Profesyonel Yönetici Geliştirme Sertifika Programı

   
  Programla ilgili detaylı bilgi için:
  www.mindset.com.tr

  Mindset Institute 
  info@mindset.com.tr 
  444 1 476 
  0 532 349 88 62

  Program Başlangıç Tarihi:
  05 Kasım 2016 

  Koordinatör:
  Yard. Doç. Dr. Cemil CEYLAN 

  Programın Amacı:

  Günümüzdeki işletmelerde uzmanlıklar ile birlikte yöneticilik pozisyonları da tanımlanmaktadır. Yönetici pozisyonlarında çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı kişileri idare edebilmeleri gerekmektedir. İyi bir yöneticilik için ise yönetim biliminde tanımlanan temel yaklaşımların bilinmesi gerekir. Bu programın amacı firmalarda yönetici pozisyonunda olan veya yönetici adayı olan kişilere, insan yönetiminde ve işlerin yönetiminde temel bilgileri aktarabilmektir. Katılımcıları yöneticilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmektir. 

  Kimler Katılabilir:

  Programa, belirli bir uzmanlık bilgisine sahip, firmalarda yönetici ve/veya yönetici adayı olan kişiler katılabilir. Kişilerin en az ön lisans mezunu olmaları gerekir. Programa en çok 25 kişi kabul edilecektir. 


  Dersler ve Konular:

  - Yönetimin Temelleri
  - Süreç Yönetiminin Temelleri
  - Örgütsel Davranış ve Çalışan Psikolojisi
  - Ücretlendirme Ve Performans Yönetimi
  - Zaman ve Toplantı Yönetimi
  - Finansal Yönetim 
  - İş Hukuku ve İş Güvencesi 
  - Stratejik Yönetimin Temelleri 
  - Vaka Analizleri (Üst Düzey Yöneticiler ile görüşmeler, Genel Vaka 
  Analizleri) 

  Süre ve Günler:

  Programın süresi: 10 hafta
  Toplam ders saati : 75 saat
  Program Seansları : Hafta içi - Hafta sonu
  Ders saatleri: 19.00- 22.00

  Programın yapıldığı yer: İTÜ İşletme Fakültesi, Maçka Kampüsü

  Öğretim Üyeleri:

  Yard. Doç. Dr. Cemil CEYLAN
  Yard. Doç. Dr. Ayberk SOYER
  Dr. Bülent CERİT
  Yard. Doç. Dr. Cumhur EKİNCİ
  Dr. İdil EVCİMEN
  Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
  Dr. Kıvanç İNELMAN
  Doç. Dr. Mehmet ERÇEK

  Sertifika:

  Başarılı katılımcılar, ‘Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır. Başarı değerlendirmede üniversitemizde uygulanan bağıl not sistemi esas alınmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için İTÜ’nde uygulanan not sistemine göre 4.0 üzerinden 2.5 ortalamayı tutturmak ve her dersten en az en düşük not olan DD almak gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan katılımcılara, ‘Katılım Belgesi’ verilir. Sertifika alamayan katılımcılar belirli dersleri, ders başına ücret ödeyerek bir sonraki dönemde ve bir kereye mahsus olmak üzere tekrarlayıp puanlarını ortalama başarı notunun üstüne yükselterek ‘Başarı Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

  Kayıt için gerekli belgeler:

  2 adet fotoğraf 
  Nüfus cüzdanı fotokopisi
  Diploma fotokopisi

  Kayıt ve daha fazla bilgi için:

  Kayıtlar Mindset Institute tarafından yapılmaktadır.

  http://www.mindset.com.tr/profesyonel-yonetici-gelistirme-sertifika-programi