İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı || Advanced Cyber Security Specialist Certificate Program

Program Başlama Tarihi: 06 Mart 2021

Amacı:

İTÜ Bilişim Enstitüsünün düzenlediği  “İleri Seviye Siber Güvenlik Eğitimi Sertifika Programı” sizi siber güvenlik konusunda bilgilerinizi artırmaya ve geliştirmeye, mesleğinize katkıda bulunmaya, kendinize ve işinize yatırım yapmaya çağırıyor. Türkiye’nin İleri Seviyede Siber Güvenlik Eğitimi konusunda en iyi planlanmış ve kendi alanında deneyimli, uzman, başarılı akademisyen ve uzmanlarca verilen eğitimi olan bu program sizleri bekliyor.

siber_guvenlik_egitimi_web_banner

Ana Konular:

 • Siber Güvenliği Planlama ve Yönetimi 
 • Siber Güvenlik Denetleme ve Güvencesi
 • Ağ ve Ağ Güvenliği 
 • Ağ Trafik Analizi 
 • Kriptoloji - 1
 • Kriptoloji – 2 
 • Web Uygulamaları Güvenliği 
 • Mobil ve IoT Güvenliği 
 • Bulut Bilişim Güvenliği 
 • Saldırı Saptama ve Önleme 
 • Açıklık Tarama ve Değerlendirme Kötücül Yazılım Analizi 
 • Sızma Testi -1
 • Sızma Testi -2
 • Uygulamalı Sınav 

 Main Topics: 

 • Cyber Security Planning and Management
 • Cyber Security Audit and Assurance
 • Network and Network Security 
 • Network Traffic Analysis
 • Cryptology (Cryptography and Cryptoanalysis) -1
 • Cryptology (Cryptography and Cryptoanalysis) -2
 • Web Application Security
 • Mobile and IoT Security
 • Security for Cloud Computing
 • Intrusion Detection and Prevention 
 • Vulnerability Scanning and Assessment
 • Malware Analysis
 • Penetration Testing-1
 • Penetration Testing-2
 • Practical Exam

Katılımcı Özellikleri:

Kurumsal ortamlarda bilgi güvenlik yönetim sistemi süreçlerinden ve bilişim teknolojileri kurmaktan, işletmekten ve denetimden sorumlu personel, siber güvenlik denetçileri, yazılım geliştiriciler ve bilgi sistemleri güvenliği konusunda çalışmalar yapanlar, kurumsal bilgilerini uygulamalarla geliştirmek ve deneyimlerini arttırmak isteyenler bu eğitime katılabilirler.

Süre ve Günler:

  • Toplam ders saati: 101 saat
  • Kesin tarih ve saatler başvurular sonrası talep durumuna göre belirlenecek ve kayıtlar sırasında bildirilecektir.
  • Eğitim yeri: Canlı Online
  • Eğitim Ücreti: Eğitim ücreti 7.500 TL + KDV’dir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde taksitlendirme yapılır.
  • Sertifika: Eğitim sonunda yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylara İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından onaylanan "İleri Seviye Siber Güvenlik Uzmanlık Sertifikası", başarılı olamayanlara “Eğitime Katılım Belgesi” verilecektir.