TOEFL Sınavı

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, ETS (Educational Testing Service)'e bağlı Yetkili TOEFL iBT Test merkezidir.

TOEFL IBT Sınavı yaklaşık 4 saat süren bir sınavdır. Toplam soru sayısı 100 - 150 arasında değişiklik gösterir. Okuma (Reading), Dinleme (Listening), Konuşma (Speaking) ve Yazma (Writing) olmak üzere 4 bölümden oluşur.

Okuma (Reading) Bölümü:

Toplam soru sayısı 36 - 56 arasındadır.
Toplam süre 60 - 80 dakika arasındadır.

Bu bölümde, katılımcılardan sayıları 3 ile 4 arasında değişen akademik metinlerden alınmış bölümleri okuması ve bunlarla ilgili sorulara cevap vermesi istenir.

Not: TOEFL IBT sınavının Reading bölümü 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Buna göre, yeni formatta katılımcılara okuma parçaları için ayrı ayrı süreler vermek yerine, bütün Reading bölümü için blok bir süre verilecektir. Bu da, sınavdaki okuma parçası sayısı 3 ise 60 dakika, 4 ise 80 dakika olacaktır. Böylece katılımcılar hangi okuma parçasında ne kadar süre geçireceklerine kendileri karar verebileceklerdir ve istedikleri soruları geçip sonradan cevaplama veya cevapladıkları soruları değiştirme imkanını bulabileceklerdir.

Dinleme (Listening) Bölümü:

Toplam soru sayısı 34 - 51 arasındadır.
Toplam verilen süre 60 - 90 dakika arasındadır.
Katılımcılar bu bölümün dinleme yaparken not alabilirler.

Bu bölümde katılımcıdan iki tip dinleme parçası dinletilip, bunlarla ilgili sorulara cevap vermesi istenir:

1. Tip Dinleme: Genelde bir üniversite hocasının herhangi bir konu hakkında anlattığı bir dersten alınmış, her biri 3 - 5 dakika süren konuşmalardır. Bunlardan 4 ila 6 adet dinletilir ve her biri hakkında 6 soru sorulur.
2. Tip Dinleme: Herhangi bir konu hakkında bir grup insan arasında geçen konuşmalardır. Bunlardan 2 ila 3 adet dinletilir. Herbirinden 5 soruyu sorulur.

10 Dakika Zorunlu Ara

Konuşma (Speaking) Bölümü:


Toplam süre 20 dakikadır.

Bu bölümde katılımcıların kendilerine yabancı olmayan konular hakkında 6 adet konuşma yapmaları istenir. Bunlar karşılıklı konuşma şeklinde değil, katılımcının sorulan soruya verdiği yanıtın 45 - 60 saniye süreyle bilgisayar tarafından kaydedilip, sınav merkezi tarafından daha sonra değerlendirilmesi şeklindedir. Konuşma bölümü üç alt bölümden oluşur:

Birinci bölümde, katılımcılardan bir konu hakkında kişisel tercihleri ve bu tercihi neden yaptıkları sorulur. 15 saniyelik hazırlanma süresinden sonra kendilerine 45 saniyelik bir konuşma süresi verilir. Bu tipte iki konuşma yapılır.
İkinci bölümde, katılımcıların yaklaşık 75 - 100 kelime* bir metni okumaları ve metindeki konu ile ilgili 60 - 80 saniyelik bir konuşmayı dinlemeleri istenir. 30 saniyelik bir hazırlanma süresinden sonra katılımcıdan, kendisine sorulan soru çerçevesinde 60 saniyelik bir konuşma yapması istenir. Bu tipte iki konuşma yapılır.
Üçüncü bölümde, katılımcıların 60 - 120 saniyelik bir konuşmayı dinlemeleri istenir. 20 saniyelik bir hazırlanma süresinden sonra katılımcıdan kendisine sorulan soru çerçevesinde 60 saniyelik bir konuşma yapması istenir.Bu tipte iki konuşma yapılır.

Katılımcılar konuşma bölümü boyunca diledikleri kadar not alıp, konuşmalarında kullanabilirler.

Yazma (Writing) Bölümü:

Toplam süre 50 dakikadır.

Bu bölüm katılımcının bilgisayar üzerinde iki adet kompozisyon (Essay) yazması istenir:

Birinci bölümde, katılımcıya 230 - 300 kelimelik* akademik bir konu üzerinde yazılmış olan bir metni okuması ve metinle ilgili gerekli notlarını alması için 3 dakikalık bir zaman verilir. Daha sonra katılımcıya aynı konuya ilişkin farklı açıları barındıran ve ek bilgi veren 2 dakikalık bir konuşma dinletilir. Katılımcılar bu süre içinde dinleyip not alabilirler. Son olarak katılımcıdan okudukları ve dinledikleri bölümlerdeki görüşleri barındıran minimum 150 - 225 kelimelik özet bir metin yazmaları istenir. Bunun için verilen süre 20 dakikadır.
İkinci bölümde, katılımcılardan verilen bir konuda kendi fikirlerini belirten, açıklayan ve örneklerle destekleyen, minimum 300 kelimelik* bir kompozisyon yazmaları istenir. Bunun için verilen süre 30 dakikadır.

*A4 büyüklüğünde bilgisayarda yazılmış bir sayfa, ortalama 400 - 450 kelime içerir.


2013 İstanbul Merkezli Sınav Tarihleri

Cuma, 17 Mayıs 2013
Cuma, 31Mayıs 2013
Cumartesi, 08 Haziran 2013
Cuma, 14 Haziran 2013
Cumartesi, 22 Haziran 2013
Cumartesi, 13 Temmuz 2013
Cuma, 26 Temmuz 2013