Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Sertifika Programı

Koordinatör:

Doç. Dr. Deniz Artan

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
İTÜ Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Program Koordinatörü

E-posta: artande@itu.edu.tr

Telefon: 0532 223 03 60

7. Eğitim Tarihleri: 17 Nisan – 18 Mayıs 2024

Toplam ders saati: 30 saat

Ders gün ve saatleri: 

Çarşamba  19:00 - 22:00

Cumartesi 10:00 – 13:00 

*Bir haftaya özgü olarak yalnızca 1 Mayıs Çarşamba günü yerine 30 Nisan Salı günü 19:00-22:00 arasında ders yapılacaktır.

Eğitim yeri: Zoom üzerinden online

Eğitim ücreti: 

Programın Amacı:

Türkiye’de dış finansmanla (AB, WB, IDB, EBRD vb.) gerçekleştirilen inşaat projeleri ve yurtdışındaki yüklenicilik faaliyetlerindeki artış, uluslararası sözleşmeler konusunda yetişmiş personel ihtiyacını hızla artırmaktadır. Bu programın amacı; FIDIC başta olmak üzere uluslararası standart sözleşmelerin idaresi, riskli sözleşme maddelerinin analizi, hak taleplerinin hazırlanması ve yanıtlanması, inşaat hukuku, FIDIC sözleşmelerinde talep prosedürü ve uyuşmazlık çözüm yolları, uyuşmazlık kurullarının (DAB) kurulması ve işletilmesi konularında güncel bilgilerin verilmesidir. Sözleşme yönetiminin temeli olan inşaat projeleri yönetimi, proje teslim sistemleri (tasarım-yapım, EPC, Yap-İşlet-Devret vb.), sözleşme tipleri (birim fiyat, götürü bedel, maliyet artı kar vb.) ve sözleşmelerde süre planlama ve maliyet yönetimi konularında da gerekli bilgiler eğitim kapsamında verilecektir.

Sertifika:

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “İTÜ Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Başarı Sertifikası” verilecektir.  Sertifikanın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. İstenildiği takdirde yurt dışında iş başvurusunda bulunan kişilere eğitim içeriğini detaylı olarak açıklayan referans mektubu verilecektir. Sertifika almaya hak kazanmak için sınav ve uygulama ödevinin başarılı olarak tamamlanması gerekmektedir. Bu kısıtı sağlayamayan katılımcılara yalnızca “İTÜ Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Hak Talepleri Yönetimi Programı Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Eğitim İçeriği:

İnşaat projeleri yönetimi: Proje yönetimi ve bileşenleri, İnşaat projeleri yatırım çevrimi, Süre Planlama, İş Programı Kontrol Araçları, Maliyet Yönetimi, Maliyet Kontrol Araçları

Proje teslim sistemleri: İnşaat projelerinde paydaşlar ve sözleşme ilişkileri, Tasarım-İhale-Yapım (DBB), Tasarım-Yapım (DB), Anahtar Teslim (EPC), Bütünleşik Proje Teslimi (IPD), Yap-İşlet-Devret (BOT), İş Ortaklıkları (JV ve Konsorsiyumlar)

Fiyatlandırma stratejileri: Birim Fiyat sözleşmeler, Götürü Bedel sözleşmeler, Maliyet + Kar sözleşmeler

Ödemeler: Sözleşme türlerine göre ödemeler, Yeni Birim Fiyat (YBF), Dengesiz teklifler

Uluslararası inşaat sözleşmeleri ve FIDIC: Uluslararası inşaat sözleşmeleri genel özellikleri, FIDIC sözleşmeleri ve türleri, Kırmızı, Sarı, Gümüş, Altın vd. Kitaplar ve önemli özellikleri, Sözleşmelerde taraflar ve sorumlulukları

FIDIC sözleşmelerinde riskli maddeler ve İşveren & Yüklenici Talepleri: Sözleşme dokümanlarının kapsamı ve önceliği, Özel koşullar, Sözleşmede geçerli yasa, Öngörülemeyen koşullar, fosiller, Mücbir Sebepler, Sözleşmelerin sona ermesi, Kabul süreçleri, Bildirim yükümlülükleri, kayıtlar ve kanıtlar, Değişiklikler ve Ek İşler, Gecikmeler ve Süre Uzatımı, Tazminat ödemeleri (genel gider, merkez ofis giderleri, şantiye giderleri, kar..), İşveren Talepleri, Yüklenici Talepleri ve FIDIC sözleşme maddelerinin incelenmesi

FIDIC sözleşmelerinde talep prosedürü ve uyuşmazlık çözüm yolları: Talep Bildirimi, Taleplerin değerlendirilmesi ve Mühendis’in Kararı, Uyuşmazlık Çözüm Kurulları (DAB), ADR (Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri), Tahkim

İnşaat hukuku: Hukuk sistemleri, Uluslararası İnşaat hukuku ve karar örnekleri, Borçlar Hukuku, Sözleşmeyi Yorumlama Prensipleri, Uluslararası İnşaat Tahkimleri

Hak talepleri örnek vaka incelemeleri: Çeşitli uyuşmazlık senaryoları üzerinden tarafların hazırlayabilecekleri taleplerin tartışılması

Hak talebi hazırlama: Kazanacak talep nasıl yazılır? : Hak talebi hazırlarken ve yanıtlarken dikkat edilmesi gereken hususlar, Taleplerin etkin hazırlanabilmesi ve yanıtlanabilmesi için proje yönetimi sürecinde yapılması gerekenler (Kanıt toplanması, dokümantasyon, dosya hazırlanması, sunum), Proje süresince etkin kayıt tutma

Örnek hak talebi hazırlama çalışması: Örnek vakalar ile talep hazırlama ve yanıtlama çalışması

Türkiye’de Mühendis Kararı ve DAB Uygulamaları: Mühendis’in rolü, Mühendis kararı, Türkiye’de DAB süreci (DAB’ın kurulması, hakemlerin belirlenmesi veya atanması, DAB kararlarının uygulanması, Talep ve uyuşmazlık süreçlerinde İşveren-Mühendis-Yüklenici ilişkileri

Kimler Katılabilir:

Uluslararası inşaat projelerinin ihale ve proje yönetimi süreçlerinde görev alan proje koordinatörleri, sözleşme yöneticileri, talep mühendisleri, saha mühendisleri, müşavirler, hukuki danışmanların yanı sıra sözleşme ve hak talebi konularında bilgi edinmek ve kariyerini geliştirmek isteyen kişiler programa katılabilir. Program sınırlı kontenjan ile açılacaktır. 

Eğitmenler: 

Programda, İTÜ’den Doç. Dr. Deniz Artan, sektörden İnş. Müh. Başar Şahin, Avukat Yasemin Çetinel, İnş. Müh. Mehmet Emin Aykın, İnş. Müh. Cem Tekniker, Danışman Robert Blood ve DRBF üyeleri yer almaktadır. Eğitim verecek uzmanlar, FIDIC sözleşmeleri ile ilgili çeşitli uygulama ve danışmanlık tecrübelerinin yanı sıra, üniversite ve sektöre yönelik eğitim programlarında uzun yıllardır sözleşme yönetimi ve uyuşmazlık çözümü konusunda eğitimler vermektedir.

Doç. Dr. Deniz Artan (Eğitim Koordinatörü) – İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz Artan, İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi ve Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Program Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. İnşaat projelerinin yönetimi, sözleşme idaresi, FIDIC sözleşmeleri, hak talepleri, uyuşmazlık çözümü, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri (ADR) ve arabuluculuk konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye, İngiltere ve Amerika’da yayınlanmış pek çok makale, kitap ve kitap bölümünün yazarıdır. İnşaat sektöründe uyuşmazlık çözümünü konu alan doktora sürecinde Salford Üniversitesi’nde ve İngiltere’de çeşitli uyuşmazlık çözüm kurumlarında çalışmıştır. Dünya Bankası Finansmanı ile gerçekleştirilen İTÜ Arı Teknokent Projesi başta olmak üzere FIDIC sözleşmelerinin kullanıldığı inşaat projelerinin ihale, sözleşme hazırlama ve sözleşme idaresi süreçlerinde yönetici olarak görev almıştır. Çeşitli işveren, yüklenici ve müşavir organizasyonlarına hak talebi hazırlama konusunda danışmanlık vermiş ve uzman raporları hazırlamıştır. EBRD, IDB, WB tarafından kredilendirilen çeşitli uluslararası inşaat projelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB) üyesi olarak görev yapmaktadır. ‘The International Council for Research and Innovation in Building and Construction’ (CIB TG89) Construction Mediation Çalışma Grubu Koordinatörü, CIB W113 Law and Dispute Resolution Komisyonu üyesi ve akredite BREEAM UK Danışmanı ve Denetçisidir.

Başar Şahin, İnşaat Mühendisi

Başar Şahin İstanbul Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak 1998 yılında mezun olmuştur.  Mezuniyetini takiben Amerika Birleşik Devletleri’nde inşaat mühendisi olarak çeşitli firmalarda çalışmış, çalıştığı süre içinde proje yönetimi dışında sözleşme ve hak talebi yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Marmaray Projesi’nde Uyuşmazlıklar Direktörü olarak 2011 yılına kadar çalışmış, sonrasında ICM Danışmanlık şirketinin kuruluşunda Kurucu Ortak olarak yer almıştır. Kendisi halen aynı firmada uzman danışman olarak, hak talebi ve sözleşme danışmanlığı yapmakta, uluslararası tahkim davalarında bilirkişilik ve uyuşmazlık çözüm kurullarında [DAB] heyet başkanlığı dahil olmak üzere birçok proje ve ülkede aktif görev almaktadır. Türkiye başta olmak üzere Rusya, Katar, Afganistan, Irak, Cezayir, Libya, Etiyopya, Arnavutluk, Mısır, Azerbaycan, Özbekistan, Ürdün, Nijerya, Gürcistan, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve ABD gibi ülkelerde tecrübe sahibidir. Başar Şahin ayrıca İskoçya Robert Gordon Üniversitesi’nden Uluslararası İnşaat Hukuku [LLM] yüksek lisansı sahibidir.

Yasemin Çetinel, Avukat

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yasemin Çetinel, Queen Mary University of London’da Uluslararası Ticari Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011 yılında Çetinel Hukuk Bürosu’nu kuran Çetinel, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Halen aynı büroda Kurucu Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Ağırlıklı olarak uluslararası inşaat ve yatırım tahkimleri üzerinde uzmanlaşan Çetinel, uyuşmazlık çözüm kurulları nezdinde yürütülen süreçleri kapsayacak şekilde ulusal ve uluslararası alanda bütün inşaat hukuku konularında uzmanlık sahibidir. Bunların yanında kamu ihale hukuku ve ticari tahkimler konusunda da geniş bir tecrübeye sahiptir. Çetinel, International Bar Association (IBA), London Court of International Arbitration Young International Arbitration Group (LCIA YIAG), Stockholm Chamber of Commerce, International Chamber of Commerce – Young Arbitrators Forum (ICC YAF), ArbitralWomen, British-Turkish Businessmen Association ve International Public Private Partnership Association (Uluslararası Kamu Özel İşbirliği Derneği) üyesidir. Kendisi aynı zamanda Dispute Resolution Board Foundation (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Vakfı) (DRBF) Orta Doğu direktörü ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin OECD – MENA Bölgesi Akdeniz Tahkim Komitesi temsilcisidir. Bütün bunların yanında Mart 2021’den beri Society of Construction Law Turkey yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Türkçenin yanında ileri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Çetinel, başlangıç seviyesinde Yunanca bilmektedir. 

Katılımcılarımızın Programla İlgili Görüşleri:

Murat Akın - Yapım Yöneticisi, Ekon-Prokon Grup
“Bu eğitimi almak verdiğim doğru kararlardan biri oldu, içerik ve eğitmenlerden dolayı çok memnunum. Kontratlar hakkında internette birçok ulaşılabilir kaynak mevcut (her konuda olduğu gibi) fakat programdaki eğitimcilerle veya konuk profesyonellerle interaktif olarak, soru cevap şeklinde etkileşimde bulunmak (ki buna eğitim alanlar da dahil edilebilir çünkü çok değerli tecrübeleri olan katılımcılar vardı) harika bir deneyimdi. Eğitimdeki konularla ilgili teorik bilgiler her zaman edinilebilir ama paylaşılan yaşanmış tecrübelere ulaşmak kolay değil. Eğitim programı kurgulanırken çok özenli tercihler yapıldığını düşünüyorum.”


Abdülkadir Livaoğlu - İnşaat Mühendisi, ITUce İcra Kurulu Üyesi

“Katıldığım en verimli eğitimdi diyebilirim. Eğitim ekibinin konuyla alakalı derin tecrübe ve bilgileri, uluslararası katılımcılar tarafından konunun her açısıyla alakalı paylaşılan bilgiler ve yapılan uygulama dersleri tam anlamıyla bu eğitimi klasik bir sertifika programının ötesine taşıdı. Sadece basit şekilde bir tip sözleşmeyi değil, genel olarak sözleşmelerin mantığını öğrenebilmek gerçekten muhteşemdi.”


Emir Emrah Adal - Team Lead Manager, PROYAPI Mühendislik Müşavirlik
“Eğitim programı, uluslararası sözleşme yönetimi / proje yönetimi gibi konularda belli bir süreden beri zaten belli bir düzeyde çalışmış ve belli bir ön bilgiye sahip olan kişiler için oluşturulmuş ve bence bu tipteki kişilerin mevcut bilgilerini geliştirmek, yanlış bildikleri bazı hususların doğrusunu göstermek, doğası gereği çok geniş ve farklı disiplinlere ait alt konulardan hangilerinin bu kişiler tarafından daha ilgi çekici bulunduğunun anlaşılmasını sağlamak ve bunların ötesinde bu kişilerin uluslararası sözleşme yönetimi kapsamında ileride hangi konulara yönlenmek isteyeceklerini ortaya çıkarmalarına fırsat tanıyan, gayet makul seviyede hazırlanmış ve başarı ile uygulanmış bir programdır. Ben şahsen memnun kaldım ve benzeri profildeki uzman arkadaşlarıma kesinlikle almalarını tavsiye ediyorum.”


Ezgi ÇAM - Hukuk Müşaviri (Avukat), SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.

“Şirket avukatı olarak benim için çok yararlı olabilecek ve sektörde kullanabileceğim bilgiler edindim, ilaveten zaten bildiğim konuları inşaat hukuku perspektifinden incelemeyi öğrendim, teknik konulara eğilen derslerimizde yine diğer derslerde olduğu gibi alanında uzman kişilerden olaylara mühendis perspektifinden yaklaşımın nasıl olması gerektiğini gördüm. Hocalarımızın da teşvikiyle interaktif katılımın sağlandığı bu eğitimde; 10 yılı aşkın mesleki tecrübeleri ile her meslekten katılımcının görüşlerini ve yaşadıkları somut olayları dinleme şansı yakalayarak; katılımcıların çoğuna nazaran mesleğin başında sayılan bir insan olarak edindiğim teorik bilgileri farklı bakış açılarıyla yorumlama ve derslerde yaşanmış olaylar üzerinden ilerleyerek pratikteki işleyişini daha rahat anlama şansı yakaladım. Her şeyden önce farklı konseptte dersleri ile monotonluktan uzaklaşarak (duruşma dersleri, yabancı konukların ağırlanması, öğrencilerden gelen talepler üzerine programa eklemeler yapılması vb.) bizleri böylesine yoğun bir programın içine almayı ve yorucu mesai saatleri sonrasında dahi keyifle dinletmeyi başaran hocalarımıza ve böylesine güzel bir eğitime vesile olan İTÜ’ye bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” 


Murat Zor - İnşaat Mühendisi

“Program benim beklentimden çok daha detaylı ve dolu geçti. Bu sürede bir eğitimden beklenebilecek verimden çok daha fazlası vardı. Programda en iyisini yapmak için elinizden geleni yaptığınızı hissettirdiniz. Bu konuda emeğinize sağlık. Şimdiden ileride açılması muhtemel kurslar için arkadaşlarıma önerdiğimi bilmenizi isterim.”


Mehmet Zeki AĞIRMAN - İnşaat Mühendisi, Baykar Teknoloji

“Program her aşaması ile kesinlikle çok faydalı ve geliştirici. Eğitimin şahsım adına olaylara farklı bir açıdan bakabilmek için bende yeni bir pencere araladığını rahatlıkla ifade edebilirim. “


Araz Hajiyev - Contract Manager, Azerbaycan

“Konsept olarak çok mükemmel bir tecrübe oldu. Öğretilenlerden en çabuk sonucu ben gördüm. Görüşmem vardı 10 gün önce. Büyük makamlı biriyle oldu görüşme. Fidic kitaplarından başladım fiyatlandırma stratejilerine kadar öğrendiğim her şeyi anlattım, özellikle silver book. Öğrendiklerimden kullandığım cümleler görüştüğüm yöneticiyi nerdeyse şok etti. Eğitmenler hepsi göründüğü gibi profesyoneller, o kadar çok bilgi verildi ki, hazmetmek biraz zaman alacak, şimdi bile notlara arada bakıyorum son claimim için. Şu an çalıştığım projede de farklılık oldu. Toplantılarda ileri sürdüğüm fikirler çok etkili oldu. Biz Ukrayna sınırına yol yapıyoruz. Proje müdürümüz de değişikliği gördü, katılacaklar bir sonraki kuru bekliyor.”


Onorina Arslan - İnşaat Mühendisi, Danışman

“Eğitim programı beklediğimden çok daha verimli ve faydalı geçti. Eğitmenlerin hepsi çok ilgiliydi ve derste katılımcılarla iletişim çok iyiydi. İnşaat sektöründe çalışan pek çok arkadaşıma öneriyorum. Bir dahaki döneme şimdiden katılacak iki arkadaşım var.”


Önder Tirkeş - İnşaat Mühendisi

“Son derece üst seviye katılımcılarla, yüksek seviye bir program. İnteraktif seviye beni çok memnun etti. Özellikle sektörün farkındalığının arttırılması için son derece gerekli.”


Alper Özen - İnşaat Mühendisi, 77-Pikaron JV/ Mosul WWTP Projects

“Oldukça aydınlatıcı ve bilgilerin hap şeklinde verildiği bir eğitim oldu. Hocaların konuya hakimiyeti, verilmesi gereken bilgilerin gerektiği yerde detaylıca işlenmesi konuları anlaşılır hale getirmektedir. Eğitime aldığıma kesinlikle çok memnun kaldım ve tüm çalışma arkadaşlarıma ısrarla tavsiye edeceğim. Tüm eğitim veren hocalarımıza emekleri için teşekkür ederim.”


Nurullah NAS - İnşaat Mühendisi, TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Aş

“Program genel hatlarıyla eğitici ve sektörden paydaşlarla bir arada olunması sebebiyle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Network anlamında da güzel bir fırsat sunuyor.”


Hazal Esin Kaplan - İnşaat Mühendisi, Makyol inşaat

“Diğer eğitimlerden ilk farkı ticari kaygı içermeden tartışma ve işleyişle derslerin devam etmesidir. Sektördeki uzman kişilerin eğitimci olarak yer alması ve tecrübelerinden yararlanmak bir fırsattır. Tüm dersler yoğun bir işleyiş, içerik ve ders saatlerinin uzatılarak tamamlanması ile bitmiştir. Farklı eğitmenlerin farklı bakış açıları ve tecrübeleri değerli ve önemli olup, misafir uzmanlarla da vaka ve dispute adjudication board (DAB) analizleri ve duruşma örnekleri yeni ve nitelikli bilgi paylaşımı sağlamıştır. Yukarıdaki eğitmenlerle birlikte sektörde tanınan uzmanların katılım, not ve sunumları çok değerliydi. Sözleşme yönetimi dersi ve devamında eğitmenlerin analizleri ve sözleşme maddelerini irdelemeleri, tecrübe ettiğim projelere farklı bakış açısı kazanmamı sağlamış ve motivasyonum artmıştır, tüm eğitmenlere başta Deniz hocam olmak üzere teşekkür ederim.”


Selin Coşkun - Hukuk Müşaviri (Avukat), SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.

“İnşaat sektöründe çalışmış olsam da mesleki olarak daha önce başından sonuna kadar herhangi bir proje sürecinin içerisinde bulunma fırsatım olmamıştı. Çoğu zaman uyuşmazlık aşamasında dahil olduğumuz konuları aslında hiç bilmediğimizi ve çoğu zaman ezberden aksiyon aldığımızı net olarak görme fırsatım oldu. Mezuniyetimden bu yana yüksek lisans dahil katıldığım herhangi bir eğitimden bu derece bir verim almamıştım. Tüm hocalarımıza, eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum.” 


Mesut Filiz - İnşaat Mühendisi, Metro İstanbul – İBB

“Programın gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum.”


Niyazi Bozkurt – Mühendis, TÜPRAŞ

“Program genel anlamda çok faydalı ve değerli. Emek veren herkese çok teşekkürler.”


Kerem Ergüven - İnşaat Mühendisi

“Kapsamlı bir program ve sektörden profesyonellerin katılımı ve gelişmelere ışık tutması çok etkiliydi.”


Hasan Oğuz Sağlam - Yük. İnşaat Müh., Taşçılar A.Ş.

“Çok güzel bir atmosferdi gerçekten hocaları, sunucuları ve katılımcılarıyla keyifli bir ortamdı. Her şey için çok teşekkür ederiz.”