sb_proje_yonetimi_cover

Proje Yönetimi Sertifika Programı

 İTÜ SEMBakanlık-Yeni-Logo2

Bu program, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İTÜ Arasında Yapılan Protokol Kapsamındadır.

Program ile ilgili detaylı bilgi için:

PROGRAM ÜCRETİ:

 • Eğitim Ücreti: 22.500 TL + %10 KDV - (Ücret kişibaşıdır)
 • Eğitim, uzaktan eğitim - canlı sınıf şeklinde yapılacaktır. Örgün eğitime geçildiği taktirde eğitimlere katılma olacağı sağlanabilmektedir.
 • Uzaktan Eğitim hakkında bilgi için yandaki formu doldurabilir veya Program Koordinatörü Cahit Ali Bayraktar'dan (cahitali@itu.edu.tr) bilgi alabilirsiniz. 

EĞİTİM YERİ: Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf 

PROGRAM TARİHLERİ:

18. Dönem - 20 Nisan 2024  ( Uzaktan Eğitim - Canlı Sınıf! )
* İlerleyen dönemlerde örgün eğitime başladığı taktirde, eğitime katılma imkanı tanınmaktadır. 

Hafta içi programları (Pazartesi - Çarşamba - Perşembe 19:00 − 22:00 - Günde 3 saat) 
Hafta sonu programları (Cumartesi - Pazar 10:00 - 13:00 ve 14:00 - 17:00 - Günde 6 saat)
Eğitim Süresi toplam 60 saattir. Program süresi yaklaşık olarak 7 - 8 hafta sürmektedir.

Eğitimin 12., 13., 14., 15. ve 17. dönemleri kurumsal olarak gerçekleştirilmiştir!
 

PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ:

Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR, Öğr. Gör. Dr. Murat DURUCU

Eğitim hakkında bilgi edinmeyi ve/veya size ulaşmamızı isterseniz aşağıdaki formu gönderebilirsiniz.

PROGRAMIN AMACI: Nitelikli iş gücü yetiştirme projesi çerçevesinde, proje yöneticiliği ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı amaçlar. Bu amaçla proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtı verilmeye çalışılır. Proje yönetimi için kullanılan MS Project programının kullanımını öğretmeyi içerir.

Bu eğitim sonunda verilecek sertifika PMI (Project Management Institute) tarafından gerçekleştirilen, PMP (Project Management Professional) sınavı için gerekli olan 35 saat eğitim ön şartını karşılamaktadır. 


KİMLER KATILABİLİR:

Programa, firmalarda proje yöneticisi veya yönetici adayı olarak çalışan ya da herhangi bir projede görev almakta/alacak olan, proje yönetim teknikleri ve MS Project konusu ile Project Management Institute (PMI) tarafından gerçekleştirilen Project Management Professional (PMP) sınavına girmek isteyen en az ön lisans mezunu kişiler katılabilir. 

Bu kapsamda katılabilecek kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Her sektörden proje paydaşları
  • Proje Yöneticileri
  • Proje Koordinatörleri
  • İş Analistleri
  • Proje Mühendisleri
  • Proje Uzmanları
 • Proje yöneticiliği veya yönetimi mesleğini, uzmanlığını profesyonelce uygulayan veya uygulayacak olanlar
 • Yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler
 • Projelerde yer alan veya alabilecek tüm çalışanlar

PROGRAM MODÜLLERİ

PY01: Proje Yönetim Metodolojisi

Amacı: Proje olabilecek ve olamayacak konuların ayırt edilmesi, Proje Yönetimi hakkında ön bilgi edinilmesidir. 

 • Proje Nedir?
  • Portföyler, Programlar ve Projeler Arasındaki İlişki
 • Proje Yönetimi Nedir? 

PY02: Proje Yönetimine Giriş

Amacı: Proje Yönetimi ile Portföy Yönetimi, Program Yönetimi, Organizasyonel Proje Yönetimi hakkında bilgi edinilmesi ve aralarındaki farkların netleştirilmesidir. 

 • Portföy Yönetimi, Program Yönetimi, Proje Yönetimi ve Organizasyonel Proje Yönetimi Arasındaki İlişkiler
  • Program Yönetimi, Portföy Yönetimi, Projeler ve Stratejik Planlama, Proje Yönetim Ofisi
 • Proje Yönetimi, Operasyon Yönetimi ve Organizasyonel Strateji Arasındaki İlişki
  • Operasyonlar ve Proje Yönetimi, Organizasyonlar ve Proje Yönetimi
 • Proje Yöneticisinin Rolü
  • Proje Yöneticisinin Sorumlulukları ve Yetkileri, Proje Yöneticisinin Kişiler Arası İletişim Becerileri

PY03: Proje Yaşam Döngüsü

 

Amacı: Proje Yaşam Döngüsünün anlaşılması, bu döngü içerisinde oluşturulması ve kontrol edilmesi gereken süreçler hakkında bilgi verilmesidir.

 • Proje Yaşam Döngüsü
  • Proje Yaşam Döngüsünün Özellikleri, Proje Fazları
 • Proje Süreçleri
  • Proje Başlatma, Yürütme, Kontrol Etme ve Kapanış Süreçleri

PY04: Organizasyonel Stratejiler ve Proje Seçimi

Amacı: Projelerin organizasyonların üzerindeki etkilerini ve organizasyonların proje seçimleri ile ilgili karar mekanizmaları ile yaklaşımların neler olabileceği hakkında bilgi verilmesidir.

 • Organizasyon Stratejileri ve Projeler
  • Organizasyonel Süreç Varlıkları, Çevresel İşletme Faktörleri, Organizasyon İçi Süreçler

PY05: Organizasyon Yapıları ve Proje Kültürü

Amacı: Organizasyonların Proje Yönetimine karşı olumsuz bakışlarının değiştirilmesi ve Proje Kültürünün organizasyona nasıl entegre edilebileceğinin, Proje Yönetiminin öneminin aktarılmasıdır.

 • Organizasyonun Proje Yönetimi Üzerindeki Etkileri
  • Organizasyonel Kültür ve Tarz, Organizasyonel İletişim, Organizasyon Yapıları, Organizasyonel Süreç Varlıkları, Çevresel İşletme Faktörleri
 • Proje Paydaşları, Proje Yönetimi ve Proje Başarısı
 • Proje Kültürü 

PY06: Proje Başlatma ve Planlama Süreçleri

Amacı: Projenin başlamasına resmi olarak onay veren ve proje aktivitelerini tanımlayan, organizasyon kaynaklarının atanmasında kullanılan Proje Başlatma Belgesinin özümsenmesi. Proje Planını ve alt sistemler ile aktivitelere gerekli atamaların yapılabilmesinin anlaşılması, süreçlerin özümsenmesidir.

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi
 • Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi
 • Projede Gerçekleşecek Süreçlerin Ortaya Konulması
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi

PY07: Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

Amacı: Projenin içerisinde bulunan süreç gruplarının – Başlangıç, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış Süreçleri – anlaşılması ve içerikleri hakkında bilgi verilmesi, bilgi alanlarının aktarılmasıdır.

 • Proje Yönetimi Süreç Etkileşimleri
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları
 • Başlangıç Süreçler Grubu
 • Planlama Süreçler Grubu
 • Yürütme Süreçler Grubu
 • İzleme ve Kontrol Süreçler Grubu
 • Kapanış Süreçler Grubu
 • Proje Bilgileri
 • Bilgi Alanlarının Rolü

PY08: Proje Paydaş Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak, ortaya çıkan sorunları ele almak, çatışmaları yönetmek ve paydaşları proje kararları ve aktivitelerine katılmayı teşvik etmek için paydaş analiz metotlarının öğretilmesidir. 

 • Paydaşların Belirlenmesi
  • Projedeki bir kararı, aktiviteyi veya projenin sonucunu etkileyebilecek / etkilenebilecek insanlar, gruplar, organizasyonlar.
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
  • Projenin yaşam döngüsü boyunca, ihtiyaçları çıkarları ve projenin başarısına potansiyel tesirlerine bağlı olarak, paydaşların etkin bir biçimde katılımını sağlayacak yönetim stratejilerinin geliştirilmesi.
 • Paydaş Katılımının Yönetilmesi
  • Paydaşlarla iletişim kurma ve çalışma süreci.
 • Paydaş Katılımının Kontrolü
  • Tüm proje paydaşlarının ilişkilerinin izlenmesi, stratejilerin ve planların onların katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmesi 

PY09: Proje Takımı Oluşturma

Amacı: Modülün amacı, gerekli proje ekibin kurulması için ekibin belirlenmesi, sorumlulukların atanması, yönlendirilmesi süreci metotlarının aktarılmasıdır. 

 • Proje ekibi belirleme metotları
 • Proje takım türleri

PY10: Proje Entegrasyon Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, çeşitli yönetim süreçlerini ve yönetim aktivitelerini belirleyen, tanımlayan, birleştiren ve koordine eden süreçleri ve aktivitelerin nasıl yönetileceğinin tanımlanmasıdır.

 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi 
 • Proje Yönetimi Planının Geliştirilmesi 
 • Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

PY11: Proje Kapsam Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, projeyi başarıyla tamamlamak amacıyla, projenin tüm gerekli çalışmaları içermesini sağlamaya yönelik süreçlerin aktarılmasıdır. 

 • Kapsam Yönetiminin Planlanması
 • Gereksinimlerin Toplanması
 • Kapsam Tanımlanması
 • İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
 • Kapsamın Onaylanması
 • Kapsamın Kontrolü 

PY12: Proje Zaman Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, projenin zamanında tamamlanabilmesi için gerekli planlama metotlarının katılımcılara öğretilmesidir.

 • Zaman Çizelgesi Yönetiminin Planlanması
 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
 • Zaman Çizelgelerinin Geliştirilmesi (CPM, PERT, GANTT)
 • Zaman Çizelgesinin Kontrolü 

PY13: Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, proje ekibinin organize edilmesine, yönetilmesine, yönlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik metotların öğretilmesidir.

 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Planlanması
  • Proje rollerinin, sorumlulukların, gereken becerilerin, raporlama ilişkilerinin belirlenmesi, belgelenmesi, personel yönetimi planının oluşturulması.
 • Proje Ekibinin Geliştirilmesi
  • Proje performansının artırmak amacıyla yetkinliklerin, ekip etkileşiminin ve ortamın iyileştirilmesi.
 • Proje Ekibinin Yönetilmesi
  • Ekip üyelerinin performanslarının izlenmesi, geri bildirim sağlanması sorunların çözülmesi, değişikliklerin yönetilmesi

PY14: Proje Maliyet Yönetimi

Amacı: Projenin bütçesinin oluşturulabilmesi için maliyetlerin tahmin edilmesi ve yönetilmesidir. Maliyet kontrollerini nasıl gerçekleştirileceğinin, paranın zaman değerinin anlaşılmasıdır. 

 • Maliyet Yönetiminin Planlanması
 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Belirlenmesi
 • Maliyetlerin Kontrolü
 • Paranın Zaman Değeri
 • Kazanılmış Değer Analizi 

PY15: Proje Kaynak Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, her bir aktiviteyi yerine getirmek için malzeme, insan ve teçhizat ihtiyaçlarının türünün ve miktarının tahmin edilmesine yönelik metotların öğretilmesidir.

 • Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler. 

PY16: Proje Kalite Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, proje gerçekleştirme gerekliliklerinin karşılanması için kalite yönetim ve kalite kontrol metotlarının katılımcılara aktarılmasıdır.

 • Kalite Yönetiminin Planlanması
  • Proje ve teslimatlarının kalite gereksinimleri ve/veya standartlarının belirlenmesi, projenin kalite gereksinimlerine uygunluğunu nasıl gösterileceğinin belgelendirilmesine yönelik süreç.
 • Kalite Güvencesinin Sağlanması
  • Kalite kontrol ölçümlerinden elde edilen sonuçların ve kalite gereksinimlerinin denetlenmesi sürecidir.
 • Kalitenin Kontrolü
  • Performansı değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri tavsiye etmek için kalite aktivitelerinin yürütülmesinin sonuçlarını izleme ve kaydetme sürecidir. 

PY17: Proje Tedarik Yönetimi

Amacı: Proje için gerekli tedarikçilerin belirlenmesi ve tedarikçilerle yapılacak sözleşme çeşitleri hakkında bilgi edinilmesidir. Proje tedarik işleri tamamlandığında kayıtların alınarak tedarik faaliyetlerinin kapatılmasıdır.

 • Tedarik Yönetiminin Planlanması
 • Tedariklerin Yürütülmesi
 • Tedariklerin Kontrolü
 • Tedariklerin Kapanışı 

PY18: Proje İletişim Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, proje bilgilerinin zamanında ve uygun şekilde planlanması, toplanması, üretilmesi, dağıtılması, saklanması, erişilmesi, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve arşivlenmesi için gerekli süreçlerin katılımcılara aktarılmasıdır.

 • İletişim Yönetiminin Planlanması
  • Paydaşların bilgi ihtiyaçlarını, gereksinimlerini, proje iletişim planını ve yaklaşımını geliştirme sürecidir.
 • İletişimin Yönetilmesi
  • İletişim yönetim planına uygun olarak proje bilgilerinin oluşturulması, dağıtılması, saklanması, erişilmesi ve düzenlenmesi sürecidir.
 • İletişimin Kontrolü
  • Paydaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılanmasını sağlamak amacıyla proje yaşam döngüsü boyunca iletişimi izleme ve kontrol etme sürecidir. 

PY19: Proje Risk Yönetimi

Amacı: Modülün amacı, bir projedeki risk yönetiminin planlanması, belirlenmesi, analizi, yanıtlarının planlanması ve riskin kontrol edilmesi süreçlerinin katılımcılara aktarılmasıdır. 

 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel risk analizinin yapılması
 • Niceliksel Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risklerin kontrolü

PY20: Vaka Çalışması

Amacı: Modülün amacı, proje yönetimi ile ilgili anlatılan bütün konuların bir projede bütünsel olarak uygulanmasıdır.

 • VAKA ve vaka çözümleme metodu hakkında bilgi
 • Uygulama 

PY21: MS Project Eğitimi

Amacı: Proje Yönetimi hakkında edindikleri bilgileri MS Project programı ile değerlendirmeyi gerçekleştirmek. MS Project programının raporlarını okuyabilmek ve uygun raporlar oluşturabilmek.

 • Faaliyetlerin Sisteme Girilmesi
 • Kaynakların Sisteme Girilmesi
 • Proje Takviminin Oluşturulması
 • Kaynakların Faaliyetlere Atanması
 • Proje Takibi ve Güncelleme
 • Raporların Oluşturulması ve Değerlendirilmesi

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Dr. Öğretim Üyesi Cemil CEYLAN
Öğr. Gör. Dr. Cahit Ali BAYRAKTAR
Öğr. Gör. Dr. Murat DURUCU

VERİLECEK SERTİFİKA:

Eğitimler teori ve uygulama ağırlıklı olarak düzenlenecektir. Eğitimlere %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır. Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir. Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır. Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

2 adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi

Kayıt İşlemleri İçin İletişim Bilgileri:

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Başkanlığı
İTÜ Taskışla Binası No.133 Taksim Istanbul
Tel: (0212) 243 15 25
Tel 2: (0212) 251 08 09
Tel 3: (0212) 251 13 29 
Faks: (0212) 292 42 66
E-posta: itusem@itu.edu.tr