amazon Web Service (AWS) üzerinde detaylı incelemeler yapılacaktır. AWS üzerinde yer alan servisler incelenip, kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilecektir. Teorik bilgilere ek olarak, AWS üzerinde temel uygulamalar yapılacaktır. AWS konsoluna giriş yapılıp, EC2 servisi kullanılarak, bulut üzerinde ilk sanal makina olusturulacaktır. S3 servisi kullanılarak bulutta veri saklama konusunda çeşitli uygulamalar yapılacaktır.

 • Bulut bilişim sistemlerinin tanımının yapılması
 • Bulut bilişim sistemlerinin avantajlarının gösterilmesi ve gerekliliklerinin anlaşılması
 • Iaas, Saas ve Paas modellerinin incelenmesi
 • Endüstri 4.0 kapsamında bulut bilişimin önemi
 • Bulut bilişim sistemlerinin, diğer Endüstri 4.0 öğeleriyle ilişkisinin gösterilmesi
 • Bulut bilişim ile geleneksel yöntemler arasındaki farklılıklar
 • Bulut bilişim başarı hikayelerinin ve kullanım alanlarının gösterilmesi
 • Amazon Web Services (AWS) içerisindeki önemli bulut servislerinin (EC2, S3, CloudWatch vs.) detaylı olarak incelenmesi
 • Amazon Web Services üzerinde temel uygulamaların yapılması
 • Bulut bilişim sistemlerinin yol haritasının incelenmesi

  DDU03: Büyük Veri Teknolojileri ve Büyük Veri Temelli Karar Destek Sistemleri

   

  Amacı: Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları dersinde, büyük veri ve buna bağlı oluşturulan teknolojik çözümlerin anlaşılması ve kullanım şekli tartışılarak, sistemde güncel kullanılmakta olan büyük veri platformların gelişim süreçleri ve çözüm önerileri gösterilecektir. Bu çerçevede büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasında farklılıklar irdelenecek, büyük veri incelemelerinde kullanılan platformların çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekâsı özelinde farklı kullanım metotları gösterilecektir.

  Büyük veri teknolojilerin günümüzde çeşitlilik gösteren kaynaklardan toplanan dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden bir araya getirilerek anlaşılması, uygulamaları ve buna bağlı çözüm önerileri tartışılacaktır. Hadoop HDFS ve MapReduce kurgusu temel anlamda tartışılarak, Apache Spark ve Amazon Web Servisi (AWS) platformları ile karşılaştırılmalı gösterilecektir. Servis-olarak-Hadoop ve Servis-olarak-Bulut çözümlerinin işletmeler özelinde kullanım şekilleri güncel örnekler ile tartışılarak, Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden ilk temel uygulamalar gösterilecektir. Türkiye’de ve dünyada yer alan büyük veri uygulamalarının ve teknolojilerinin kullanım şekli gösterilerek elde edilen sonuçlar geniş bir bakış açısı ile tartışılacaktır.

  • Büyük veri ve teknolojilerinin anlaşılması ve kullanım şekli
  • Büyük veri platformlarının gelişim süreci ve çözüm önerilerinin anlaşılması
  • Büyük veri teknolojileri ve uygulamaları arasındaki farklılıklar
  • Büyük veri platformlarının çeşitliliği, iş-modeli ve iş-zekası özelinde farklı kullanım metotları
  • Büyük veri teknolojilerinin dağınık ve yapılandırılmış veri yapıları üzerinden anlaşılması, uygulamalar ve buna bağlı çözüm önerileri
  • Hadoop HDFS ve MapReduce çözüm yapısının anlaşılması, Apache Spark ve Amazon Web Service (AWS) platformlarının farklılıkları ve başlangıç uygulamaları
  • Servis-olarak-Hadoop ve Servis-olarak-Bulut çözümlerinin anlaşılması ve kullanım şekilleri
  • Hadoop, AWS ve Apache Spark üzerinden temel uygulamaların yapılması
  • Güncel büyük veri uygulamalarının gösterilmesi ve sonuçların tartışılması

   DDU04: Nesnelerin İnterneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri

    

   Amacı: Nesnelerin interneti dersinde gelişen ethernet ve internet alt yapısı ile her nesnenin birbirine bağlanması özellikle endüstriyel makinaların birbiri ile haberleşmesi işlenecektir. Endüstriyel ağlar ile internet arasındaki bağlantının nasıl kurulacağı, bu konudaki teknolojiler ve yöntemler öğretilerek dördüncü endüstri devriminin haberleşme ayağı kurulacaktır.

   Nesnelerin internet kavramı incelenecek ve endüstrideki uygulamalarına yer verilecektir. Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları ve SCADA sistemleri incelenecek ve örnekler verilecektir. Ağ yapılarının hiyerarşik yapısı işlenecek ve etkili ağ kurma yöntemleri anlatılacaktır. Endüstriyel ağ kurmak için kullanılan protokoller karşılaştırmalı olarak verilecek ve örnek uygulama yapılacaktır.

   • Nesnelerin internet kavramı ve endüstrideki uygulamaları
   • Endüstriyel bilgilerin paylaşımı, endüstriyel ağ yapıları ve SCADA sistemleri
   • Endüstriyel haberleşme protokolleri, RS 485 tabanlı ve Ethernet tabanlı protokoller
   • Dağıtık kontrol sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi

   DDU05: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

   Amacı: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi modülünün amacı yapay zekâ ve makine öğrenmesi kavramları öğretilmesi ve aralarındaki ilişki farkları belirtilmesidir. Ayrıca bu modül, yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarına uygulamalar aracılığıyla giriş yaptırmaktadır.

   Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi

   • Kavramları, tarihçesi,
   • Algoritmaları
    • Regresyon Algoritmaları
    • Sınıflandırma Algoritmaları
    • Kümeleme Algoritmaları
   • Uygulamaları 
   1. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi kavramlarının anlaşılması
   2. Yapay zeka ve makine öğrenmesi tarihinin öğretilmesi
   3. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi arasındaki farklılıkları tespit edebilme
   4. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarının öğretilmesi
   5. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanması

   DDU06: Otomasyon ve Sensör Teknolojileri

    

   Amacı: Otomasyon ve Sensör Teknolojileri dersinin amacı güncel otomasyon teknolojilerinin tanınması ve bu teknolojilerin uygulama alanlarının öğrenilmesidir. Hızla gelişen bilişim sistemlerinin endüstriyel sahalarda kullanılma şekillerinin irdelenmesi ile dördüncü sanayi devriminin fabrika ayağı kurulabilecektir. Ayrıca sensör teknolojileri ve sensör tipleri de anlatılarak otomasyon sisteminin ölçme ve veri toplama kısmı anlaşılmış olacaktır.

   Otomasyon da kullanılan programlanabilir kontrolörlerin (PLC, PAC) çalışma prensipleri ile programlama standartları tanıtılarak programlama teknikleri ve kavramları anlatılacak bununla beraber örnek uygulamalar yapılacaktır. Endüstriyel süreçlerin kontrol aşamaları ve kontrolör tipleri anlatılacak ve örnekler gösterilecektir.

   Endüstride yaygın kullanılan sensörlerin temel özellikleri verilecek sensörlerin standart bağlantıları ve çalışma prensipleri anlatılacaktır. Sensör ve kontrolör yedekli çalışma ve sensör hatalarının otomasyon sistemi üzerindeki etkileri incelenecektir. Ayrıca fabrika çalışma ortamında fonksiyonel güvenlik konusu işlenecektir.

   • Endüstriyel otomasyon teknolojilerinin ve kullanım şeklinin anlaşılması
   • Endüstriyel süreçlerin kontrol aşamalarının kavranması
   • Sensör Teknolojileri ve sensörlerin fiziksel çalışma prensiplerinin öğrenilmesi
   • Sensörlerin endüstriyel otomasyonda kullanım yerleri ve standartlarının anlaşılması

   DDU07: Arttırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırma

    

   Amacı: Bu eğitim ile

   • Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri özelinde sanallaştırma kavramını incelemek,
   • Bu teknolojilere ait teknik altyapı ve kısıtları öğretmek,
   • Günümüzde ve gelecekte bu teknolojilerin sosyal hayata ve endüstriye etkilerini tartışmak,
   • Katılımcılara bu teknolojilere özel uygulama geliştirmeye dair temel bilgiler vermek ve bu teknolojileri deneyimleme imkânı sunmak
   • Kullanıcı deneyimi kavramını tanıtmak ve bu teknolojileri kullanıcı deneyimi açısından incelemek

   amaçlanmıştır.

   • Sanallaştırma kavramı
   • Veri görselleştirme
   • Sanal gerçeklik teknolojisi
   • Sanal gerçeklik teknolojisinin teknik altyapısı
   • Artırılmış gerçeklik teknolojisi
   • Artırılmış gerçeklik teknolojisinin teknik altyapısı
   • Gerçeklik teknolojilerinin finansal analizi
   • Gerçeklik teknolojisinin Endüstri 4.0’ daki yeri ve uygulama örnekleri
   • Gerçeklik teknolojileri geliştirme
   • Kullanıcı deneyimi

   DDU08: Adaptif Robotik Sistemler

    

   Amacı: Adaptif robotik sistemler dersinin amacı endüstride kullanılan robotik sistemlerin yapılarının ve çeşitlerinin incelenmesi ve yeni uygulamaların aktarılmasıdır. Üretimde kullanılan robotların güncel teknolojilerle uyumu, ortama ve yeni görevlere adaptasyon göstermeleri için gereken yöntemlerin incelenmesidir.

   Robotik sistemlerin tiplerinden ve endüstriyel uygulamalarından bahsedilecek ve standart robotik uygulamalar gösterilecektir. Yeni nesil robot sistemleri ve karanlık fabrika  kavramları üzerinde tartışılacak ve esnek üretim konusu ile robotiğin ilişkisi ortaya konacaktır. Adaptif robotlar ile insan-robot etkileşimleri incelenecektir. Robotların insanlar ile aynı ortamda ortak ortak çalışması işlenecek ve robot operasyon güvenliği tartışılacaktır.

   • Robotik sistemlerin endüstriyel uygulamaları ve standart robotik uygulamalar
   • Yeni nesil robot sistemler, esnek üretim ve adaptif robotlar
   • İnsan-robot etkileşimleri
   • Destek robotları ve kooperatif robotik sistemler

   DDU09: Simülasyon Sistemleri

    

   Amacı: Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları ve simülasyonla modellemenin aşamalarının açıklanması; kesikli-olay simülasyonu tekniği ile fabrika modelleme, Arena® yazılımı ile örnekler üzerinde tartışmalar yapılması; sanal fabrika, dijital fabrika ve dijital ikiz kavramlarının açıklanması; ticari sanal fabrika yazılımları, türleri, özellikleri, limitleri (kısıtları)’nin tartışılması; sanal fabrika yazılımları ile kurulan modellere örnekler verilmesi amaçlanmaktadır.

   Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları ve simülasyonla modellemenin aşamaları, kesikli-olay simülasyonu tekniği ile fabrika modelleme, Arena® yazılımı ile örnekler, Üretim sistemlerindeki makinelerinin, operatörlerin, malzeme taşıma araçlarının ve ürünlerin bütünleşik modellemesi ve analizi. Sanal Fabrika, Dijital Fabrika ve Dijital İkiz Kavramları; Ticari Sanal Fabrika Yazılımları, Türleri, Özellikleri, Limitleri (Kısıtları); Sanal Fabrika Yazılımları ile Kurulan Modellere Örnekler.

   • Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları, modellemenin aşamalarının öğretilmesi.
   • Sanal fabrika, dijital fabrika, dijital ikiz kavramlarının öğretilmesi.
   • Bir simülasyon yazılımı kullanılarak gerçekçi bir simülasyon modelini kurmaya yönelik gerekli bilgi ve becerisinin kazandırılması.
   • Ticari Sanal Fabrika Yazılımları, Türleri, Özellikleri, kısıtlarının tartışılarak, açıklanması.

   DDU10: Eklemeli Üretim (3D printing) Sistemleri

    

   Amacı: Eklemeli üretim dersinin amacı gelişmekte olan eklemeli üretim teknolojilerinin tanıtılması, üretim teknikleri ve malzemeleri konusunda bilgi vermektedir.

   3D boyutlu yazıcıların çalışma prensipleri anlatılacak ve endüstride 3D yazıcıların yeri işlenecektir. Stereolitografi ve ergitilmiş malzeme eklemesi ile üretim teknikleri anlatılacak ve örnekleri gösterilecektir. 3D boyutlu yazıcı malzemeleri karşılaştırılacak ve hızlı prototipleme ve seri üretim prensiplerinin geleceği işlenecektir. Ayrıca metal eklemeli üretim teknikleri gösterilecektir.

   • 3 boyutlu yazıcıların prensipleri, hızlı prototipleme ve üretim
   • Stereolitografi ve ergitilmiş malzeme eklemeli üretimin teknikleri
   • 3 boyutlu yazıcı malzemeleri ve teknolojik gelişmeler 

   DDU12: Akıllı otomasyon, ürün ve hizmet örnekleri

    

   Amacı: İş modellerini tanıtmak, İş modeli kanvası ile akıllı bağlantılı ürün iş modeli inovasyonunu ortaya koymak.

   • Akıllı ve bağlantılı ürünler
   • İş modeli kanvası
   • Yalın kanvas
   • Değer modeli kanvası
   • Akllı ve bağlantılı ürünler kanvası

   DDU13: Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri

    

   Amacı: Dijital izlenebilirlik sistemlerinin temelinde RTLS(Gerçek zamanlı konum takip sistemleri) yer almaktadır. Bu sistemlerin içinde üretim ve hizmet süreçlerinde izlenebilirlik ve takibi kolaylaştıran RFID (Radyo frekanslı kimlik tanımlama), GPS ve Beacon teknolojileri ile geliştirilen uygulamalar son yıllarda göze çarpmaktadır. Bu eğitim kapsamında dijital izlenebilirlik sistemlerinden RTLS hakkında bilgilendirme yapılıp, bu sistemlerin en önemli unsurlarından biri olan RFID sistemleri detaylı olarak açıklanacaktır. Ayrıca Bluetooth, Infrared, GPS gibi diğer gerçek zamanlı konum takip sistemleri hakkında da bilgi verilerek bu teknolojilerin uygulama alanları ve uygulama örnekleri tartışılarak mevcut sistemlerin geliştirilen tarafları ve sisteme sağladığı katma değer ele alınacaktır.

   1. RTLS (Gerçek zamanlı konum takip sistemleri)
    • a. İlişkili teknolojiler (Beacon, Sensor Networks, UWB, RFID, Ultrasonic, Infrared, ..vb)
    • b. Konum Belirleme
    • c. Kimlik Tanımlama
   2. RFID Sistemleri
    • a. RFID Sistemlerinin bileşenleri
    • b. RFID Sistemlerinin mimari altyapısı
    • c. RFID Sistemleri için fizibilite analizi (teknik, ekonomik, organizasyonel)
    • d. RFID Sistemlerinin kurulumu
   3. RFID/RTLS Süreç Etkileri
   4. RFID/RTLS Yatırımlarında Maliyet ve Fayda
   5. Örnek Uygulamalar

   DDU18: Dördüncü Sanayi Devrimi için Teknoloji Yol Haritası Belirleme ve Proje Portföy Yönetimi

   Amacı: Bu derste teknoloji yol haritası kavramı üzerinde durulacaktır. Teknoloji yol haritası kullanım amacı ve faydaları, nasıl oluşturulduğu ve çeşitleri üzerinde durulacaktır. Türkiye’nin akıllı üretim teknolojileri teknolojik yol haritası anlatılacaktır. Bu kapsamda hedefler, bu hedefler doğrultusunda teknolojiler, ürünler bunlara ilişkin teknik özellikler ve metrikler incelenecektir. Ülkemizin Endüstri 4.0 yol haritası kapsamında ortaya çıkan Ar-Ge konuları anlatılacaktır. Bu doğrultuda işletmelerin yol haritalarını ve stratejilerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği değerlendirilecektir. Belirlenen Ar-Ge konuları kapsamında gerçekleştirilebilecek Ar-Ge projeleri örneklerle açıklanacaktır. Proje portföy yönetimi ve şirketlerin Endüstri 4.0 kapsamında geliştirecekleri projelerin finansmanı ile ilgili destekler anlatılacaktır.

   1. Teknoloji yol haritası nedir?
   2. Teknoloji yol haritasının kullanımı ve faydaları
   3. Türkiye’nin Endüstri 4.0 teknoloji yol haritası
    • a. Teknolojiler
    • b. Hedefler
    • c. Ürünler
    • d. Teknik Özellikler ve Metrikler
    • e. Ar-Ge Konuları
   4. Endüstri 4.0 ve işletmelerin teknoloji yol haritası
   5. Endüstri 4.0 Proje Portföy Yönetimi
   6. Endüstri 4.0 kapsamında Ar-Ge Projeleri
   7. Endüstri 4.0 Ar-Ge Projelerinin önceliklendirilmesi ve finansmanı

   ​​ÖĞRETİM ÜYELERİ

   Prof. Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ
   Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU
   Doç. Dr. Altan ÇAKIR
   Doç. Dr. Sezi ÇEVİK ONAR
   Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat ERGENÇ
   Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İNCE
   Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BEYCA

   VERİLECEK SERTİFİKA:

   Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

   Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

   2 adet fotoğraf 
   Nüfus cüzdanı fotokopisi
   Diploma fotokopisi

   Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

   İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Başkanlığı
   İTÜ Taskışla Binası No.133 Taksim Istanbul
   Tel: (0212) 243 15 25
   Tel 2: (0212) 251 08 09
   Tel 3: (0212) 251 13 29 
   Faks: (0212) 292 42 66
   E-posta: itusem@itu.edu.tr