Yöneticiler için Finans ve Ekonomi Eğitimi

Program Başlama Tarihi:
 • 25 Haziran 2024 (hafta içi grubu) (değişiklik gösterebilir)

Koordinatör:
Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar

Eğitim Başlangıç Tarihi: Eğitim başlangıç tarihini açıklanacaktır

Programın Amacı:

Günümüz dünyasında finansal verilerin analiz edilmesi ve ekonomik verilerin yorumlanabilmesi, geleceğe yönelik tahmin yapılabilme kabiliyeti oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu mini sertifika programı ile katılımcıların hem finansal ve ekonomik bilgi düzeylerinin arttırılması hem de finansal piyasalardaki ekonomik etkilerini yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, finansal ekonomik verilerin analiz edilerek, tahmin ve geleceğe yönelik öngörü yapabilme yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, katılımcılara, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Finans alanlarında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir program oluşturulmuştur. Katılımcılar eğitimin sonunda, teorik bir altyapı kazanmakla beraber pratik anlamda yöntem ve uygulamalar yapabileceklerdir. Böylelikle katılımcılar, finansal piyasalara ekonomik gelişmelerin etkilerinin analizini öngörebilecek, geleceğe yönelik tahminler gerçekleştirebilecek ve finansal ve ekonomik piyasalardaki güncel kavramları tanımlayabileceklerdir. Bunun yanı sıra, finansal ekonomik modellerin analiz sonuçlarının değerlendirilerek raporlanması konularında da yetki sahibi olacaklardır. 

Kimler Katılabilir:

Programa katılma koşulu lisans mezunu olmaktır. %70 devam koşulunu sağlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından İTÜ onaylı ve ıslak imzalı ‘Mini Ekofinans’ katılım sertifikası verilecektir.

Dersler ve Konular: 

Finansal Piyasalar, Kurumsal Finans

 • Finansal Piyasalar, Gelişmekte olan Ülke Piyasaları, Finansal Krizler
 • Finansal Tablolar ve Finansal Analiz
 • Finansal Raporlama
 • Planlama Teknikleri ve Bütçeleme Sistemi

Finansman Kararları ve Sermaye Borç Yönetimi

 • Yatay, Dikey ve Trend analizleri
 • Nakit Akışları
 • Menkul Kıymet Değerleme
 • Risk ve Getiri
 • Yatırım ve Finansman Kararları
 • Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları
 • Çalışma Sermayesi Yönetimi

Temel Makroekonomik Kavramlar ve Piyasalar

 • Makroekonomik Göstergeler
 • Ekonomik Büyüme ve Etkileri
 • Para Politikaları ve Faiz Oranları
 • Kamu sektörü ve Borçlanma Gereksinimi
 • Özel Sektörü ve Borçlanma Dinamikleri
 • Ekonomik Krizlerin Oluşumu ve Etkileri
 • Ödemeler Dengesi: Cari ve sermaye dengesi
 • Döviz Kuru Piyasalar ve Rejimleri
 • Enflasyon ve Fiyat İstikrarı
 • Ekonomik Gelişmelerin Finansal Piyasalara Etkileri

Türkiye ve Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler ve Güncel Türkiye Ekonomisi

 • Türkiye Ekonomisi Tarihçesi ve Gelişmeler
 • Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler
 • Avrupa Ekonomisi ve Avrupa Birlği 
 • Para Birlikleri ve Etkileri
 • Ekonomik Beklentiler 

Süre ve Günler:

Eğitim Kontenjanı: 15 kişi

Eğitim 24 saatte tamamlanacaktır. Dersler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri, 10:00-17:00 saatleri arasında VEYA hafta içi Salı Perşembe Cuma günleri 19:00-22:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitim Yeri : Online

Öğretim Üyeleri:

 • Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar
 • Doç. Dr. Kaya Tokmakçıoğlu

Program Peşin Ücreti: 5.400₺ + %10 KDV